Kolmas Tie

Workspace Navigation

Home

Tervetuloa Kolmas Tie -hankkeen wiki-sivustolle!

Sivusto koostuu kaikille avoimesta osiosta, Extranet-osiosta jossa hankkeeseen osallistuvat yrittäjät ja projektihenkilöstö voivat toimia aktiivisesti ja osallistua keskusteluun, sekä projektihenkilöstön käyttöön rajatusta Intranet-osiosta.

Kolmas Tie -hankkeesta

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien alueella on käynnistynyt uudenlainen yrittäjyyden edistämishanke. Kolmas Tie -hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat luovien alojen ammattilaiset, jotka ovat suunnittelemassa yrityksen perustamista, työttömiä tai työttömyysuhan alaisia ja kiinnostuneita yrityksen perustamisesta tai opintojensa loppuvaiheessa ja harkitsemassa yrityksen perustamista.

Hankkeen tavoitteena on

  • luoda uusia yrityksiä, jotka toimivat verkostoyhteistyössä muiden yritysten kanssa
  • kehittää valmiuksia palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa toimimiseen madaltamalla kynnystä yrittäjyyteen siirtymisessä
  • antaa yrittäjyystietoa sekä mahdollistaa yrittäjyyden kokeileminen ilman työtekijästatuksen menettämistä
  • tukea ja kehittää seudullisia yrityspalveluja
  • tukea palvelusektorilla ja tuotannollisilla aloilla sekä julkisen sektorin palvelurakennemuutoksen seurauksena syntyvää uudenlaista yrittäjyyttä
  • tukea koulutuksella, neuvonnalla ja tiedotuksella palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa toteutettavaa yrittäjyyttä
  • tukea yritysten verkostoitumista

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus toimii hankkeen koordinaattorina. Osatoteuttajina ovat InnoOmnia/Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia yhdessä Yritys-Espoon kanssa, Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu/Yritys-Helsinki ja Vantaan Uusyrityskeskus.

Hanketta rahoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvasta valtakunnallisesta ESR-hankeohjelmasta "Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen". Osarahoittajina toimivat Helsingin ja Vantaan kaupungit, InnoOmnia sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Osa rahoituksesta koostuu kehitysohjelmaan osallistuvien henkilöiden osallistumismaksuista.

Kolmas_tie esite 2013.pdf