Child pages
  • 3.2 Sovituksen taloudelliset ja moraaliset oikeudet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Yleiskuva sovituksen taloudellisista ja moraalisista tekijänoikeuksista
.

Sovittaja saa sovitukselleen tekijänoikeuden nimenomaan tässä muodossa. Hän saa siten yksinoikeuden määrätä sovituksensa hyödyntämisestä (Katso jakso säveltäjän taloudelliset ja moraaliset oikeudet). Sovitus kuuluu kuitenkin aina alkuperäisen teoksen suojapiiriin. Sovittaja ei voi määrätä sovituksestaan tavalla, joka loukkaa tekijänoikeutta alkuperäisteokseen. Esimerkiksi sovituksen julkiseen esittämiseen vaaditaan sekä sovittajan että alkuperäisen teoksen oikeuden haltijan lupa.

  • No labels