Opiskelijat testaavat motion tracking-toimintoa         Opiskelijoiden esitys Media Labin Demo Day:ssä                 
Valokuva: Pipsa Asiala, 2009                                  Valokuva: Jon Fabritius, 1997

.

Yliopistossa opiskelija perehtyy aikaisempien taiteilija- ja tutkijasukupolvien tuotantoon ja on mukana luomassa uusia teoksia. Suojaa saavia teoksia ovat esimerkiksi kirjallinen opinnäytetyö, tietokoneohjelma, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen teos tai taideteollisuuden tuote. Myös täysin uudella tavalla ilmenevä teos voi saada tekijänoikeussuojaa.

Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeus teokseen syntyy teoksen luoneelle fyysiselle henkilölle. Silloin kun opiskelija on tämä henkilö, syntyy tekijänoikeus opiskelijalle. Yliopisto toimii teoksia luovana ja levittävänä yhteisönä ja yliopistoyhteisön jäsenet käyttävät päivittäin toistensa tekijänoikeuslain suojaamia teoksia, kuten luentoja ja opinnäytetöitä. Tekijänoikeuden käyttämisestä yliopisto-opiskelussa sovitaan sopimuksilla ja niistä myös säädetään suoraan eräillä tekijänoikeuslain määräyksillä. Tässä osiossa käsitellään jäljempänä tekijänoikeuslain erityisesti opiskeluun soveltuvia määräyksiä.  Opetusministeriö on julkaissut Tekijänoikeuden perusteita artikkelin.

Yliopiston ja opiskelijan välillä on solmittu tekijänoikeuksia koskevia sopimuksia useissa yliopistoissa ja voit perehtyä sopimusten sisältöön yliopistojen kotisivulla tai intranetissä esim. seuraavissa yliopistoissa : Teatterikorkeakoulu,  Kuvataideakatemia,  Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu.  

Teoskynnys

Tekijänoikeuden syntymisen edellytyksenä on, että teos on tekijänsä itsenäinen ja omaperäinen henkisen luomistyön tulos. Edellytyksen on yleensä katsottu täyttyvän, jos voidaan olettaa, ettei kukaan muu olisi työhön ryhtyessään päätynyt vastaavaan tulokseen. Muita edellytyksiä tekijänoikeuden syntymiselle ei ole asetettu. Teoskynnyksen ylittämisen kannalta ei ole merkitystä, että teos on tehty opinnäytteenä tai harjoitustyönä taikka sillä, onko työ tehty oppitunnilla.

Ideoita, aiheita tai tietoa ei tekijänoikeudella kuitenkaan suojata, vaan ainoastaan muotoa, jossa ne on ilmaistu. Siten kaksi ihmistä voi kirjoittaa artikkelin samasta aiheesta tai suunnitella tietokoneohjelman saman idean toteuttamiseksi ilman, että kyseessä olisi tekijänoikeuden loukkaus. Eri teoslajien osalta teoskynnyksen ylittymistä on tarkasteltu kunkin teoslajin kohdalla (Linkit).


  • No labels