Child pages
 • Wikin esittely
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wikin esittely

Tämä ohje pohjautuu Helsingin yliopiston vastaavan ohjeeseen, http://wiki.helsinki.fi/x/PgBD.

Mikä on wiki?

Wikit ovat yksinkertaisia verkkosivustoja, joissa käyttäjät voivat lukemisen ohella myös helposti lisätä ja muokata sisältöjä. Ainoa tarvittava ohjelma on web-selain ja wikisivulla vieraileva voi myös osallistua sen sisällön tuottamiseen. Wikit tarjoavat siten helppokäyttöisen välineen yhteisölliseen työskentelyyn.
Tällä hetkellä käytössä on hyvin monia erilaisia wikejä, mutta yhteistä niille kaikille on:

 1. Avoimuus, jota yleensä voidaan tarvittaessa rajata
 2. Yhteisöllisyys, sisällöllä on useita tekijöitä
 3. Yksinkertaisuus, ei tarvita erillisiä ohjelmia tai erityistaitoja
 4. Verkostomaisuus, uusien sivujen luominen ja linkittäminen on helppoa.

Ketkä käyttävät wikiä?

Wikejä on käytetty jo vuodesta 1995 lähtien, ja niiden helppokäyttöisyys on tuonut ne jokaisen kiinnostuneen ulottuville, erityisiä taitoja ei siis tarvita. Wikit ovat yksinkertaisuutensa ansiosta myös hyvin joustavia, ja niitä on sovellettu hyvin erilaisissa tilanteissa, viime vuosina myös korkeakouluissa. Avoimuuden ja yhteisöllisyyden kautta wikit soveltuvat erityisen hyvin yhteisölliseen ja prosessuaaliseen tiedon tuottamiseen ja käsittelyyn, riippumatta siitä onko kyseessä opiskelu, opetus, tutkimus tai hallinto.

Kuinka wiki toimii?

Yksittäistä wikin sivua kutsutaan wikisivuksi, kun taas wikillä viitataan yleensä joko useamman wikisivun muodostamaan laajempaan kokonaisuuteen tai johonkin tiettyyn wikipalveluun, jossa verkon palvelimelle on asennettu jokin lukuisista wikiohjelmistoista joko julkiseen tai rajoitettuun käyttöön.

 1. Wikisivuja luetaan kuten mitä tahansa www-sivuja, avaamalla selaimella kyseisen sivun www-osoite
 2. Wikisivua pääsee muokkaamaan "Edit"- painikkeen kautta, jolloin sivun sisältö avautuu selaimen teksti-ikkunaan muokattavaksi
 3. Tekstin muotoiluun on yleensä tarjolla yksinkertaisen wikimerkkauksen ohella helppokäyttöisiä editoreita, html-taitoja tms. osaamista ei siis tarvita
 4. Tallenna -toiminto päivittää muokatun sivun takaisin palvelimelle, ja uusi versio on välittömästi muiden lukijoiden saatavilla ja muokattavissa edelleen
 5. Olemassa olevien wikisivujen lisäksi käyttäjä voi myös luoda uusia sivuja ja linkittää niitä toisiinsa
 6. Wikeissä on yleensä myös vaihteleva määrä muitakin toimintoja kuten sivujen kommentointi, avainsanojen lisääminen, hakutoiminnot, rss-syötteiden tilaaminen sekä henkilökohtaisten käyttäjäsivujen luominen.

Miksi wikiä kannattaa käyttää?

Wikiä kannattaa käyttää erityisesti silloin, kun halutaan tuottaa ja käsitellä tietoa useamman henkilön toimesta. Wiki tarjoaa esimerkiksi oivallisen välineen kokouksen esityslistan laatimiseen ja muokkaamiseen etukäteen. Itse kokouksen aikana voidaan muistio kirjata suoraan wikiin ja kaikki osallistujat voivat tarvittaessa täydentää ja korjata muistiota myös jälkikäteen. Wikisivuun on myös helppo lisätä kuvia, kaavioita yms. oheismateriaalia liitetiedostoiksi, ja sen sisältö voidaan tarvittaessa siirtää vaikka tekstinkäsittelyohjelmaan jatkokäsittelyä varten.
Wiki tarjoaakin monia hyviä puolia muihin yhteistoiminnallisiin järjestelmiin verrattuna:

 • Materiaali on aina ajan tasalla ja kaikkien saatavilla (internet-yhteyden kautta)
 • Muutokset on helppo jäljittää ja aiemmat versiot voidaan tarvittaessa palauttaa milloin vain
 • Wikisivuja muokataan yksinkertaisella tekniikalla, jolloin perusmuotoilujen (lihavointi, otsikot, linkit yms.) tekeminen on helppoa
 • Eri wikisivut on helppo liittää toisiinsa linkkien avulla
 • Tuotokset ovat valmiiksi www-muodossa julkaisemista varten.

