10. Kaavat 

Tilinpäätösanalyysi 

Kannattavuus

Liikevoittoprosentti = Liikevoitto / Liikevaihto

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE tai ROI) = (Liikevoitto + Rahoitustuotot) / Sijoitettu pääoma keskimäärin

Sijoitettu pääoma = Oma pääoma + Korollinen vieras pääoma = Taseen loppusumma - Korottomat velat

Oman pääoman tuottoaste (ROE) = (Voitto ennen satunnaisia eriä - Verot) / Oma pääoma

Return on Net assets (RONA) = Liikevoitto / (Käyttöpääoma + Käyttöomaisuus)

Käyttöpääoma = Myyntisaamiset + Vaihto-omaisuus - Ostovelat

Vakavaraisuus 

Kun lasketaan vakavaraisuuden tunnuslukuja (eli Velkaantumisastetta, Suhteellista velkaantuneisuutta ja Omavaraisuusastetta), taseen vastattavat jaetaan Oma  ja Vieraaseen pääomaan seuraavasti.

            Oma pääoma = Osakepääoma + Edellisten tilikausien voitto + Tilikauden voitto + Tilinpäätössiirtojen veroton osuus

            Vieras pääoma = Pitkäaikainen vieras pääoma + Lyhytaikainen vieras pääoma + Pakolliset varaukset + Tilinpäätössiirtojen verollinen osuus

Velkaantumisaste = Vieras pääoma / Oma pääoma

Suhteellinen velkaantuneisuus = Vieras pääoma / Liikevaihto

Omavaraisuusaste = Oma pääoma / Taseen loppusumma

Nettovelkaantumisaste (Gearing) = (Korolliset velat - Likvidit rahavarat) / (Omat varat + vähemmistöosuudet) = (Korolliset velat - Likvidit rahavarat) / Oma pääoma

Maksuvalmius

Quick ratio = Rahoitusomaisuus / (Lyhytaikaiset velat - Saadut ennakkomaksut)

Current ratio = (Rahoitusomaisuus + Vaihto-omaisuus) / Lyhytaikaiset velat

Kustannuslaskenta 

Yksikkökustannukset eli kalkyylit

Minimikalkyyli = Muuttuvat kustannukset / Suoritemäärä

Keskimääräiskalkyyli = (Kiinteät kustannukset + Muuttuvat kustannukset) / Suoritemäärä = Kokonaiskustannukset / Suoritemäärä

Normaalikalkyyli = Muuttuvat kustannukset / Todellinen suoritemäärä + Kiinteät kustannukset / Normaali suoritemäärä

Katetuottolaskenta 

Yleiskustannuslisä = Yleiskustannus / Suoritemäärä

Myyntikateprosentti = (Liikevaihto - Muuttuvat kustannukset) / Liikevaihto

Kriittisen pisteen liikevaihto = Kiinteät kustannukset / (Katetuotto / Liikevaihto) = Kiinteät kustannukset / Katetuottoprosentti

Katetuotto = Liikevaihto - Muuttuvat kustannukset

Katetuottoprosentti = Katetuotto / Liikevaihto

Varmuusmarginaali = (Liikevaihto - Kriittisen pisteen liikevaihto) / Liikevaihto

Investointilaskelmat

Diskonttauskerroin d =  1 / (1 + i)n

Yksittäisen menon nykyarvo K0 = (1 / (1 + i)n) * Kn

Jaksollisten menojen nykyarvo K0 = ( ((1 + i)n - 1) / (i(1 + i)n) )  * K,

 d = diskonttauskerroin, i = korko, n = aikajakso, K0 = kassvirta (nykyarvo), Kn = kassavirta aikajaksolla n

IRR (periaatteellinen kaava) Summa( Kassavirtan / (1 + IRR)t = 0
Eli IRR on laskentakorko, jolla nettonykyarvo (NPV) on 0.

Takaisinmaksuaika = Hankintahinta / Vuotuinen lisätulo

Pääoman keskimääräinen kustannus (WACC) = (Omapääoma / Kokonaispääoma) * (Tuottovaade) + (Vieraspääoma / Kokonaispääoma) * Korko * (1 - vero%)

Kysynnän ennustaminen 

Liikkuva keskiarvo (periaatteellinen kaava) E k= Summa(Ei...k) / Arvojen määrä (Ei...k)

Painotettu liikkuva keskiarvo (periaatteellinen kaava) E pk= Summa((Ei...k)* (Wi...k)) / Summa(Wi...k)

Eksponentiaalinen tasoitus E t= Et-1 +  alpha * (Tt-1-- Et-1)

E on ennuste ja T on toteutunut arvo

Materiaalilaskenta

Kiertonopeus = Materiaalin käyttö vuodessa / Varaston keskimääräinen suuruus

Kokonaiskustannukset = materiaalin käyttö + tilauskustannus + varastointikustannus = Dv + DC0/Q + QCh/2
jossa    Q, tilauserän koko (quantity)
            D, vuotuinen kulutus (demand)
            C0, eräkohtainen kiinteä kustannus (ordering cost)
            v, yksikköhinta (value)
            r, prosentuaalinen varastointikustannus
            Ch  = v * r, yksikön vuotuinen varastointikustannus (holding cost)

Optimaalinen eräkoko (EOQ) = Neliöjuuri( 2DC0 / Ch )

12 Comments

 1. Anonymous

  Voisko näihin viel kirjottaa suomen kielel mitä noi kirjaimet on kaikkiin kohtiin? Eiks noi kaavat kirjaimil muutenki oo vähä turhii vai?

  1. Hei,

    Lisäsin selitykset lyhenteille. Kaavat kirjamilla ovat siinä mielessä turhia, että ei ole suurta merkitystä, miten muuttujat on merikitty, kunhan laskuperusteet ovat oikeat.

    Terveisin,
    Tuomo

 2. Anonymous

  Onko tämä kaavakokoelma käytettävissä tentissä?

 3. Anonymous

  Ei ole käytettävissä kokeessa. Tutan koe mittaakin enemmän kaavojen ulkoaosaamista kuin mitään muuta...

 4. Anonymous

  Hei!

  Kaavat on merkitty selkeästi. Toivoisin,että kaavojen lisäksi syvennyttäsiin laskentaa niin paljon kuin mahdollista.

 5. Anonymous

  Party leaders Coach Outlet expected Mr. Romney’s Coach Factory Outlet victory to “take Chanel Bags the steam out of Santorum’s mount the strongest challenge

 6. Anonymous

  Cheap Nike Elias Jerseys I imagined the software have real comics would-be.Many thought pros that competed for Grand Slam titles didn't have place from the Games. Cheap Angels Rucinski Elite Jerseys The observation deck of Sydney Tower or Centre Point Tower because it is otherwise known, offers visitors a All over view across Sydney from 820 feet up."I've missed it, but in a really special way because women of Colorado are carrying still," Simpson sai. Cheap Womens LeMahieu Game Jerseys cnatAlfqkc