Child pages
  • Välinetutustumisen yhteenveto
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kolmosten osalta välinetutustumiset jaettiin seuraavasti:

  • Teppo Huhtio: Blogi
  • Henrik Wallén: Wiki
  • Merja Porttikivi: Yammer
  • Riikka Kaipia: Adobe Connect
  • Tuomas Ilmavirta: Optima
  • Simo Monto: Moodle

Välinetutustumisten viikkoraportit löytyvät ryhmän blogista.

 

Mikä ja mihin?

Toimintatavat?

Opetus- ja suunnittelukäyttö?

Rajoitukset?

Muita huomioita?

Blogi

Verkkosivu, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit ovat helposti löydettävissä, vanhat säilyvät luettavina ja muuttumattomina.

Voi keskittyä tiettyyn aiheeseen tai olla yleispäiväkirja. Tunnusomaista on ajan, linkityksen ja henkilökohtaisen näkökulman painotus sekä kommentointimahdollisuus.

Voi toimia itsessään oppimateriaalina tai koota materiaalia verkosta. Tapa toteuttaa oppimispäiväkirja tai portfolio. Soveltuu tutkivan työskentelyn dokumentointiin. Voi toimia verkkolehtenä, olla ohjauksen väline, tiedottamiskanava jne.

Soveltamiselle opetukseen ei ole olemassa yhtä valmista mallia. Käyttö on suunniteltava tapauskohtaisesti. Bloggaamisen idea perustuu pitkälti avoimeen vuorovaikutukseen, minkä vuoksi ei sovellu hyvin salattavien asioiden käsittelyyn. Aalto-blogit toimivat Aalto-tunnuksella.

https://blogs.aalto.fi/ryhma3viikkoraportointi/

Wiki

Helposti selaimella muokattava verkkosivusto. Useita muokkaajia. Historia jää talteen.

Yhteisöllinen kirjoittaminen. Yhdessä tekeminen, etätyönä ja asynkronisesti.

Opiskelijoiden yhteiset tuotokset (esim. ryhmätyöt), materiaalin jakaminen, opetuksen suunnittelu useamman opettajan voimin

Aalto- tai vierailija-tunnuksella. Jokaiselle wiki-aluelle voidaan määritellä omat luku/muokkaus/kommentointi-oikeudet. Lukuoikeus voidaan antaa koko maailmalle.

Lisää pohdintaa Henrikin portfoliossa

Yammer

Näyttää ja tuntuu ihan Aallon sisäiseltä facebookilta. Jutusteluun, kiinnostavien linkkien jakoon, mielipiteiden kyselyyn, yleiseen “ajan hermolla” pysymiseen

Tukee etenkin ad hoc -tapoja, kun äkkiä tulee mieleen joku asia tai törmää kiinnostavaan artikkeliin/linkkiin, jonka haluaa jakaa muillekin tai haluaa herättää keskustelua.

Suunnittelun alustavassa ideointivaiheessa erityisen hyvä. Osallistumiskynnys jutusteluun ja tiedonjakoon voi olla hyvinkin matala myös opiskelijoilla

Vaatii aalto.fi -tunnuksen (tämän voi kiertää luomalla external networkin, jolloin myös muut kuin aaltolaiset voivat osallistua) Julkisuus, säilyvyys (elinkaari) ja hakutoiminnot tarkkaan harkittava

Yammerissa oma yksityinen ryhmä Vok/Kolmoset

Adobe
Connect

Adobe Acrobat Connet Proffessional (ACP) on www-pohjainen viestintäjärjestelmä, joka mahdollistaa reaaliaikaiset etäkokoukset ja etäopetuksen toteuttamisen.

Järjestelmä mahdollistaa puheviestinnän, videokuvan ja dokumenttien näyttämisen, työpöydän jaon, chatin, äänestykset tai pöytäkirjan kirjoittamisen osallistujille. Koska järjestelmän etu on reaaliaikaisuus, se sopii sekä interaktiiviseen opetukseen, mutta myös tutkijaryhmille ja yrityksiin tai opetukseen ryhmätyövälineeksi.

ACP tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun esimerkiksi luentojen pitämiseen tai erilaisten opetustilanteiden järjestämiseen. Järjestelmän etuja ovat opiskelijoiden osallistaminen, monipuoliset toiminnot ja interaktiivisuus.

Henkilökohtaisen kontaktin korvaajaksi ACP:sta tuskin on. ACP:n ominaisuudet ovat riittäviä, ja niiden käytön laajuutta kannattaa harkita. Vaatii yhteyksien testauksen etukäteen ainakin uusille osallistujille.

Kai saan jonkin blogin tästä aikaiseksi

Optima

Optima on oppimisalusta, jota voi hyödyntää esimerkiksi verkkokurssin kokonaisvaltaisena oppimisympäristönä tai lähiopetuskurssin verkkoympäristönä.

On joustava, mahdollistaa räätälöinnin hyvinkin erilaisiin opetustarpeisiin. Myös opiskelijoilla mahdollisuus muokata (käyttöoikeuksien salliessa) Optima-tilaa omien tarpeiden mukaiseksi. Mahdollistaa etäopiskelun, mutta tuleeko välineestä helposti liian hallitseva?

Tarjoaa monipuolisia välineitä opetuksen tueksi: mm. keskustelupalstat sekä arviointi- ja suoritustaulukot. Oppimateriaalia voi jakaa ja säädellä vaivattomasti. Myös yksilöllisen palautteen antaminen kätevää.

Vaatii käyttäjätunnukset ja kokemuksen mukaan käyttöoikeuksien saaminen ja asettaminen Aallon ulkopuolisille (esim. kurssin vierailijoille) on toisinaan hankalaa. Käyttöliittymä vaatii hieman opettelua.
Verkkoympäristössä opettajan läsnäolo muodostuu haasteeksi.

Optima-työtilan voi luoda Nopasta kurssin sivuilta.

Moodle

Virtuaalinen oppimisympäristö, joka taipuu moneen käyttöön valmiiksi mietittyjen sisältötyyppien avulla. Painottaa opiskelijoiden keskinäistä tiedonrakentamista, mutta ympäristön luominen vaatii perehtymistä ja työtä opettajalta.

Sopii joko täysin virtualisoituun kurssitukseen tai vaikka vain Nopan ja sähköpostin korvaajaksi materiaalin jakamista ja tehtävien palauttamista varten. Tukee natiivisti mm. blogeja, tehtäviä, keskusteluforumeja ja wikejä, sekä lisäksi monia muita kuviteltavia sisältötyyppejä.

Kokenut moodlettaja hallitsee koko kurssia kätevästi tämän avulla, jos kurssin rakenne on suunniteltu tukemaan sitä. Mahdollistaa sekä opettajien että opiskelijoiden yhteistyön.

Käyttäjätunnukset kaikilla aaltolaisilla valmiiina. Käyttö- ja muokkausoikeudet jaetaan joustavasti kurssista riippuvalla tavalla. Aloituskynnys vaikuttaa monipuolisuudesta johtuen korkeahkolta.

Ei juurikaan käytössä Aallossa, ainakaan vielä.

  • No labels