Yhteisteos on teos, jonka kaksi tai useammat tekijät ovat luoneet yhdessä heidän osuuksiensa muodostamatta itsenäisiä teoksia. Jos tekijöiden työpanokset voidaan erottaa toisistaan, ei kysymys ole yhteisteoksesta vaan yhteenliitetystä teoksesta. Esimerkkinä yhteenliitetystä teoksesta voidaan mainita kirja, jossa on kirjoittajan  tekstiä että kuvittajan kuvitusta. Turun hovioikeuden ratkaisussa (Turun HO 2.8.1995) piirtoheitinkalvosarjaan sisältyneet A:n suunnittelemat ja B:n toteuttamat piirrokset katsottiin syntyneen sellaisen yhteistyön tuloksena, että A:lla ja B:llä oli yhteinen tekijänoikeus niihin.

  • No labels