Tekoälyn ihmeellinen maailma

AI tulee sanoista artificial intelligence ja tarkoittaa tekoälyä. Tekoäly on laaja käsite, jolla viitataan erilaisiin älykkäitä toimintoja suorittaviin tietokonejärjestelmiin. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi puheen ja kuvien tunnistaminen, kielen kääntäminen ja luovan tekstin ja visuaalisen sisällön tuottaminen. Tekoäly on läsnä jokapäiväisessä elämässä monella tapaa ja sitä käytetään monilla aloilla, kuten teollisuudessa, terveydenhuollossa, kulttuurissa ja viihteessä. Tekoälyyn voi törmätä niin hakukoneissa ja puheentunnistustyökaluissa kuin tekoäly-chatboteissa, joita ovat esimerkiksi ChatGPT ja Microsoft Bing.


AI Arjen avaimet

AI Arjen Avaimet on oppimiskokonaisuus, jossa tutustutaan tekoälyn moniin muotoihin. AI-työpajoissa oppilaat pääsevät:

  • tutustumaan tekoälyn käyttöön erilaisilla tekoälyalustoilla
  • harjoittelemaan ja kehittämään promptaustaitoja
  • kokeilemaan tekoälyä oppimisen ja arjen työkaluna
  • löytämään tekoälyn mahdollisuudet luovan tekemisen tukena

Oppimiskokonaisuudessa käydään läpi kattavasti erilaisia tekoälyyn liittyviä teemoja ja opetellaan käytännön kautta tekoälyn toimintaympäristöä. Tehtävien kautta oppilaat haastetaan miettimään tekoälyn eettisyyttä, mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Koska tekoälyn maailma muuntautuu koko ajan, myös työpajojen sisältö on päivittyy jatkuvasti ajankohtaisten aiheiden äärelle.

AI-työpajojen materiaalit

AI-työpajoissa oppimisalustana käytetään Padletia. Padletissa työpaja rakentuu oppimispoluksi, jossa polkua seuraamalla oppilaat pääsevät vaihe vaiheelta syventämään tekoälytaitojaan. Jokaisen työpajan alussa oppilaille selvennetään myös käytössä olevat tekoälyalustat, joiden avulla tehtäviä pääsee tekemään. Oppimispolku mahdollistaa itseohjautuvan työpajatyöskentelyn, jossa kokeilu, tutkiminen, testailu ja hassuttelu ovat sallittuja! Ohjaajat ovat työpajassa koko ajan saatavilla kysymyksiä, vinkkejä ja pulmakohtia varten.


Aloita  • No labels