Page tree


This page was moved to https://researtsedu.com/


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2/2009

Kevään numerossa Adgi Nugraha pohtii ikuista ongelmaa taidon ja taiteen suhteesta. Mira Kallio ja Tiina Pusa ovat tarttuneet omien tutkimustensa avaamiin kysymyksiin, joita varten ei näytä olevan valmiita vastauksia, joten he vastaavat itse.

Sinikka Rusanen ja Henna Harri esittävät dialogin, jonka lähtökohtana on erään taiteilijan näyttely mutta taustalla on yleisempikin kysymys käsitetaiteen asemasta.

Juha Varto pohtii leikkien, lapsen maailman ja näiden mahdollisten umpikujien ongelmaa. Cecilia von Brandenburgh esittää ohjelmaa taiteen merkityksestä siellä, missä sitä pitäisi olla saatavilla.

1-9 Does Art Benefit from Craft Knowledge? / Adhi Nugraha

10-25 Kuvasta sanaan, toiseudesta moninaisuuteen / Mira Kallio & Tiina Pusa

26-35 Kulttuurisia kohtaamisia käsitetaiteen keinoin / Sinikka Rusanen & Henna Harri

36-46 Kivenkova viattomuus / Juha Varto

47-58 Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnin edistämisessä / Cecilia von Brandenburg

#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
  • No labels