Page tree


This page was moved to https://researtsedu.com/


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1/2010

Elämän kulku, kuolema ja kauneus - tämän kaiken käsitteleminen taiteessa ja tutkimuksessa? Kaksi tekstiä, jotka lähestyvät asiaa kovin eri suunnista mutta silti pysyen samassa asiassa.

1-15 Aggression ja taiteen suhteista / Mikko Snellman

16-30 Tuntureilla. Taiteellinen ajattelu tutkimuksen perustana / Leena Valkeapää

31-36 Kielletyt kuvat / Karolina Kiil

#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
  • No labels