Child pages
  • 7.2 Asiakassopimus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teoston asiakkaaksi voi liittyä musiikin tekijä (säveltäjä, sovittaja, sanoittaja) tai kirjailija, jolla on säveltaiteellinen tai siihen liittyvä kirjallinen tekijänoikeus. Edellytyksenä on, että vähintään yksi hänen teoksensa on esitetty julkisesti tai tallennettu ääni- tai kuvatallenteelle. Samoin perustein voi kuolleen musiikin tekijän tai kirjailijan tekijänoikeudet perinnön, testamentin tai avio-oikeuden perusteella saanut oikeudenomistaja liittyä Teoston asiakkaaksi tekijänoikeuden voimassaoloaikana. Teoston kustantaja-asiakkaaksi voi liittyä kustantaja, joka jatkuvasti harjoittaa musiikin kustannustoimintaa. Teoston asiakkaaksi liittyminen tapahtuu allekirjoittamalla asiakassopimuksen, jossa on määritelty asiakkaan Teostolle luovuttamat oikeudet sekä muut sopimuspuolten oikeudet ja velvollisuudet.
Asiakassopimuksella säveltäjä valtuuttaa Teoston hallinnoimaan kaikkia teoksiaan riippumatta siitä, milloin kyseinen teos on sävelletty. Asiakassopimus kattaa siten niin liittymistä ennen kuin liittymisen jälkeen sävelletyt teokset. Asiakassopimuksella säveltäjä luovuttaa Teostolle seuraavat oikeudet:

  • Oikeuden teosten julkiseen esittämiseen, vuokraamiseen sekä muuhun yleisön saataville saattamiseen.
  • Oikeuden teosten tallentamiseen ääni tai kuvanauhalle.
  • Oikeuden vastaanottaa, säilyttää ja tilittää asiakkaalle tekijänoikeuslain nojalla tulevat korvaukset.

Teosto ei valvo sellaisen musiikin esittämistä, joka on erityisesti sävelletty oopperaan, operettiin, balettiin, näytelmään tai muuhun näyttämöteokseen (Suurten oikeuksien teos). Edellytyksenä on, että teos esitetään alkuperäisessä yhteydessään näyttämöteoksena. Näissä tapauksissa tekijä hallinnoi oikeuksiaan itse eli lupa suurten oikeuksien teoksen esittämiseen tulee pyytää suoraan tekijältä. Huomioitava on myös, että suurten oikeuksien poikkeus koskee ainoastaan tällaisten teosten esittämistä. Siten luvan suurten oikeuksien teoksen tallentamiseen myöntää Teosto.

Suurten oikeuksien poikkeusta ei sovelleta, jos näyttämöteokseen erityisesti sävelletty musiikki esitetään muutoin kuin alkuperäisessä yhteydessään. Teoston johtokunta on oikeutettu tarvittaessa päättämään, mitä alkuperäisellä yhteydellä tarkoitetaan. Esimerkiksi Teosto on oikeutettu laskuttamaan esityskorvauksen silloin, kun näyttämöteosta varten sävelletystä musiikista esitetään irrallisia osia konserteissa tai muissa yhteyksissä.  • No labels