Sisu HELP

Sisu-anvisningarna för studerande flyttar till aalto.fi-sidorna fr.o.m. 10.1.2023

Länk till nya anvisningarna
Anvisningarna för studerande tas bort från denna sida per den sista januari. Lärarnas och administrationens anvisningar blir kvar på denna sida.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[suomeksi] [in English]

På dessa sidor publiceras anvisningar om hur du anhåller om utexaminering i Sisu.

Under Anhållan om utexaminering finns information om när du kan anhålla om utexaminering och hur du anhåller om utexaminering i Sisu. Du kan också läsa var du ser om din anhållan har godkänts eller förkastats.

Du anhåller om utexaminering enligt din aktuella studieplan. Om du senare gör ändringar i studieplanen påverkar de inte din anhållan. Observera att du kan anhålla om utexaminering bara utgående från din primära studieplan. Om du anhåller om utexaminering för fel utbildningsprogram eller fel huvudämne kan din anhållan förkastas och du kan ombes att korrigera din plan enligt din studierätt. Du kan anhålla om utexaminering bara om din studierätt är aktiv (du är anmäld som närvarande och din studietid har inte gått ut).
  • No labels