Page tree


This page was moved to https://researtsedu.com/


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4/2010

PARADIgMA oli keskustelun aiheena eräässä kevätseminaarissa ja samalla päätettiin myös tehdä aiheesta julkaisu. Ideana oli jatkaa 1990-luvulla ilmestyneen Me tutkimme -kirjan perinnettä. Suuresta innostuksesta huolimatta julkaisu kariutui moneen asiaan, viime kädessä onnettomaan yritykseen saada sille tyylikäs taitto.

Mutta artikkeleita syntyi sitäkin vauhdikkaammin. Ja ne huutavat julkaisemistaan, koska niissä poikkeuksellisesti käsitellään taidekasvatuksen ja taiteen tutkimuksen olennaisia kohtia, yleisesti paradigma-teeman alle asetettuina.

Kaikkia meitä kiinnosti tuolloin vuonna 2008, onko taidekasvatuksen tutkimuksella jo jokin paradigma vai ei. Keskusteluissa vakuutuimme, että on parempi olla mahdollisimman pitkään "konfuusissa tilassa" eikä hirttäytyä johonkin tiettyyn lähestymistapaan, semminkin kun maailmakin on taas muuttumassa (vaihteeksi).

Tässä SYNNYT/ORIGINS numerossa on julkaistu kokoelma noin syntyneitä artikkeleita, jotka Mira Kallio ja Juha Varto toimittivat siitä joukosta, joka tarjottiin julkaistavaksi vuonna 2008. Artikkelit ovat tuoreita, osittain siksikin, ettei tuolloin aloitettua keskustelua jatkettu, koska niin moni sai sanotuksi artikkelissaan sen, mikä seminaarissa jäi sanomatta.

Tässä, sivuilla 1-119, on nyt se PARADIgMA-julkaisu, joka oli jäädä ilmestymättä, helposti lähestyttävissä ja toivon mukaan taas lietsomassa uutta keskustelua. Olemme yhteisbalttisen CAVIC-hankkeen yhteydessä oppineet näkemään, kuinka erityistä suomalainen taidekasvatuksen käytäntö ja tutkimus ovat. Niinpä tällaiset artikuloinnit ovat tärkeitä sanomaan ääneen, millä tavalla se on erityistä.

Taneli Tuovinen puuttuu artikkelissaan tapaan, jolla taideyhteisöissä puhutaan taidetta tärkeäksi.

Jaana Houessoun lectio on hyvä johdatus hänen väitöskirjaansa Teoksen synty.

1-8 Paradigma sinne ja paradigma tänne. Johdanto / Juha Varto

9-14 Muurahaisia työssä. Mikä ihmeen paradigma? / Outi Puro

15-25 Taideperustainen tutkimusparadigma taidekasvatuksen sosiokullttuurisia ulottuvuuksia rakentamassa / Mira Kallio

26-35 Luonto etiikan lähtökohtana / Leena Valkeapää

36-43 Opettaja ja opettamisen etiikka / Soile Niiniskorpi

44-49 Pienin yhteinen jaettava. "Konfuusi" taidekasvatuksen tutkimuksessa / Tiina Pusa

50-64 Taidekasvattajasta visuaalisen alan asiantuntijaksi - muuttuuko taidekasvatuksen paradigma / Teija Fontell

65-78 Hidden agendas and utopian wanderings / Jan van Boeckel

79-91 Sievää pintaa tutkimassa / Pirjo Seddiki

92-99 Visuaalinen keho näkyvänä, näkevänä ja näkyväksi tekevänä / Jouni Kiiskinen

100-104 Yksi kuva / Jaana Erkkilä

105-119 Kuvataiteellisen prosessin kerroksellisuudesta / Jaana Houessou

120-131 Taiteellisen toiminnan tärkeäksi puhumisesta / Taneli Tuovinen

132-136 Lectio / Jaana Houessou

#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
  • No labels