Mitä huonoja puolia wikissä on?

Wikien kaikista vahvin puoli, avoimuus ja yhteisöllisyys voi mahdollisesti aiheuttaa ongelmiakin:

 1. Avoimet wikit ovat haavoittuvia vandalismille ja asiattoman aineiston levittämiselle. Onneksi valvonnan sijaan voidaan usein myös rajoittaa eri käyttäjien oikeuksia, esim. rajoittamalla muokkausoikeus vain kirjautuneille käyttäjille.
 2. Wikin sisältöä tuotetaan usein yhteisöllisessä prosessissa, ja lopputuloksena syntyvästä wikisivustosta voi tulla sekava ja sisällöltään vaihtelevan tasoinen. Usein onkin tarpeen sopia erikseen käyttäjistä joiden vastuulla on pitää wikisivusto siistinä ja ajantasaisena.
 3. Wikillä tuotetun materiaalin laatijana on yleensä yhteisö eikä yksilö, mikä voi aiheuttaa erimielisyyksiä tekijänoikeuksien suhteen. Ennen laajemman materiaalin tuottamista kannattaakin sopia tekijänoikeuksista ja tiedottaa siitä kaikille muillekin joilla on mahdollisuus osallistua wikissä olevan tiedon tuottamiseen.

Mihin wikit ovat kehittymässä?

Wikit mahdollistavat uudenlaisia tiedon tuotannon ja käsittelyn tapoja, ja laajemmat muutokset ovat nähtävissä vasta muutaman vuoden kuluttua. Tosin jo nyt voidaan Wikipedian tarjoaman esimerkin avulla todeta, että wikin avulla voidaan sekä tuottaa uudenlaisia sisältöjä että myös synnyttää uudenlaisia yhteisöjä.

Monet wikiohjelmistot tarjoavat myös kehittyneitä ominaisuuksia, jolloin wikiohjelmistoilla voidaan korvata monia nykyisiä verkkojulkaisemisen tai yhteistoiminnan välineitä. Toivottavasti uudet ominaisuudet eivät kuitenkaan poista wikiohjelmistojen tärkeimpiä ominaisuuksia, yksinkertaisuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Mitkä ovat wikien vaikutukset opettamiselle ja oppimiselle?

Wikeillä voidaan opetuksen ja tutkimuksen ohella tukea erityisen hyvin opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä oppimista. Esimerkiksi opettaja voi antaa opiskelijoille oikeuden muokata ja jalostaa edelleen kurssin oppimateriaalia tai linkkilistoja.

Opiskelijalähtöisyys voidaan viedä myös askeleen pidemmälle, jolloin wikissä oleva materiaali syntyy oma-aloitteisesti opiskelijoiden toimesta. Toisaalta tällainen spontaani yhteisöllisyys ei välttämättä ole tarpeen, esimerkiksi wikejä on myös menestyksellisesti sovellettu myös henkilökohtaisten portfolioiden laatimiseen ja julkaisuun.

wiki.tkk.fi - wikipalvelun perusteet

Teknillisen korkeakoulun wikipalvelun pilotointi aloitettiin syyskuussa 2007 ja laajamittainen käyttö aloitettiin marraskuussa 2007. Wikissä on paljon kaikille avoimesti luettavissa olevaa materiaalia, mutta sivujen muokkaamiseen tarvitaan aina kirjautuminen. Osa materiaaleista on rajattu vain pienen työryhmän näkyville, jolloin muut käyttäjät eivät pääse edes lukemaan niitä. Wikiin kirjaudutaan joko TKK:n atk-keskuksen myöntämällä käyttäjätunnuksella. HAKA-luottamusverkostoon kuuluvien yliopistojen käyttäjien on mahdollista kirjautua palveluun omilla käyttäjätunnuksillaan. Näiden lisäksi esim. TKK:n yhteistyökumppanien on mahdollista luoda omia tunnuksia vain TKK Wiki-palveluun.

Lisätietoja TKK:n wikipalvelusta löydät osoitteesta http://wiki.tkk.fi/

Lähteitä ja lisätietoja