Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3032        

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Mikko Alava

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Teknillisen fysiikan sivuaine on tarkoitettu muille kuin teknillistä fysiikkaa pääaineena lukeville.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.           

Esitiedot: Kaksi seuraavista kursseista: PHYS-A2120/3121/31225120 Termodynamiikka/Termodynamik, PHYS-A1130/3131/3132/5130 Sähkömagnetismi/Elektromagnetism, PHYS-A1140/2140/5140 Aineen rakenne/Materiens struktur

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Teknisk fysik, Engineering Physics

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Teknillisen fysiikan sivuaine tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää perusopinnoissa saamaansa fysiikan osaamista.

Alla kuvattu sivuaineen sisältö 25 opintopisteen laajuudessa on se etukäteen määritelty sivuainekokonaisuus, joka opiskelijan on arvosanavaatimuksen lisäksi täytettävä tullakseen hyväksytyksi teknillisen fysiikan maisteriohjelmaan kandi-maisterisiirtymämenettelyssä.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Yksi kolmesta koulun fysiikan 10 op perusopintoja täydentävistä kursseista, jos sitä ei ole suoritettu muissa opinnoissa:

PHYS-A2120/PHYS-A3121 /PHYS-A3122/PHYS-A5120

Termodynamiikka (CHEM) / Termodynamiikka (ENG1) / Termodynamiikka (ENG2) / Termodynamik

5

III / I / II / III

PHYS-A1130/PHYS-A3131/PHYS-A3132/ PHYS-A 5130

Sähkömagnetismi (SCI) / Sähkömagnetismi (ENG1) / Sähkömagnetismi (ENG2) / Elektromagnetism

5

III / III / IV / IV

PHYS-A1140/ PHYS-A2140/ PHYS-A5140

Aineen rakenne (SCI) / Aineen rakenne (CHEM) / Materiens struktur

5

IV / I-II / I

Seuraavat neljä kurssia:

PHYS-C0220

Termodynamiikka ja statistinen fysiikka

5

IV

NBE-C2102

Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet

5

III

PHYS-C0210

Kvanttimekaniikka

5

II

PHYS-C0240

Materiaalifysiikka

5

IV-V