Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Regina esiintymässä Ruisrockissa Turussa vuonna 2009
Valokuva: Sasa Tkalcan

.

Sanoitus saa tekijänoikeussuojaa kirjallisena teoksena, jos sanoitusta tarkastellaan sävellyksestä erillään. Esimerkiksi kevyessä musiikissa on tavallista, että sanoitus laaditaan muun henkilön kuin säveltäjän toimesta. Tällöin tekijänoikeus sanoitukseen syntyy suoraan sanoituksen luoneelle sanoittajalle. Sen sijaan jos säveltäjä ja sanoittaja ovat sama henkilö eli säveltäjä toimii yhtä aikaa sanoittajana, sanoitus saa tekijänoikeussuojaa sävellysteoksena. 

Sanoituksenkin tulee tekijänoikeussuojaa saadakseen olla sanoittajan omaperäinen luovan työn tulos eli ylittää ns. teoskynnys. Vakiintuneen tulkinnan mukaan teoskynnys katsotaan ylittyvän, jos voidaan olettaa, ettei kukaan muu olisi vastaavaan työhön ryhtyessään päätynyt samanlaiseen lopputulokseen. Koska tekijänoikeussuoja edellyttää luovuutta ja omaperäisyyttä, jäävät ideat ja täysin mekaanisesti tehdyt sanoitukset tekijänoikeussuojan ulkopuolelle. Esimerkiksi täysin mekaaninen käännösohjelmalla tehty käännös vieraskielisestä alkuperäistekstistä ei saa tekijänoikeussuojaa. Teoskynnyksen ylittyminen ratkaistaan tapauskohtaisen arvioinnin perusteella.

.


Yleissilmäys sanoitusten tekijänoikeuksista

  • No labels