Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Foto: Anna Keune

 
Enligt upphovsrättslagens 13 § får var och en tillverka ett visst antal exemplar av ett verk genom fotokopiering eller motsvarande metod. Universitetens kopieringsrätt baserar sig på en avtalslicens mellan Undervisnings- och kulturministeriet och Kopiosto rf. En förutsättning för tillämpning av bestämmelsen är att verket med upphovsmannens samtycke har gjorts tillgängligt för allmänheten, exempelvis till försäljning i handeln.

Kopieringsrätten omfattar så gott som alla typer av publikationer, som fack- och skönlitterära verk samt fack- och vetenskapliga tidskrifter. Även kopior tagna ur digitala källor omfattas av kopieringsrätten. Enligt avtalslicensen kan man under ett läsår till samma studerande kopiera högst 20 sidor ur samma verk, men aldrig mer än hälften av verkets totala sidantal. Fotokopieringsrätten omfattar inte kopiering av arbets-, övnings- eller facitböcker och inte heller publicerade diabilder eller stordior. Närmare information www.kopiosto.fi. Det finns även specialregler för kopiering av noter, vilka behandlas mer detaljerat i delen som handlar om musik.

  • No labels