Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSivuaineen perustiedot

Koodi: ENG3064

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Simo Hostikka

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijoille, lukuun ottamatta kone- ja rakennustekniikan pääaineen kandidaattiopiskelijoita, jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Building Technology –ohjelmaan (CIV). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirtyessä CIV-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla. 

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat suorittaa sivuaineen ilman hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Byggnadsteknik; Building Technology

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen rakenne

koodi

Nimi

Opintopisteet

Sivuaineen pakolliset opinnot

15

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka

5

KJR-C2001

Kiinteän aineen mekaniikan perusteet

5

KJR-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet

5

Sivuaineen valinnaiset opinnot

10

Valitse näistä kaksi kurssia

RAK-C3003 

Tietoyhdennetty rakentaminen

5

RAK-C3004

Rakentamisen tekniikat

5

KJR-C2004

Materiaalitekniikka 

5

 KJR-C2005

Tuotesuunnittelu

5

KJR-C2006

Tuotantotekniikka

5