Sisu HELP

Sisu-anvisningarna för studerande flyttar till aalto.fi-sidorna fr.o.m. 10.1.2023

Länk till nya anvisningarna
Anvisningarna för studerande tas bort från denna sida per den sista januari. Lärarnas och administrationens anvisningar blir kvar på denna sida.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[suomeksi] [in English]

Tidslinje-sidan kan du placera in de valda studierna i perioder, terminer och läsår. I vyns övre del finns tidslinjen dit kurserna placeras.

På tidslinjen visas hur många studiepoäng som har planerats till en viss period/termin/läsår, och på motsvarande sätt genomförda studiepoäng. När du får betyg för en kurs ändrar dess status på tidslinjen till genomförd.

Prestationerna läggs in i tidslinjen enligt prestationsdatum, de kan alltså påverka den tidigare gjord tajmning. Om ett studieavsnitt till exempel är schemalagat för perioderna I–II syns kursen endast i tidslinjen i period II eftersom studieavsnittet avslutas i period II och de sista prestationerna och bedömningen görs då. På motsvarande sätt flyttas tajmningen för ett studieavsnitt till period IV om studieavsnittet är schemalagt i period I men genomfört i period IV.

Redigera tidslinjevyn

Genom att hovra med musen över studieavsnittet och trycka på de tre punkterna som dyker upp hittar redigeringsfunktionerna för tidslinjen.

Med funktionen Radera kan du ta bort studieavsnittet från tidslinjen. Då flyttar det tillbaka till delen Placera på tidslinjen.

Genom funktionen Ändra längd kan du ändra studieavsnittets längd. På det här sättet får kurser som sträcker sig över flera perioder att synas ordentligt i tidslinjevyn.

Funktionen Ändra längd fungerar så här:

 1. Placera studieavsnittet i den period som det börjar
 2. Tryck på knappen Ändra längd
 3. Placera studieavsnittet i den period som det tar slut

Genom funktionen Flytta tajmning kan du flytta studieavsnittet till en annan period.

Hur vet jag hur jag ska tajma mitt studieavsnitt?

Information om studieavsnittens perioder finns på tre olika ställen:

 1. Sisu: kursinformationen (tryck på studieavsnittets kurskod)
 2. Into: i undervisningsplanen för det utbildningsprogram som studieavsnittet hör till
 3. aalto.fi: du kan filtrera sökningen enligt period

Du hittar studieavsnittets anmälningstid i kursinformationen:

 1. Öppna infon genom att trycka på studieavsnittets kurskod
 2. Gå till fliken Prestationssätt
 3. Välj tidpunkt för momentet under rubriken Studiemoment
 4. Gå till fliken Anmälan

Du hittar anmälningstider för studieavsnitten i studievalshjälparen till höger, separat för varje studieavsnitt.


Du börjar placera kurser på tidslinjen genom att klicka på Placera på tidslinjen i nedre kanten. Då öppnas en vy där kurserna är indelade enligt helhet. Placera kurser på tidslinjen genom att klicka på pilen vid kursen.

Vy där kurser är satta i kolumner enligt grund-, huvudämnes-, biämnes-, och fritt valbara studier. Pilen ligger till höger om kurserna.

För markören till det streckade området i den period där du vill placera kursen. I bilden nedan förs markören exempelvis till det gula området. Du ser texten Placera kursen på tidslinjen

Vy över tidslinje med terminer och perioder. Genom att klicka på tidslinjen kan man välja en specifik tajming för kurserna.


Tidslinjen behöver inte sparas separat, Sisu sparar den automatiskt.

Du kan göra egna anteckningar på tidslinjen via knappen med tre punkter i övre högra hörnet (klicka på Lägg till egen anteckning). Notera dock att din handledare kan läsa dina anteckningar. Via knappen med tre punkter hittar du också knappen Ta bort alla, som du kan använda för att ta bort alla kurser du har lagt till på tidslinjen. 

Om du vill göra sommarperioderna synliga kan du kryssa i rutan Visa sommarperioder.

Kom också ihåg tidslinjemodellerna som din högskola kan ha lagt till i systemet för att hjälpa dig att placera in kurser på tidslinjen. • No labels