Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lausunto Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskevaan tiedonantoon (COM(2011) 287 final) 24.5.2011. EU:n teollis- ja tekijänoikeudellinen strategia sisältää teollis- ja tekijänoikeuden alan asioita koskevia ehdotuksia EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Lausunto on annettu Opetus- ja kulttuuriministeriölle 15.8.2011.

lausuntoluonnos IPRstrategia.pdf

  

Lausunto liittyen Komission vihreään kirjaan koskien audiovisuaaliteosten verkkojakelua Euroopan unionissa: mahdollisuuksia ja haasteita siirryttäessä digitaalisiin markkinoihin (KOM (2011) 427 lopullinen). Lausunto on annettu Opetus-ja kulttuuriministeriölle 7.10.2011.

AVlausuntoluonnos5.10.2011.pdf
  • No labels