Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkintoon kuuluu perusopintojen ja pää- ja sivuaineen lisäksi vapaasti valittavia opintoja 25 – 30 opintopistettä. Vapaasti valittaviin opintoihin sisällytettäviä opintoja ei ole määritelty, vaan kokonaisuuteen voi sisällyttää kursseja vapaasti Aalto-yliopistosta tai muista kotimaisista (JOO-opinnot) tai ulkomaisista (vaihto-opinnot) yliopistoista. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää myös toisen sivuaineen.

Vapaasti valittavien opintojen laajuus on 25 - 30 op. Vapaasti valittavien opintojen ja sivuaineen (20 - 25 op) yhteislaajuuden tulee olla 50 op.

Alla esimerkkejä opinnoista, joita voi sisällyttää kokonaisuuteen.

Sivuainetta tukevat opinnot

Jos haluaa laajentaa sivuaineen osaamista, kurssit, jotka eivät jo sisälly kandidaatin tai DI-tutkinnon sivuaineeseen, voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Jos olet epävarma sivuainevalinnastasi, voit käyttää vapaasti valittavia opintoja eri sivuaineisiin tutustumiseen tekemällä peruskursseja muutamasta eri sivuainevaihtoehdosta ja valitsemalla sitten sopivan sivuaineen.

Tietotekniikka/ohjelmointi

Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pakollisiin opintoihin ei kuulu ohjelmointia. Siksi erityisen suositeltava vapaasti valittava kurssi on: CSE-A1111 - Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Muita sopivia kursseja ovat mm:

ELEC-A1100 C-ohjelmoinnin peruskurssi (5 op)
CSE-A1140 Tietorakenteet ja algoritmit (5 op)
CSE-A1200 Tietokannat (5 op)

Työelämävalmiudet

CHEM-C2520 Kansainvälinen harjoittelu (3 - 5 op) Lisätietoa MyCoursesista.
Kielikeskuksen puheviestinnän kurssit, esim. Vie-98.1221 Potkua puhumiseen (2 op)

Kaupallisen alan opinnot

Tuotantotalouden laitoksen kurssit
Kauppakorkeakoulun kurssit (haku sisäisen liikkuvuuden kautta)

Kansainvälistyminen

Ulkomailla suoritetut vaihto-opinnot
International Studies Minor
Kielikeskuksen vieraan kielen opinnot
LC-0420 Introduction to Intercultural Communication (3 op)

Yleissivistävät opinnot

Aalto-opintojen listan kurssit (ks. oppaan Aalto-opinnot)
Aalto-kurssit (kaikille Aallon opiskelijoille avoimet kurssit)

  • No labels