(EN) Safe Exam Browser (SEB) is a secure web browser environment that allows you to conduct electronic exams safely. It controls access to system functions, other websites, and applications, preventing unauthorized resources from being used during an exam. SEB runs on a local Windows or macOS computer and is connected via the internet to a learning management system (LMS) or an e-assessment system. 

MyCourses offers a quiz mode that is specifically compatible with SEB. Students can bring their own laptops to a classroom and take the exam using SEB, which prevents them from accessing unauthorized resources during the exam. However, it is important to give clear instructions to students and to test the system before the exam to ensure that their laptops are compatible with SEB. Additionally, you should have someone present in the room to monitor students and answer any questions or address technical problems. It is also a good idea to have paper exams available as a backup in case of unexpected technical issues.


Safe Exam Browser (SEB) - Creating a Quiz Activity in MyCourses Workspace

In the Safe Exam Browser (SEB), create a Quiz activity in the MyCourses workspace. Afterward, restrict Quiz access so that it can only be taken using the separate Safe Exam Browser software. Steps:

 1. Create an exam in MyCourses with the Quiz activity: Electronic examinations - MyCourses help - Aalto University Wiki
 2. Design the exam with one exam question per page, allowing students to navigate between pages, with MyCourses saving answers at these points. This facilitates switching to a paper exam. (Image)
 3. Enable Safe Exam Browser in the Quiz settings. Modify the Safe Exam Browser settings as follows:


Note:

 • In the "Extra restrictions on attempts" section, provide an initiation password for the exam. The initiation password will be displayed in the exam room, allowing students to start the exam. Avoid using special characters in the password (ä/ö/å).

 • Double-check the following settings in "Safe Exam Browser":

  • Under "Show 'Exit Safe Exam Browser' button, configured with this quit link," use the following address format: https://www.aalto.fi/en

  • Set an exit password for emergencies in the "Quit password" section. Avoid using special characters in the password (ä/ö/å). Note: Do not provide the exit password to students, as it allows exiting the SEB state and normal device usage. In case of emergencies, the teacher or supervisor can enter the exit password. After the exam, the exit password can be shared with students to prevent anyone from being stuck in SEB.

  • In the "Show Wi-Fi control" section, select "Yes."

(Extended Time for the Exam: (override))
Draft of instructions for the electronic SEB exam to be shared with students (teachers can copy this template, edit as needed, and include it in the exam instructions):


Course Exam and Retake Exam Conducted as Supervised Hall Exams

The course exam and retake exam will be conducted as supervised hall exams, with students completing the exam electronically on their own computers in the exam hall. The arrangements for the exam are managed by Aalto University School's Learning Services.

Participation in the exam requires advance preparation on your part as outlined below.

Advance Preparations:

 • You can take the exam on a PC (Windows) or a Mac (macOS).

 • The exam can only be taken using the Safe Exam Browser program, which you must have downloaded to your computer in advance. This program "locks" the exam space so that during the exam, the computer cannot access anywhere other than the exam area.

Well in Advance of the Exam:

 • Download and install the Safe Exam Browser program (SEB) on your computer. It is available for free from the website: https://www.safeexambrowser.org/download_en.html. Ensure that you have the latest version of the program on your computer.

 • Take a technical test exam available in the course area. The technical test exam does not contain content questions; its purpose is solely to ensure that the installation of the SEB program on your computer is successful, and that MyCourses SEB exams work on your computer as they should. The password needed to start the test exam is xxxx. (In case of any issues, and your computer locks, go to the exam supervisor; they will provide you with the password needed to exit the SEB state, but this is not normally required.)

It is not possible to set up SEB installation and testing during the actual exam session, so ensure well in advance that your computer functions in the exam as it should.

Preparations Close to the Exam:

 • Charge your computer battery fully and bring it to the exam. The duration of the exam is xxxx (x) hours. Note that there are very few power outlets in the exam halls, and a seat with an outlet cannot be guaranteed.

 • Bring a laptop, a photo ID, and a charged mobile phone with you to handle Aalto's multi-stage login (possibly also the laptop's power cord).

 • Ensure that you remember your username and password. They are required for the exam and passwords saved on the computer are not accessible at that time.

 • Also, bring a pen in case you need to switch to a paper exam due to technical issues.

Conduct of the Exam:

The exam will start in different halls staggered (if it is a >200-person exam) to avoid a temporary spike in the MyCourses system. (The hall distribution and staggered start times based on the initial letter of the last name are as follows.) If you are late for the start time of your hall, you will be directed to the next hall, but NOTE that no students will be admitted to any hall after xx:xx. All students' identities will be checkedKampuksella tapahtuvan sähköisen salitentin ohje opettajalle 

Safe Exam Browser (SEB) on tietoturvallinen selainpohjainen ympäristö, jossa sähköisten tenttien teko on turvallista. Se rajoittaa tenttijän pääsyä järjestelmän toimintoihin, muille nettisivuille ja sovelluksiin ja estää näin luvattomien lähteiden käytön kokeen aikana. SEB on Windows- tai macOS-tietokoneisiin paikallisesti asennettava ohjelma, joka on verkon välityksellä yhteydessä johonkin oppimisen hallintajärjestelmään tai sähköisen arvioinnin järjestelmään. 

