Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkintoon kuuluu pääaineen lisäksi sivuaine. Sivuaineen voi valita vapaasti Aalto-yliopiston tai jonkun muun yliopiston eri koulutusohjelmien tuottamista sivuainekokonaisuuksista. Apua sivuaineen valintaat saat Aallon sivuainemessuilta (kevättalvella 2017), opintoneuvojilta ja opetuutoreilta.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuaineen laajuus on 20 - 25 op. Sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen yhteislaajuuden tulee olla 50 op.

Sivuainevalikoima on laaja ja osin monitieteinen. Sivuaineen voi suorittaa myös vaihto-opintojen aikana ja International Studies Minor -sivuaine on tällöin yksi hyvä vaihtoehto.

Lisätietoja Aallon korkeakoulujen sivuaineista löytyy Aallon sivuaineoppaasta.

Kauppakorkeakoulun ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sivuaineisiin tulee hakea sisäisen liikkuvuuden haun kautta. Tekniikan kouluissa liikkuvuus on pääsääntöisesti vapaata. Tutustu myös muiden yliopistojen sivuainetarjontaan. Opinto-oikeutta muiden kotimaisten yliopistojen kursseille ja kokonaisuuksiin haetaan JOOPAS-palvelun kautta.

Lisätietoa Intosta: Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot 

  • No labels