Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Opiskelija kopioimassa akateemista artikkelia Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratoriossa.
Valokuva: Anna Keune
.

Tekijänoikeuslain 13 §:n mukaan jokainen saa valmistaa teoksesta tietyn määrän kappaleita valokopioimalla tai vastaavalla menetelmällä sopimuslisenssin nojalla siten kuin 26 §:ssä säädetään. Valokopiointioikeus yliopistoissa perustuu Opetus- ja Kulttuuriministeriön ja Kopiosto ry:n tekemään sopimuslisenssiin. Edellytyksenä säännöksen soveltumiselle on, että teos on saatettu tekijän suostumuksella vaihdantaan, esimerkiksi kirjakauppaan myytäväksi.

Nykyinen valokopiointi sopimuslisenssi kattaa tieto- ja kaunokirjalliset teokset sekä ammatilliset ja tieteelliset aikakauslehdet. Myös tietoverkon tulosteet  kuuluvat valokopiointioikeuden piiriin. Sopimuslisenssin mukaan samoille oppilaille lukuvuoden aikana voidaan samasta teoksesta kopioida korkeintaan 20 sivua, mutta ei kuitenkaan enempää kuin puolet koko teoksen sivumäärästä. 

Valokopiointilupa kattaa kaikki julkaisut pois lukien työ-, harjoitus tai vastauskirjat, julkaistut diakuvat tai piirtoheitinkalvot. Lisätietoja www.kopiosto.fi. Myös nuottien kopiointiin liittyy erityisehtoja, joita on käsitelty tarkemmin musiikkia käsittelevässä osiossa.

Kuvia voi valokopioida kalvoille ja näin valmistettuja kalvoja voi esittää opetuksesssa valokopiointi sopimuslisenssin perusteella.

Nykyinen sopimuslisenssi säännöksen nojalla tehty sopimus ei kata digitaalisten kappaleiden valmistamista, eli esimerkiksi jos halutaan tieteellinen artikkeli yliopiston sisäiseen tietoverkkoon tai kuvia powerpoint esitykseen, tulee tähän saada artikkelin oikeudenhaltijan lupa.

  • No labels