Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Det är bäst att alltid ingå ett avtal mellan parterna när det gäller frågor om upphovsrätt. Läs igenom dokumentet omsorgsfullt innan du undertecknar det, så att du förstår vad du förbinder dig till. Nedan finns olika exempel på upphovsrättsavtal och information om hur man avtalar om upphovsrätt. 

Exempelavtalen är avsedda som hjälpmedel för parter som ska ingå ett avtal. Exempelavtalen ska alltid användas med eftertanke och kritiskt, de kan sällan användas som sådana. De kan användas som modell för faktiska avtal, men de ska alltid kompletteras med de ändringar och tillägg som varje enskilt fall och situation kräver. Aalto-universitetet ansvarar inte för att avtalsanvisningarna och exempelavtalen nedan motsvarar behoven hos den som använder webbplatsen och universitetet är inte ersättningsskyldigt eller i övrigt ansvarigt för fel eller brister i webbplatsens innehåll. Studerande och personal vid universiteten som upprätthåller upphovsrättstjänsten kan få råd gällande avtalets utformning och innehåll av konstuniversitetens upphovsrättsombud maria.rehbinder(at)aalto.fi. 

Allmänt om  hur man avtalar om upphovsrätt:

Undervisnings- och kulturministeriet - aktuellt inom upphovsrätten

http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/oikeuksien_hallinnointi_ja_hankinta/?lang=sv

Kopiraitti

Musik:

http://www.verksamt.se/portal/web/guest/starta/anvandbara-verktyg/branschguider/musik/skriva-avtal

Finlands tonsättare

Sekretessavtal, lisensavtal:

Upfinningsstiftelsen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga sektorn:

JHS 166 Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga sektorn

Offentlig upphandling av varor och tjänster:

Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor och tjänster 

Teater:

Finlands Teatrar rf

 Information om avtal, kollektivavtal i Sverige http://www.verksamt.se/portal/web/guest/starta/anvandbara-verktyg/branschguider/scenkonst/avtal-inom-scenkonstomradet

Foto:

http://www.sfoto.se/avtalsmallar

http://www.sfoto.se/sites/default/files/page_attachments/sff_avt_bildbyra_w2.pdf

Design:

DESIGNAVTAL.doc

http://mainweb.hgo.se/inst/designok.nsf/0/6134591D75BA61E9C1256EFB00497039/$FILE/Royaltyavtal%202003.pdf?openelement

  • No labels