Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3/2005

Monikulttuurisuus ja kulttuurin osuus yleensä kuvan tarkastelemisessa, luomisessa ja kuvasta puhuttaessa on hankala ja ristiriitojakin herättävä teema. Kuvataiteen muuttuminen kulttuurikasvatukseksi edellyttää uusia valmiuksia mutta herättää samalla kysymyksen, minne taide jäi. Tässä numerossa Bhikhu Parekh pohtii, mitä monikulttuurisuus tai monikulturismi voi tarkoittaa. Pirjo Seddiki miettii kahden näyttelyn välissä kulttuurin ja kuvan, näkyvän ja näkymättömän suhdetta. Mira Kallio ottaa härkää sarvista ja kysyy kuvataideopetuksen paikkaa. Tapio Tuominen tarkastelee kriittisesti elämän ja liikkuvan kuvan suhdetta.

Osastossa Luettua Soile Niiniskorpi on lukenut suomalaisen kasvatusajattelun ja taidekasvatuksen klassikon J.A. Hollon tekstejä. Hän osoittaa, että Hollolla on yhä enemmän sanottavaa kuin mitä olemme osanneet käyttää hyväksemme

1-21 Kuinka sitoutua kulttuuriseen monimuotoisuuteen / Parekh Bhikhu

22-34 Rahat vai henki. Jeff Koons ja minareetin kutsu / Seddiki Pirjo

35-50Kuvataidekasvatuksen lyhyt kuolema / Kallio Mira

51-66Vallan piiloista ja työkaluista / Tuominen Tapio

Luettua

67-88 Mielikuvitus ja sen kasvattaminen / Niiniskorpi Soile

89-97Elämänkehät: Kasvatuksen maailma / Niiniskorpi Soile

  • No labels