Child pages
  • 9.2 Luettelo- ja tietokantasuoja
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekijänoikeuslain 49 §:ssä on säädetty luettelon- ja tietokannan tekijänoikeussuojasta. Säännös suojaa luetteloa, jossa on yhdistetty suuri määrä tietoa sekä tietokantaa, jonka valmistaminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta. Suojan luonne eroaa olennaisesti tekijänoikeuslain kirjallisille tai taiteellisille teoksille myöntämästä suojasta. Suojaamisen edellytykseksi ei ole asetettu luovaa omaperäisyyttä, vaan tietojen suuri määrä taikka tietojen kokoamiseen käytettyjen resurssien huomattavuus riittää. Luettelojen ja tietokantojen suojaamisen taustalla on ensisijaisesti tarve suojata niiden valmistamisen vaatimia inhimillisiä, teknisiä ja taloudellisia panostuksia. Kyse on siis enemmänkin investointien suojaamisesta kuin henkisen luovan työn suojaamisesta.

 

Valmistajan suojaa

Luettelo- ja tietokantasuojaa annetaan niiden valmistajalle. Tässäkin suhteessa luettelo- ja tietokantasuoja eroaa tekijänoikeuslain 1 §:ssä mainitusta teossuojasta. Valmistajalla tarkoitetaan nimittäin sitä, jonka aloitteesta ja riskillä investoinnit tehdään. Useimmiten valmistajana pidetään yritystä tai yhteisöä, jonka piirissä työ tuotetaan. Luettelo- ja tietokantasuoja voi siten - toisin kuin tekijänoikeus - syntyä myös alun perin oikeushenkilölle.

  • No labels