Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koodi: CHEM.A

Laajuus: 70 op

Vastuuopettaja: professori Tapani Vuorinen

Kurssit

KoodiKurssin nimiOp
CHEM-A1000Korkeakouluopiskelijan ABC2
CHEM-A1100Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit5
CHEM-A1110Virtaukset ja reaktorit5
CHEM-A2100Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit5
CHEM-A1200Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen5
CHEM-A1210Kemiallinen reaktio5
CHEM-A1310Biotieteen perusteet5
CHEM-A1400Tulevaisuuden materiaalit5
CHEM-A1500Työssäoppiminen5
Kie-98.5001Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio (ruotsi)1
Kie-98.5002Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio (ruotsi)1
Kie-98.xxxxVieraita kieliä*3
MS-A0502Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi5
MS-A0107Differentiaali- ja integraalilaskenta 15
PHYS-A2120Termodynamiikka (CHEM)5
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM)5

Aalto-kurssi**3
* Täytettävä tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä. ** Opiskelija valitsee yhden Aalto-kurssin erillisestä listasta


Kemian tekniikan korkeakoulun Aalto-kurssit **

KoodiKurssin nimiOp
CHEM-A1600Akateemisen ajattelun alkeiskurssi3
CHEM-A1610Design Meets Biomaterials3
CHEM-A1620Näkökulmia ympäristöasioihin 3


Näiden kurssien lisäksi opiskelija voi valita jonkun muun Aallon tekniikan koulun Aalto-kurssin. Lisätietoja Intosta Aalto-opinnot sivulta.

HUOM! Kurssikuvaukset ja ilmoittautuminen kursseille Oodissa.


  • No labels