Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Asiakassopimuksella asiakkaana oleva esittävä taiteilija tai äänitetuottaja luovuttaa hänelle tekijänoikeuslain mukaan kuuluvat oikeudet yksinomaan Gramexin valvottavaksi Suomessa sekä ulkomailla.

Samalla asiakas valtuuttaa Gramexin:

  • tekemään käyttöehtoja ja korvauksia koskevia sopimuksia luovutetuista oikeuksista sekä perimään, vastaanottamaan ja säilyttämään oikeuksien käytöstä kertyneet korvaukset tilitykseen saakka.
  • esiintymään omissa nimissään valvottavaksi luovutettuja oikeuksia koskevissa riidoissa ja oikeudenkäynneissä
  • kehittämään ulkomaalaisten vastaavien järjestöjen kanssa tilitysjärjestelmää siten, että se olisi mahdollisimman tehokas
  • edistämään sellaisia lainsäädäntöhankkeita, joilla vahvistetaan asiakkaiden oikeuksia.

Asiakkaan velvollisuudet ovat

  • tehdä Gramexille tallenteita koskevat ilmoitukset oikeansisältöisinä ja Gramexin vahvistamaa menettelyä noudattaen
  • ilmoittaa asiakkuutensa mahdollisissa ulkomaisissa vastaavissa järjestöissä
  • ilmoittaa henkilötietonsa sekä niissä mahdollisesti tapahtuneet muutokset Gramexille
  • Ilmoittaa luovutettujen oikeuksien omistus- ja hallinnointisuhteissa mahdollisesti tapahtuneista muutoksista.

Asiakkaan oma etu on se, että hän noudattaa tarkoin hänelle asetettuja velvollisuuksia. Mikäli asiakas ei noudata hänelle asetettuja velvollisuuksia, Gramexilla on oikeus vähentää asiakkaalle tilityssäännön perusteella maksettavasta korvauksesta tilitysmaksu.

  • No labels