Beskrivande ritningar skyddas enligt upphovsrättslagen som litterära verk. Bland annat kartor, ritningar på maskiner och byggnader räknas som beskrivande ritningar i upphovsrättslagen. Syftet med ritningarna är att ge teknisk klarhet, vinklarna och ämnena är valda så att samma lösningar kunde väljas av vem som helst som ger sig i kast med arbetet. Det finns också ett kvalitetskrav på beskrivande ritningar. Beskrivande ritningar kan bli upphovsrättsskyddade enligt samma förutsättningar som andra verk. De ska vara självständiga och originella och det ska vara troligt att ingen annan skapat samma verk givet samma förutsättningar.

Upphovsrättsrådet behandlade upphovsrätten för beskrivande ritningar i sitt utlåtande 1996:2. Rådet ansåg att ritningarna som beskrev människans andningsorgan och lungornas funktion inte uppnådde verkshöjd och blev alltså utan upphovsrättsskydd.

I ett annat utlåtande (UR 2002:4) ansåg rådet att ritningar som beskrev växtplatserna för havtornsbuskar i en vetenskaplig artikel inte fyllde kraven på självständighet och originalitet. Ritningarna beskriver platser mellan skog och hav där havtornsbuskar kan växa. Upphovspersonens möjlighet att skapa ett självständigt och originellt verk med de förutsättningar som beskrivningen gett måste anses vara mycket begränsade, för upphovsrätten skyddar inte idéer, ämnen eller principer, endast den form i vilken de uttrycks.


Bildmaterial från Upphovsrättsrådets utlåtande 2002:4

Ritningarna i bruksanvisningen till digitalkameran Canon Ixus 400 fyllde inte de krav på självständighet och originalitet som upphovsrätten förutsätter ansåg Upphovsrättsrådet. (UR 2004:2)

  • No labels