Sisu HELP

Sisu-anvisningarna för studerande flyttar till aalto.fi-sidorna fr.o.m. 10.1.2023

Länk till nya anvisningarna
Anvisningarna för studerande tas bort från denna sida per den sista januari. Lärarnas och administrationens anvisningar blir kvar på denna sida.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[suomeksi] [in English]

I Sisu planeras studierna först i Studiestrukturen, sedan sätts kurserna in på Tidslinjen, och slutligen planeras läsordningen i Studiekalendern.  

Kalendern har både en vecko- och en månadsvy.  Med pilarna uppe till höger kan du förflytta dig till följande eller föregående vecka eller månad.

Kalenderanteckningar och överföring till en annan kalender

Du kan göra egna anteckningar i kalendern, och en anteckning kan även upprepas.

Min anteckning vyn

Egna kalenderanteckningar och studiemomentstillfällen kan synkroniseras med Office 365-webbkalendern. Kalendern uppdateras enligt Office 365:s principer.

Du kan överföra anteckningarna i studiekalendern till en annan kalender via knappen Exportera till extern kalender i övre högra hörnet. Knappen öppnar följande fönster:

Kalendern exporteras genom att kopiera en URL

Studiekalenderns flikar

I studiekalenderns högra hörn finns tre flikar (se bild): Ej vald undervisning, Anmälningen samt Avslutad och avbrutna.

  • Fliken Ej vald undervisning innehåller de kurser som inte ännu har placerats på tidslinjen (rubrik: Ej placerad på tidslinjen) och vars undervisning inte har överförts till kalendern.  Kurserna visas enligt studieplan och valen kan bytas.  Om kursen har undervisning kan den läggas till i kalendern genom att klicka på Till val. Då öppnas fliken Prestationssätt i kursinformationen, där du kan välja prestationssätt (om du inte redan gjort det) och därefter lägga till undervisningen i kalendern (välj).
  • I fliken Anmälningen hittar du bland annat sådan undervisning vars anmälan inte ännu pågår och sådan där din anmälan redan har godkänts.
  • Fliken Avslutad och avbrutna innehåller avslutad, avbruten och annullerad undervisning.


  • Studiekalender vyn
  • No labels