Page tree


This page was moved to https://researtsedu.com/


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2/2006

Pirjo Seddiki tutkii naisellisen kaunistautumisen syitä, syntyä, ilmaantumista ja tapoja. Hän käy ajatustenvaihtoa tunnetun naisten ihailijan Friedrich Nietzschen kanssa löytääkseen käsitteitä ja sanoja nykyisille tavoille puhua naisen oudosta asemasta sukupuolten välisessä pelissä. Seddikin kiinnostuksen kohde on suomalainen jämäkkä ja mielikuvitukseton kunnollisuus, jonka saa näkymään oudossa valossa, kun sitä valaisee eurooppalaisella keskustelulla. Artikkelit ovat hermeneuttisen kehän yhä uusia pisteitä, saman esillesaamista erilaisessa.

BaltArt on nykytaiteen sisällä tapahtuvaa taideteoreettista kohtaamista ja pedagogisten ideoiden kehittelemistä Itämeren maiden taide- ja yliopistoinstituutioiden ihmisten kesken. BaltArt on pitänyt tapaamisia Helsingissä, Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa. Keväällä 2006 tapaaminen oli Kaliningradissa, entisessä Köningsbergissä. Tapaamisen perusteella syntyivät seuraavat artikkelit ja matkakuvaukset.

Writers of this section are
Ivan Czezcot, Art Critic, St.Petersburg
Minna Haveri, Doctoral Student, School of Art Education, UIAH
Riitta Heikkinen, Doctoral Student, School of Art Education, UIAH
Anna Karpenko, Senior Lecturer, Department of Political Science and Sociology, Immanuel Kant State University of Russia, Kaliningrad
Mari Krappala, Ass. Professor, School of Art Education, UIAH
Eija Parkkinen, Doctoral Student, School of Art Education, UIAH
Outi Puro, Doctoral Student, School of Art Education, UIAH
Ilze Vitola, Lecturer, Department of Psychology and Education, University of Latvia

Pirjo Seddiki

1-8 Naisen parodiaa / Seddiki Pirjo

9-20 Naisen riisuminen / Seddiki Pirjo

21-41 Naisen kaunistautumisen genealogia / Seddiki Pirjo

42-48 Taide valehteluna / Seddiki Pirjo

BaltArt

49-62 Politics of location - BaltArt in Kaliningrad / Krappala Mari

63-83 Russian Red and Prussian Blue / Czezcot Ivan

84-95 Social identity of Kalinigraders in the Europen context / Karpenko Anna

96-100 Contrasts between Contemporary Art, Art Teaching, and Kaliningrad by itself / Vitola Ilze

101-106 Urban aesthetics / Kaupunkiestetiikkaa / Haveri Minna

107-110 Kaliningrad - kaupunki saarena / Heikkinen Riitta

111-114 Looking for a long lost relative in Kaliningrad - Who is Sidir? / Parkkinen Eija

115-120 Miksi leivomme? / Why do we bake?/ Puro Outi

#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
  • No labels