Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetusohjelma lukuvuodelle 2017-2018

Osaamistavoitteet

Koulutusohjelma kouluttaa tekniikan kandidaatteja, joilla on valmiudet kehittyä myöhemmissä opinnoissaan ja työelämässä bio-, materiaali- ja kemiantekniikan asiantuntijoiksi erilaisissa insinööri- ja tutkimustehtävissä teollisuuden tai teollisuuteen liittyvien sidosryhmien, julkishallinnon tai tiedeyhteisön palveluksessa. Näiden valmiuksien ytimenä ovat bio-, materiaali- ja kemiantekniikan sekä niihin liittyvien matemaattis-luonnontieteen perusteiden hallinta, kyky siirtää ja soveltaa alansa teoreettista osaamista ongelmanratkaisutilanteissa myös monialaisissa yhteyksissä, kyky hankkia, arvioida ja käsitellä kriittisesti tieteellistä ja ammatillista tietoa sekä taito osallistua monipuolisesti ammatilliseen ja tieteelliseen viestintään.

Koulutuksen sisällöllisinä painoalueina ovat luonnonvarojen kestävä käyttö ja jalostus, uudet materiaalit sekä energiateknologian prosessi- ja materiaalitekniset sovellukset.