Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[Suomeksi] [in English]


Om informationen inte stämmer överens med informationen i WebOodi, betyder det att informationen inte ännu har överförts till Sisu.  Informationen i WebOodi är tills vidare den primära informationen.


Du hittar Min profil-avsnittet i menyn under ditt namn i övre högra hörnet.


I Min profil hittar du följande flikar (uppgifter som uppdateras en gång per dygn är markerade med fet stil):


 Basinformation

Basinformation består av tre delar:  ”Personlig information”, ”Kontaktuppgifter” och ”Utlämnande av uppgifter”. 

Under Personlig information hittar du bland annat dina namn- och språkuppgifter. För tillfället överförs endast följande information från WedOodi till Sisu: Förnamn, Efternamn, Tilltalsnamn, Studentnummer, Kön, Besöksspråk och Avliden.

Kontaktuppgifter och villkor för utlämnande av uppgifter överförs för tillfället inte till Sisu.

 Studierätter

I fliken Studierätter finns följande avsnitt om varje studierätt: ”Basinformation”, ”Studiernas framskridande”, ”Närvaro”, ”Utbildningsstig” samt ”Andra bekräftade val till studierätten”.

Avsnittet Basinformation innehåller följande information:

  • Giltighet: giltighetstiden för din studierätt
  • Datum för utfärdande: datumet då din studierätt har utfärdats
  • Studiestart datum: datumet då du i praktiken har påbörjat dina studier (beaktande t.ex. lagstadgad frånvaro)
  • Beviljad tilläggstid: här ser du om du har beviljats tilläggstid och hur mycket
  • Organisation: organisationen där du har studierätt
  • Lag som begränsar studietiden: definierar vilken typ av lag som begränsar längden av din studietid. Detta påverkar hur länge din studierätt är i kraft. Här står tills vidare ”ingen automatisk beräkning” för alla studerande.  Du kan kontrollera hur lång studierätt du har i WebOodi.

Studiernas framskridande beskriver färdiga examina. OBS! Alla ser tills vidare texten ”Inga färdiga examina”, eftersom endast examina som har sammanställts i Sisu syns här. För tillfället sammanställs examina i WebOodi.

Utbildningsstigen beskriver hurdan din studierätt är. Om det är fråga om en tvådelad examen (kandidat + magister), ser du ditt kandidatprogram och huvudämne/specialområde i vänstra spalten och möjliga övergångar till magisterprogram till höger. Om det är fråga om en magister- eller doktorsexamen ser du programmets information till vänster. Eventuella avlagda examina är markerade med symboler som förklaras under strukturen. En avlagd examen markeras med en krans i utbildningsstigen:


Låssymboler är inte nödvändigtvis korrekta, detta beror på ett tekniskt fel. Aktuell information om övergången till Sisu hittar du i Into.

Under Andra bekräftade val till studierätten ska finna dina möljiga biämnen. Information överförs inte ännu till Sisu från WebOodi.

 Anmälningar

Dina anmälningsuppgifter upprätthålls tills vidare i WebOodi. Information om anmälningarna överförs dock till Sisu en gång per dygn.

 Prestationer

Dina prestationer arrangeras enligt följande: högst upp ser du genomförda helheter och prestationer som hör till dem, sedan ser du genomförda kurser och deras delar och längst ner ser du delprestationer.

OBS! Alla delprestationer syns inte ännu i Sisu.

I standardvyn syns dina godkända prestationer. Om du vill se underkända och föråldrade prestationer du byta vyn till ”Underkända och föråldrade prestationer”. Du kan arrangera prestationerna genom att klicka på kolumnernas rubriker, t.ex. på rubriken ”Prestationsdatum”.

 Ansökningar och begäran

Du kan skapa ansökningar och få beslut om dem. Alla ansökningar och anhållanden du gör i Sisu hittar du under fliken ”Ansökningar och anhållanden”.

OBS! Du kan göra ansökningar för planer som gjorts i fritt redigeringsläge och planer som kräver separat godkännande bara om ISP:n motsvarar din studierätt.

Du får också ett meddelande när beslut har fattats.

 Grupper

Sisu har en funktion i bruk som inte finns i WebOodi. Under Min profil ser du vilken grupp eller vilka grupper du hör till.

Grupperna används till exempel som antagningskriterier för anmälningar till undervisningen samt för studievägledning.


 Betalningar

Under Betalningar kommer du finna studentkårens medlemsavgift och övriga medlemsavgifter om du har betalat dem tillsammans med studentkårens medlemsavgift. Avgiftsinformation överförs inte ännu från WebOodi till Sisu.

  • No labels