Page tree


This page was moved to https://researtsedu.com/


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2/2008

Taiteellinen toiminta, sen arvaamaton alku ja kulku, siihen liittyvä ajatteleminen ja kokoava hahmottaminen ovat tässä numerossa erityisesti esillä. Kukaan ei koskaan tarkasti tiedä, mikä kaikki vaikuttaa ja mikä on unohtunut, mutta silti jokainen voi kuvata taiteellisen toiminnan kulkua ja saavuttaa selkeyttä ainakin omaan toimintaansa. Tällaisesta muodostuu tietenkin vaivattomasti "taiteen teoriaa" mutta ennen kaikkea avausta ihmisen vapaaseen ja avoimeen toteutumiseen, jossa tulevat lihaksi ajatellut ja kuvitellut todellisuudet. Traditio voi tässä joko tehdä tenän tai avata "jotain aivan muuta"!

1-24 Olohuoneen tunnustelua. Visuaalinen havainto kehollisena toimintana / Savikurki Teemu

25-52 Piktoriaalisuus. Tutkimus representaation paradigmoista / Vehosalo Kari

53-67 Sustainability cuts Reincartradition / Nugraha Adhi

68-86 Kohti taiteellista ajattelua / Varto Juha

87-95 Pohdintoja taidekasvatuksen perusteluista / Juurinen Jussi

96-105 Kuinka tavoittaa varjossa olevaa / Cecilia von Brandenburg

106-115 Taideperustaisen tutkimusparadigman muodostuminen / Kallio Mira

#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
  • No labels