Child pages
  • Suunnittelukilpailun ohjeet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ICSID (The International Council of Societies of Industrial Design) on järjestö, jonka hanke on mm. WORLD DESIGN CAPITAL -kaupungin valinta vuosittain. Aalto yliopiston taideteollinen korkeakoulu on ICSID jäsen. Aalto noudattaa ICSID ohjeistusta kilpailujen järjestämisessä. Suunnittelu kilpailu on kestävällä pohjalla kun noudatetaan  alan kansainvälistä hyvää tapaa. Alla ohjeistuksen kohdat, jotka koskevat opiskelijoita ja kouluja.

SAFA:n Arkkitehtuurikilpailujen  kilpailusäännön  mukaan kilpailijat säilyttävät tekijänoikeuden ehdotuksiinsa. Mikäli kilpailu koskee useampana kuin yhtenä kappaleena valmistettavaksi aiottua tuotetta, on palkitun

ehdotuksen tekijällä oikeus tarjota ehdotustaan toiselle valmistajalle, ellei kilpailun järjestäjä ohjelmassa ilmoitetun ajan kuluessa ole tehnyt sopimusta ehdotuksen tekijän kanssa. tarkempia tietoja  

 ks. SAFA http://www.safa.fi/fin/kilpailut/tietoa_jarjestajalle/nbspnbspkilpailusaannot_/

Ornamon kilpailuohjeiden mukaan kilpailuehdotuksia ei saa käyttää ilman järjestäjän ja ehdotuksen tekijän välistä sopimusta. Ellei kilpailun järjestäjä ole tehnyt sopimusta palkitun ehdotuksen tekijän kanssa palautuu omistusoikeus ehdotuksen tekijälle.

Ornamon kilpailusäännöt.pdf

Lisäksi graafisen suunnittelun kilpailuissa noudatetaan Grafian ja Icogradan ohjeistusta.

ICSID säännöt koskien opiskelijoita ja korkeakouluja

2.1 Järjestäjiä koskevat säännöt 

  • Järjestäjien tulee määrittää selkeästi kilpailun ehdot ja säännöt, aihe ja tavoitteet. Ohjeissa tulee olla kaikki kilpailua koskevat tiedot.
  • Kilpailun säännöistä tulee käydä selvästi ilmi, missä määrin opetushenkilökunta voi osallistua kilpailuun tai avustaa kilpailutöiden tekemisessä. Lisäksi on ilmoitettava tarkasti, hyväksytäänkö kilpailuun yhteis- tai ryhmätöitä.
  • Opiskelijakilpailun palkinto voi riippua kilpailun tavoitteista/vaikeustasosta tai järjestäjän asemasta.
  • Jos jokin kilpailun tavoitteista on kaupallinen tai markkinointiin liittyvä, opiskelijoiden tekijänoikeudet ja patentit tulee ottaa huomioon. Kilpailutyön kaupallisesta tuotannosta tai kehittämisestä tulisi maksaa normaali ammattilaiselle maksettava palkkio.
  • Järjestäjien tulee lähettää omalla kustannuksellaan kaikki palkittavat työt osallistujille kahden kuukauden kuluessa kilpailun viimeisestä osallistumispäivästä tai kahdentoista kuukauden kuluessa, mikäli työt esitellään näyttelyssä tai muulla julkisella tavalla. Mahdollisesta poikkeavasta käytännöstä tulee mainita erikseen kilpailusäännöissä.

 Kilpailu voidaan järjestää myös korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisesti tai siihen kuuluvana osana.

2.2 Opiskelijoita ja korkeakouluja/yksiköitä koskevat säännöt

  • Opiskelijat osallistuvat kilpailuihin täysin vapaaehtoisesti ja hyväksyvät kilpailun tavoitteet, ottaen huomioon henkilökohtaiset opetussuunnitelmat, aikataulut, käytössä olevat tilat sekä opintojen etenemisen.

 Jos opiskelijan kilpailutyöstä maksetaan palkintosumma ja/tai työ otetaan tuotantoon, kyseinen palkinto tai muu korvaus tulee jakaa opiskelijan ja korkeakoulun välillä sen mukaisesti, mitä siitä on etukäteen sovittu. Järjestäjät tai lcsid eivät voi ottaa kantaa palkkioita koskeviin kiistoihin.

lcsid ei hyväksy minkäänlaista suunnittelualan ammattilaisiin tai opiskelijoihin kohdistuvaa hyväksikäyttöä. Kilpailun järjestämisen tavoitteena ei saa olla ammattilaistyön hankkiminen veloituksetta. Kilpailun järjestäjän tulee harkita sopiva korvaus huolellisesti.

Kilpailusäännöistä tulee käydä selvästi ilmi, ettei kilpailutyön lähettäminen vastaa työn tarjoamista kaupallisessa tarkoituksessa.

Vastaavasti suunnittelualan opiskelijoiden tulee voida osallistua kilpailuihin samoilla säännöillä kuin ammattilaissuunnittelijoiden, ellei kilpailu ole tarkoitettu yksinomaan opiskelijoille. Jos kilpailu on suunnattu opiskelijoille, järjestäjää kehotetaan lukemaan tämän asiakirjan kohta ”Kilpailut ja opiskelijat”.

Kilpailujen järjestäjät voivat järjestää ja hallinnoida suunnittelukilpailuja sopivaksi katsomallaan tavalla. Järjestäjän tulee kuitenkin huomata, että jos kilpailussa ei noudateta tässä asiakirjassa ilmoitettuja sääntöjä ja suosituksia, kilpailu ei saa lcsid:n tukea. Lisäksi lcsid suosittelee, että jäsenorganisaatiot välttävät osallistumista tai tuomarointia sellaisissa kilpailuissa, jotka eivät ole näiden sääntöjen mukaisia.

Kilpailut voivat olla lcsid:n virallisesti tukemia.

Kilpailumateriaalien tulee sisältää kattava ja selkeä kuvaus kilpailusta ja sen aiheesta. Tiedoista tulee käydä selvästi ilmi, miten kilpailutyöt tulee laatia ja lähettää, mukaan lukien tarvittavat tiedot töiden muodosta, koosta, väreistä, malleista, piirustuksista sekä muista vaatimuksista. Näin kaikki suunnittelijat voivat osallistua kilpailuun samoista lähtökohdista, heillä on tarvittavat tiedot kilpailun vaatimuksista, ja tuomaristolla on selkeät perusteet töiden arvioinnille ja voittajien valinnalle.

Kilpailussa ei tulisi olla osallistumismaksua, lukuun ottamatta tilanteita, joissa osallistujille toimitetaan korkeahintaisia materiaaleja, joiden kustannukset katetaan osallistumismaksuilla. Näissä tapauksissa osallistumismaksu tulisi asettaa mahdollisimman pieneksi ja ilmoittaa selvästi osallistumissäännöissä.

Palkintosumma on monille suunnittelijoille tärkein syy osallistua, joten huomattava palkinto houkuttaa todennäköisesti enemmän osallistujia.

Kilpailussa tulisi yleensä palkita vähintään kolme osallistujaa. Näin useampia suunnittelijoita voidaan palkita hyvästä työstä ja kilpailuun saadaan enemmän osallistujia. Kilpailusäännöistä tulee käydä selvästi ilmi, ettei palkintosummaan sisälly korvausta suunnittelijan tekijänoikeuksista (nämä korvaukset neuvotellaan erikseen). Suosittelemme, että kilpailutyön käyttöön liittyvät ehdot ja korvaukset ilmoitetaan erikseen.

 
  • No labels