Skip to end of metadata
Go to start of metadata
English / Swedish

Teknisillä suojakeinoilla voidaan estää materiaalin muokkaaminen ja toisaalta asettaa ehtoja materiaalin käytölle. Teknisten suojakeinojen kiertäminen on säädetty tekijänoikeuslaissa rangaistavaksi teoksi.  Teoksiin voidaan asentaa metadataa, esim. valokuvatiedostoon voidaan liittää metadataa josta selviää valokuvan tekijä. Tällaisia sähköisiä hallinnointitietoja ei saa poistaa teoksesta ilman oikeudenhaltijan lupaa. Myös tästä on säädetty tekijänoikeuslaissa, oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen poistaminen on säädetty rangaistavaksi teoksi. Määräykset perustuvat EU:n tekijänoikeutta koskevaan ns. Infosoc direktiiviin.

.


Digitaalisen valokuvan metadataa.

  • No labels