MyCourses tarjoaa quiz-tehtävätoiminnon, joka on yhteensopiva SEB-selaimen kanssa. Opiskelijat voivat tehdä tentin omilla kannettavilla tietokoneillaan luokassa käyttäen SEB-selainta, joka estää pääsyn luvattomiin lähteisiin kokeen aikana. On kuitenkin tärkeää antaa opiskelijoille selkeät ohjeet ja testata järjestelmää ennen koetta, jotta SEB varmasti toimii kaikkien opiskelijoiden koneella. Lisäksi tenttitilaisuudessa täytyy olla läsnä joku, joka valvoo opiskelijoita ja vastaa heidän kysymyksiinsä tai auttaa teknisissä ongelmissa. Tentistä kannattaa tehdä myös paperiversio yllättävien teknisten ongelmien varalta.


Sähköisen SEB-salitentin Quiz -aktiviteetin asetukset

 

Safe exam browser (SEB) -tentissä luodaan Quiz-aktiviteetti MyCourses työtilaan, jonka jälkeen Quiz pääsy rajataan siten, että sen voi tehdä ainoastaan erillisellä Safe exam browser -ohjelmistolla.


 1. Luo MyCoursesiin tentti Quiz-aktiviteetilla: Electronic examinations - MyCourses help - Aalto University Wiki Laadi tentti niin, että tehtäviä on yksi per sivu. Näin opiskelija liikkuu tentissä sivulta toisella ja MyCourses tallentaa vastauksia ainakin näissä kohdissa. Näin paperitenttiin vaihtaminen on helpompaa. (Kuva)
 2. Safe Exam Browser otetaan käyttöön Quizin asetusten kohdasta "Safe Exam Browser".
 3. Muokkaa Safe Exam Browser -välilehdessä asetukset seuraavan mallin mukaisesti:


 1. Kohdassa "Extra restrictions on attempts" anna aloitussalasana tentille. Aloitussalasana näytetään tenttisalissa, jonka jälkeen opiskelijat voivat aloittaa tentin. Älä käy salasanassa ääkkösiä.

Tarkista vielä nämä kohdasta "Safe Exam Browser":

 1. Kohdassa Show "Exit Safe Exam Browser" button, configured with this quit link, käytä osoitetta tässä muodossa: https://www.aalto.fi/fi
 2. Aseta poistumissalasana vikatilanteita varten kohdassa "Quit password". Ethän käy salasanassa ääkkösiä. Huom. Poistumissalasanaa ei saa antaa opiskelijoille, sillä se mahdollistaa SEB-tilasta poistumisen ja laitteen normaalin käytön. Vikatilanteessa opettaja tai valvoja voi kirjoittaa poistumissalasanan. Tentin jälkeen poistumissalasanan voi jakaa opiskelijoille, jotta kukaan ei jää SEBiin jumiin.
 3. Kohdassa "Show Wi-Fi control" valitse "Yes".


Lisäajat tenttiin: (override)

Sähköisen SEB-salitentin ohjeluonnos jaettavaksi opiskelijalle (opettaja voi kopioida tämän pohjan, muokata tarvittaessa ja laittaa tenttiohjeisiin):


Kurssin tentti ja uusintatentti järjestetään valvottuna salitenttinä, jonka opiskelija tekee tenttisalissa sähköisesti omalla tietokoneellaan.

Tenttiin osallistuminen vaatii sinulta ennakkovalmisteluja alla kuvatulla tavalla.

Hyvissä ajoin etukäteen tehtävät valmistelut:

 • Voit tehdä tentin PC:llä (Windows) tai Macilla (macOS).
 • Tentin voi tehdä ainoastaan käyttäen Safe Exam Browser -ohjelmaa, joka sinun on pitänyt ladata tietokoneellesi etukäteen. Tämä ohjelma ”lukitsee” tenttitilan siten, että tentin aikana tietokoneella ei pääse minnekään muualle kuin tenttialueelle.
 • Hyvissä ajoin ennen tenttiä:
  1. Lataa ja asenna koneellesi Safe Exam Browser -ohjelma (SEB). Se on ladattavissa ilmaiseksi esim. verkkosivulta: https://www.safeexambrowser.org/download_en.html. Varmista, että sinulla on koneellasi ohjelman viimeisin versio.
  2. Tee kurssialueella oleva tekninen testitentti. Teknisessä testitentissä ei ole sisällöllisiä kysymyksiä, vaan sen tarkoitus on ainoastaan varmistaa, että SEB-ohjelman asennus koneellesi on onnistunut, ja että MyCourses -ympäristön SEB-tentit toimivat koneellasi kuten niiden pitäisi. Testitentin aloittamiseen tarvittava salasana on xxxx. (Jos tulee ongelmatilanne, ja koneesi menee lukkoon, mene tenttivalvojan luokse, hän laittaa koneellesi SEB- tilasta poistumiseen tarvittava salasanan, mutta tätä ei normaalisti tarvita.)
  3. Itse tenttitilaisuudessa ei ole mahdollista enää hoitaa SEB-asennusta ja testausta kuntoon, joten varmista hyvissä ajoin etukäteen, että koneesi toimii tentissä kuten sen pitäisi.

