Page tree


This page was moved to https://researtsedu.com/


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1/2004

Synnyt kuvaa lähdettä, josta elämälle tärkeä tieto on peräisin. Tällainen tieto on läheisessä suhteessa käytäntöön, elämiseen ja taitamiseen. Synnyillä on suuri merkitys nykymaailmassa, jota suistetaan hallinnollisiin kompromisseihin ja tulosajatteluun.

Taidekasvatuksen synnyt ovat side, joka yhdistää tutkimuksen ja taidekasvatuksen käytännön: tieto, joka ohjaa toimintaa ja ratkaisuja. Taidekasvatuksen nettilehdellä SYNNYT/ORIGINS on kaksi keskeistä tehtävää. Se tulee toimimaan alan kannalta keskeisten tekstien arkistona, josta nopeasti ja vaivatta löytää tietoa, arvioita, keskustelua ja haasteita. Samalla se on silloittamassa akateemista tutkimusta ja käytännön taidekasvatustyötä.

SYNNYT/ORIGINS on referee-julkaisu: julkaistut artikkelit on arvioitettu asiantuntijalukijoilla. Tämä käytäntö toivoaksemme takaa, että julkaisu eroaa selvästi edukseen.

Artikkelit

Elämä, taide, fenomenologia

Elokuussa 2004 Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto järjesti tohtoriopiskelijoille seminaarin Elämä, Taide, fenomenologia. Edelliskeväänä oli pidetty fenomenologiaa käsittelevä luentosarja ja aihetta haluttiin syventää. Eräät Suomen eturivin fenomenologeista puhuivat oman kiinnostuksensa alueelta.

Tässä Synnyt-julkaisun ensimmäisessä numerossa esitettyjen lisäksi esitelmöivät myös tutkija Miika Luoto Helsingin yliopiston estetiikan laitokselta, tutkija Hannu Sivenius Helsingin yliopiston filosofian laitokselta, prof.Maija Kule Latvian tiedeakatemiasta, Ph.D. Vishwa Adluri University of New York sekä prof. Jonathan D. Katz Yalesta. Jonathan D. Katzin esitelmän aihepiiriä kuvaa hänen varhaisempi artikkelinsa, joka löytyy osoitteesta: http://www.queerculturalcenter.org/Pages/KatzPages/KatzLimage.html

1-19 Taiteen ei-teknologinen maailmasuhde / Kupianen Reijo

20-37 Luonnot ja jumalat / Vadén Tere

38-48 On enemmän ja muuta kuin se, minkä tiedän / Arho Anneli

49-70 Quijote-meditaatiota: elämä, kulttuuri ja filosofia Ortega y Gassetilla / Tomperi Tuukka

71-88 Soturin elämismaailma / Huhtinen Aki-Mauri

#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
  • No labels