Child pages
  • 3.3 Oikeuksien luovuttaminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekijänoikeus valokuvaan voidaan luovuttaa sopimuksella. Tekijä voi luovuttaa taloudelliset oikeutensa kokonaan tai osittain. Moraalisista oikeuksistaan valokuvateoksen tekijä voi luopua vain osittain. Valokuvaan eli tavalliseen valokuvaan liittyvistä moraalisista oikeuksistaan valokuvaaja voi luopua myös kokonaan.

Koska tekijänoikeuden luovutuksen laajuus määräytyy sopimuksen sisällön mukaisesti, on järkevää tehdä sopimus aina kirjallisesti. Siltä osin kun oikeutta ei ole siirretty, ovat oikeudet edelleen valokuvaajalla.  Sopimuksella voidaan sopia muun muassa siitä, mihin käyttöön sopimus oikeuttaa, kuinka pitkäaikainen käyttöoikeus on, voidaanko kappaletta kopioida tai muuntaa, onko kyseessä yksinomainen oikeus vai ei-yksinomainen oikeus, mikä on korvauksen suuruus, mainitaanko teoksen yhteydessä tekijän nimi. Näitä kysymyksiä käsitellään lähemmin Luovan alan elinkeinonharjoittaja jaksossa.

Tekijänoikeuslain mukaan se, jolle tekijänoikeus teokseen tai oikeus valokuvaan on luovutettu, ei saa muuttaa teosta eikä luovuttaa oikeutta käyttää teosta, ellei toisin ole sovittu. Muuttamisoikeudesta ja edelleenluovutusoikeudesta on aina sovittava nimenomaisesti, muussa tapauksessa lähdetään siitä, etteivät kyseiset oikeudet ole siirtyneet.

Silloinkin kun valokuvateos luodaan työsuhteessa, tekijänoikeus syntyy valokuvaajalle. Työsopimuksessa, työehtosopimuksessa tai muussa sopimuksessa voidaan kuitenkin sopia, että työtehtäviin liittyvät tekijänoikeudet siirtyvät työnantajalle. Huomioitavaa työsuhteissa on, että vaikka asiasta ei olisi sovittu, työnantaja saa työntekijän työtehtävissä luomaan teokseen tai ottamaan valokuvaan käyttöoikeuden siinä laajuudessa kuin työnantajan normaali toiminta edellyttää.

  • No labels