Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekijänoikeus tuottaa tekijälle lähtökohtaisen yksinoikeuden määrätä teoksestaan niin muuttamattomana kuin muutetussa muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että muunnelman tekijä tarvitsee alkuperäisen teoksen tekijänoikeuden haltijan suostumuksen muunnelman tekemiseen. Esimerkiksi romaanin kääntämiseen tarvitaan alkuperäisen teoksen kirjoittajan lupa.

Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeuden haltijan lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos alkuperäistä teosta käytetään vapaasti muuntaen itsenäisen ja omaperäisen teoksen luomiseen. Säännös perustuu idean ja ilmaisun väliselle erottelulle. Tekijänoikeudella ei suojata ideoita, aiheita tai periaatteita, vaan ainoastaan niiden itsenäistä ja omaperäistä ilmaisua. Tästä seuraa, että sama idea tai aihe voidaan toteuttaa itsenäisesti ja omaperäisesti siten, ettei alkuperäisen teoksen tekijänoikeutta loukata. Ratkaisu siitä, onko muuntaminen itsenäistä ja omaperäistä tehdään viimekädessä yksittäistapauksellisesti samankaltaisuusarvioinnilla. Oikeuskirjallisuuden mukaan samankaltaisuusarviointi perustuu teoksien olennaisten osien samankaltaisuuden arviointiin. Arvioinnissa ratkaisevaa on, muistuttavatko teokset siinä määrin toisiaan, että ne saavat aikaan samuuselämyksen.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1979 II 64 oli kyse valokuvan ja sen pohjalta tehdyn maalauksen samankaltaisuudesta. Tapauksessa taideopiskelija oli maalannut taulun A:n ottamasta valokuvasta ja asettanut sen julkisesti näytteille ja myytäväksi. Korkeimman oikeuden mielestä teoksia verrattaessa oli ilmeistä, ettei maalaus ollut voinut syntyä valokuvasta riippumatta. Maalauksessa ja valokuvassa esiintyvien lasten asennot, asut sekä tausta osoittivat huomattavia yhtäläisyyksiä. Toisaalta oikeus kiinnitti huomiota myös teosten olennaisiin eroavaisuuksiin. Lisäksi maalauksen ja valokuvan valmistusmenetelmän eroavaisuuksista johtuen jo pienet erot vaikuttivat olennaisesti kokonaisvaikutelmaan. Korkein oikeus ei siten pitänyt maalausta valokuvan kappaleena, vaan valokuvan pohjalta syntyneenä itsenäisenä teoksena.  • No labels