Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisu - studie- och studieregistersystem

[suomeksi] [in English]

Överföringen av studerandes information till Frank är försenad. Saken fixas som bäst.

Anmälan för kurser i period I öppnar 16.8. Kursanmälans instruktioner för studeranden och lärare (engelska)

 Information om webbplatsen

Sisu Help är en instruktionswebbplats för användningen av studie- och studieregistersystemet Sisu vid Aalto-universitetet. På webbplatsen finns instruktioner för studerande, lärare, och administration.

Studieinformationstjänsterna gruppen ansvarar för webbplatsen och uppdaterar den. Gruppen är under Studerandeservice som ingår i Aalto-universitetets Lärandetjänster.

Mer information om webbplatsen:

Kontaktinformation: sisu@aalto.fi

 Vad är Sisu?

Sisu är sex högskolors gemensamma studie- och studieregistersystem som ersätte Aalto-universitetets nuvarande Oodi-system.

Utöver Aalto tas Sisu i bruk vid följande universitet:

  • Helsingfors universitet
  • Jyväskylä universitet
  • LUT-universitetet
  • Hanken Svenska handelshögskolan
  • Tammerfors universitet

I Sisu är den studerandes studieplan grunden för flera andra processer. Sisu möjliggör uppföljning och utveckling av studierna utgående från informationen i studieplanen. I framtiden kommer Sisu även att erbjuda 

  • ett basregister för studentuppgifter 
  • lärarverktyg för att hantera uppgifter om dem som anmält sig till kurserna och bedöma prestationer  
  • en funktion för att skapa examensbetyg
  • elektroniska tjänster för studerande, bland annat ansökan om utexaminering, ansökan om tilläggstid för studierna och tillgodoräkning av studier som inte genomförts vid Aalto.

Viktiga Sisu-datum

För studerande

Du kommer åt Sisu via adressen sisu.aalto.fi

Studerande och personal vid Aalto-universitetet loggar in i Sisu med sitt Aalto-användarkonto. Aaltos studerande och personal får information om Sisu via aalto.fi och skolornas lärandetjänster får information via Teams-kanalen Opintotietopalvelut (LES).

 Lärare och lärandetjänster behöver användarrättigheter som ansöks om separat

Användarstöd

Kontaktuppgifter till användarstödet: sisu [at] aalto.fi

Projektet för ibruktagningen av Sisu svarar för ibruktagningen av Sisu vid Aalto och för anvisningar och utbildningar.

Bruksanvisningar  • No labels