Sisu HELP

Sisu - studie- och studieregistersystem

[suomeksi] [in English]

Du kommer åt Sisu via adressen sisu.aalto.fi

Studerande och personal vid Aalto-universitetet loggar in i Sisu med sitt Aalto-användarkonto. Aaltos studerande och personal får information om Sisu via aalto.fi och skolornas lärandetjänster får information via Teams-kanalen Opintotietopalvelut (LES).

 • Undervisningspersonalens användarrättigheter för kommentering och godkännande av individuella studieplaner (ISP) beviljas av din högskolas lärandetjänster.
 • Tjänstepersonalen ansöker om användarrättigheter till Sisu genom ansökan om användarrättigheter: https://www.aalto.fi/sv/tjanster/anvandarrattigheter-till-sisu

Användarstöd

Kontaktuppgifter till användarstödet: sisu [at] aalto.fi

Projektet för ibruktagningen av Sisu svarar för ibruktagningen av Sisu vid Aalto och för anvisningar och utbildningar.

Sisu Help är en instruktionswebbplats för användningen av studie- och studieregistersystemet Sisu vid Aalto-universitetet. På webbplatsen finns instruktioner för studerande, lärare, och administration.

Studieinformationstjänsterna gruppen ansvarar för webbplatsen och uppdaterar den. Gruppen är under Studerandeservice som ingår i Aalto-universitetets Lärandetjänster.

Mer information om webbplatsen:

Kontaktinformation: sisu@aalto.fi

Sisu är sex högskolors gemensamma studie- och studieregistersystem som ersätte Aalto-universitetets nuvarande Oodi-system.

Utöver Aalto tas Sisu i bruk vid följande universitet:

 • Helsingfors universitet
 • Jyväskylä universitet
 • LUT-universitetet
 • Hanken Svenska handelshögskolan
 • Tammerfors universitet

I Sisu är den studerandes studieplan grunden för flera andra processer. Sisu möjliggör uppföljning och utveckling av studierna utgående från informationen i studieplanen. I framtiden kommer Sisu även att erbjuda 

 • ett basregister för studentuppgifter 
 • lärarverktyg för att hantera uppgifter om dem som anmält sig till kurserna och bedöma prestationer  
 • en funktion för att skapa examensbetyg
 • elektroniska tjänster för studerande, bland annat ansökan om utexaminering, ansökan om tilläggstid för studierna och tillgodoräkning av studier som inte genomförts vid Aalto.

Bruksanvisningar

 • No labels