Lähellä tenttiä tehtävät valmistelut:

 • Lataa tietokoneen akku täyteen ja ota se mukaan tenttitilaisuuteen. Tentin kesto on xxxx (x) tuntia. Huomaa, että tenttisaleissa on erittäin vähän pistokkeita, eikä sinulle voida taata pistokkeellista istumapaikkaa.
 • Ota mukaan kannettava tietokone, kuvallinen henkilöllisyystodistus ja ladattu kännykkä, jolla hoidat Aallon monivaiheisen kirjautumisen (mahdollisesti myös tietokoneen virtajohto). 
 • Varmista, että muistat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Niitä tarvitaan tenttitilaisuudessa, eivätkä koneelle tallennetut salasanat ole silloin saatavilla.
 • Ota mukaan myös kynä siltä varalta, että joutuisit teknisten ongelmien takia siirtymään paperitenttiin.

Tenttitilaisuuden kulku:

 • Tentti aloitetaan eri saleissa porrastetusti (mikäli kyseessä >200 hlön tentti), jottei MyCourses-järjestelmään tulisi hetkellistä kuormituspiikkiä. (Sukunimen alkukirjaimen mukaan tehty salijako ja porrastetut alkamisajat ovat kuten alla.) Jos myöhästyt oman salisi alkamisajasta, sinut ohjataan seuraavaan saliin, mutta HUOMAA, että mihinkään saliin ei oteta enää opiskelijoita klo xx:xx  jälkeen. Kaikilta opiskelijoilta tarkistetaan henkilöllisyys ennen saliin saapumista, joten tule salisi edustalle viimeistään 20 minuuttia ennen tentin alkamisajankohtaa. SALIJAKO esim.:

  klo 13.00 Sali XX:

  klo 13.15 Sali XX:

  klo 13.30 Sali XX:

 • Tentissä käytetään Aallon langatonta verkkoa ”aalto” tai ”aalto open”. Se vaatii monivaiheisen kirjautumisen, joten sinulla on oltava mukanasi se ladattu kännykkä, jolla hoidat yleensäkin Aallon monivaiheisen kirjautumisen. Kirjautumisen jälkeen kännykkä jätetään pöydälle suljettuna ja alassuin. Jos sinun täytyisi jostain syystä tehdä uusi kirjautuminen tentin aikana, kutsu valvoja paikalle nostamalla kätesi ylös.

 • Avaa tentti MyCourses-kurssialueelta (se löytyy kurssialueen viimeisestä osiosta), jolloin Safe Exam Browser vie sinut kirjautumaan vielä uudelleen MyCourses-järjestelmään, ja sitten pääset suoraan tenttiin. Muista käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, sillä Safe Exam Browser ei pääse käsiksi koneellesi mahdollisesti tallennettuihin salasanoihin.
 • Tentin aloittaminen vaatii lisäksi tenttitilaisuudessa jaettavan salasanan. Tentin tekeminen onnistuu vain salasanan avulla tentin aukioloaikana ja vain kerran.
 • Kun olet valmis, palauta tenttisi MyCourses-järjestelmässä ja lähde tavaroinesi paikaltasi tenttivalvojan luokse. Älä sulje tenttinäkymää äläkä tietokonetta. Tenttivalvoja tarkistaa henkilöllisyystodistuksesi ja sen, että tenttisi on koneellasi tilassa ”palautettu”. Sen jälkeen voit sulkea tenttinäkymän koneeltasi (oikeasta alakulmasta virtanapin näköisestä kohdasta).
 • Ongelmatilanteessa voit tehdä tentin / jatkaa tentin tekemistä myös paperisena. Pyydä tällöin paperitenttiä tenttivalvojalta. MyCourses tallentaa siihen asti kirjoittamasi vastaukset automaattisesti aina, kun siirryt tentissä uudelle sivulle. Jos epäilet, että akkusi saattaisi loppua tms., voit pitää suttupaperille kirjaa siitä, mihin kysymyksiin olet jo vastannut sähköisessä järjestelmässä.

Yhteystiedot kysymyksiä ja ongelmatilanteita varten:

 • Jos sinulla on tietoteknisiä ongelmia (esim: et saa asennettua SEB-ohjelmaa): servicedesk@aalto.fi
 • Jos sinulla on ongelmia MyCourses-kurssialueen kanssa (esim: tekninen testitentti ei toimi oikein, vaikka SEB-ohjelma on asennettu): mycourses@aalto.fi
 • Jos asiasi koskee itse tenttitilaisuuden käytännön järjestelyjä: xxxx
 • Jos asiasi koskee monivaiheista kirjautumista: servicedesk@aalto.fi