Child pages
  • 3.1 Sovituksen suojan syntyminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Yleiskuva sovituksen suojan tekijänoikeuksista

.

Milloin sovitus saa suojaa?

Tekijänoikeuslain mukaan sovitus saa suojaa sillä hetkellä, kun se on luotu. Edellytyksenä on, että se on sovittajan omaperäinen henkisen luomistyön tulos. Pelkkä mekaaninen sävellajin muutos, jonka voi tehdä nuotinnosohjelmalla ilman ihmisen luovuutta, ei saa tekijänoikeus suojaa. Siten tekijänoikeudella suojataan vain sovituksen omaperäistä osaa.

.

Miten sovittajaa suojataan?

Sovittaja saa sovitukselleen tekijänoikeuden nimenomaan tässä muodossa. Hän saa siten yksinoikeuden määrätä sovituksensa hyödyntämisestä (Katso jakso säveltäjän taloudelliset ja moraaliset oikeudet). Sovitus kuuluu kuitenkin aina alkuperäisen teoksen suojapiiriin. Sovittaja ei voi määrätä sovituksestaan tavalla, joka loukkaa tekijänoikeutta alkuperäisteokseen. Esimerkiksi sovituksen julkiseen esittämiseen vaaditaan sekä sovittajan että alkuperäisen teoksen oikeuden haltijan lupa.

.
Sovituksen suoja-aika

Sovituksen tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta sovittajan kuolin vuoden päättymisestä.

  • No labels