Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Asioiden käsittelyroolit järjestelmän pääkäyttäjältä

Asioiden käsittely järjestelmässä tapahtuu rooleilla, joita lisää vain eAgen pääkäyttäjä. Oikeiden käsittelyroolien lisäämistä nopeuttaa tieto siitä, minkä asian ja minkä organisaation (esim. minkä koulun) hakemuksia käyttäjä käsittelee. Oikean käsittelyroolin lisäämistä nopeuttaa myös, jos tiedät, että tarvitset samanlaiset oikeudet kuin tietyllä toisella käyttäjällä.

Pyyntö käsittelijäroolin lisäämisestä lähetetään osoitteeseen eage@aalto.fi. Käyttäjälle lähetetään tarvittaessa tarkemmat ohjeet, jos käsittelijäroolin myöntämiseen tarvitaan vahvistus esimerkiksi esimieheltä.

Ohjeet

  • No labels