Sisu HELP

Sisu-anvisningarna för studerande flyttar till aalto.fi-sidorna fr.o.m. 10.1.2023

Länk till nya anvisningarna
Anvisningarna för studerande tas bort från denna sida per den sista januari. Lärarnas och administrationens anvisningar blir kvar på denna sida.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisu - studie- och studieregistersystem

[suomeksi] [in English]

Du kommer åt Sisu via adressen sisu.aalto.fi

Studerande och personal vid Aalto-universitetet loggar in i Sisu med sitt Aalto-användarkonto. Aaltos studerande och personal får information om Sisu via aalto.fi och skolornas lärandetjänster får information via Teams-kanalen Opintotietopalvelut (LES).

 • Undervisningspersonalens användarrättigheter för kommentering och godkännande av individuella studieplaner (ISP) beviljas av din högskolas lärandetjänster.
 • Tjänstepersonalen ansöker om användarrättigheter till Sisu genom ansökan om användarrättigheter: https://www.aalto.fi/sv/tjanster/anvandarrattigheter-till-sisu

Användarstöd

Kontaktuppgifter till användarstödet: sisu [at] aalto.fi

Projektet för ibruktagningen av Sisu svarar för ibruktagningen av Sisu vid Aalto och för anvisningar och utbildningar.

Sisu Help är en instruktionswebbplats för användningen av studie- och studieregistersystemet Sisu vid Aalto-universitetet. På webbplatsen finns instruktioner för studerande, lärare, och administration.

Studieinformationstjänsterna gruppen ansvarar för webbplatsen och uppdaterar den. Gruppen är under Studerandeservice som ingår i Aalto-universitetets Lärandetjänster.

Mer information om webbplatsen:

Kontaktinformation: sisu@aalto.fi

Sisu är sex högskolors gemensamma studie- och studieregistersystem som ersätte Aalto-universitetets nuvarande Oodi-system.

Utöver Aalto tas Sisu i bruk vid följande universitet:

 • Helsingfors universitet
 • Jyväskylä universitet
 • LUT-universitetet
 • Hanken Svenska handelshögskolan
 • Tammerfors universitet

I Sisu är den studerandes studieplan grunden för flera andra processer. Sisu möjliggör uppföljning och utveckling av studierna utgående från informationen i studieplanen. I framtiden kommer Sisu även att erbjuda 

 • ett basregister för studentuppgifter 
 • lärarverktyg för att hantera uppgifter om dem som anmält sig till kurserna och bedöma prestationer  
 • en funktion för att skapa examensbetyg
 • elektroniska tjänster för studerande, bland annat ansökan om utexaminering, ansökan om tilläggstid för studierna och tillgodoräkning av studier som inte genomförts vid Aalto.
 • No labels