Page tree


This page was moved to https://researtsedu.com/


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

01/2016

Artikkelit / Articles

1-20  ImproStory - Sosiaalinen improvisointi ja tarinallisuus taito- ja taideaineissa /Seija Kairavuori, Seija Karppinen, Ari Poutiainen ja Sinikka Rusanen

21-32 Tiedostamaton mieli taideteoksen tulkinnassa ja maalaamisen prosessissa  / Asta Sutton

33-46  Meaning of Japanese traditional-style drawing lessons in current school education  /  Shimpei Takeuchi

 

 

#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
  • No labels