Child pages
  • 5. References
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Finnish / Swedish

Haarmann Pirkko-Liisa, Immateriaalioikeus, Helsinki 2006

Haarmann Pirkko-Liisa, Tekijänoikeus ja lähioikeudet, Helsinki 2005

Harenko Kristiina, Niiranen Valtteri, Tarkela Pekka, Tekijänoikeus – kommentaari ja käsikirja, Porvoo 2006

  • No labels