Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Kuva Media Lab Helsinki -webbisivulta

.

Open access -julkaiseminen tarkoittaa artikkelien ja tutkimuksien ja muiden tieteellisten kirjoituksien rinnakkaiskopioiden avointa julkaisemista erilaisissa avoimissa  elektronisissa tietokannoissa.

Yliopistoissa tehtävien opetusmateriaalien, tieteellisten artikkelien  ja tutkimusaineistojen avoin julkaiseminen on maailmanlaajuinen suuntaus. Suomalaiset yliopistot ovat hyväksyneet  “Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities“  http://openaccess.mpg.de/policy   julkilausuman.

 Useat tutkimusrahoittajat edellyttävät tieteellisten artikkelien avointa julkaisemista ja suosittelevat tutkimusaineistojen mahdollisimman avointa julkaisemista http://www.sherpa.ac.uk/juliet/

. Aalto-yliopisto kehottaa tutkijoitaan tieteellisten artikkelien ja tutkimustulosten avoimeen julkaisemiseen https://into.aalto.fi/display/endoctoraltaik/Open+Access+Principles .  Avoin julkaiseminen tulee toteuttaa tutkimushanketta ja tieteellisiä artikkeleita koskevien sopimusten edellyttämällä tavalla. Kustantajien tarjoamista mahdollisuuksista rinnakkaistallentamiseen ks.  http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en . Aalto-yliopiston avoin elektroninen julkaisuarkisto rinnakkasitallentamiseen on Aaltodoc https://aaltodoc.aalto.fi/ .

Kustantajat tarjoavat gold open access mahdollisuutta jolloin artikkelin kirjoittaja yleensä valitsee jonkin vaihtoehdon erilaisista Creative Commons lisensseistä.  Creative Commons lisenssiä  valitessaan  tieteellisen artikkelin kirjoittaja määrittelee myös omien jatkokäyttömahdollisuuksiensa laajuuden  ks.  esim.            http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-policies/author-agreement .

Opetus ja kulttuuriministeriön tavoitteena on tehdä Suomesta avoimen tieteen ja tutkimuksen johtava maa vuoteen 2017 mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) vuosille 2014-2017. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Lisäksi tavoitteena on edistää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta, tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavan sisäistämistä tutkijayhteisössä sekä lisätä tutkimuksen ja tieteen yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutt .http://avointiede.fi/fi.

Creative Commons lisenssit , erityisesti CC-BY 4.0 ovat välineitä joiden avulla tutkimustietojen avoin julkaiseminen, avoin julkaiseminen ja avoimet oppimateriaalit voidaan toteuttaa. Creative Commons lisensseistä lisää sivustolla  http://creativecommons.fi/. Uusin Creative Commons lisenssiperhe CC 4.0 lisenssit on käännetty Taideyliopiston tekijänoikeuspalvelun toimesta. Lisenssien käännös suomeksi on tehty Taideyliopiston tekijänoikeuspalvelun projektissa, jonka on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Suomenkielisen käännöksen ovat tehneet asianajaja, osakas Martin von Willebrand, lakimies Henri Tanskanen sekä auktorisoitu kääntäjä KTM  Liisa Laakso-Tammisto Käännöstoimisto IDE Oy:stä. Käännöstyötä on johtanut Taideyliopiston tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder, ja yhteistyötä Creative Commons -järjestön kanssa on koordinoinut tutkija Tarmo Toikkanen Aalto-yliopistosta.

Creative Commons 4.0  lisenssit nopeuttavat ja helpottavat tekijänoikeudella ja tietokantaoikeudella suojattujen aineistojen jakamista ja jatkohyödyntämistä. CC 4.0 lisennsit  soveltuvat  julkisen sektorin tietovarantojen avaamiseen sekä käyttöön tieteessä ja koulutuksessa.Euroopan unionin tavoitteena on, että lainsäädäntöön perustuvia poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki julkisen sektorin hallussa olevat tiedot ovat uudelleenkäytettävissä kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä voidaan saavuttaa avaamalla tietovarannot Creative Commons CC-BY 4.0 -lisenssillä. Uusi lisenssiperhe huomioi hyvin eri oikeusjärjestelmien erityispiirteet kuten tietokantojen sui generis -suojan EU:ssa. Lisenssien kääntäminen tukee myös osaltaan kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävää valtiovarainministeriön avoimen tiedon ohjelmaa, ja JHS-suosituksessa tietovarantojen avaamiseksi on kaavailtu käytettävän CC-BY 4.0 lisenssiä.

Uusi CC 4.0 -lisenssiperhe on syntynyt yli 70 oikeusjärjestelmän juristien ja tekijänoikeusasiantuntijoiden yhteistyönä. Kehitystyön tavoitteena on ollut saman kansainvälisen lisenssitekstin mahdollisimman laajaa maailmanlaajuinen sovellettavuus. Lisenssiperheen kansainvälisen luonteen mukaisesti suomenkieliset lisenssitekstit ovat käännöksiä lisenssien englanninkielisistä alkuperäisteksteistä, eikä erillisiä lokalisoituja lisenssejä ole laadittu.

 

  Katso myös luento Open Acces kysymyksistä openaccesmrppt.ppt

 
 
  • No labels