Sisu HELP

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English]  [suomeksi]
På förstasidan ser du dina 10 nyaste meddelanden och notifikationer. Meddelanden och notifikationer som gäller samma ärende sammanställs i en kedja. Listan visar alltid kedjornas nyaste meddelande först och den nyaste kedjan högst upp.

  • Ett oläst meddelande eller en oläst kedja visas med grå botten.
    • Om det finns flera olästa meddelanden i en kedja ser du antalet olästa meddelanden i en röd cirkel.
    • Om det finns bara ett oläst meddelande i en kedja ser du det totala antalet meddelanden i en grå cirkel.
  • Ett läst meddelande eller en läst kedja visas med vit botten.
    • I den gråa cirkeln syns antalet meddelanden.

Du får ett meddelande om exempelvis din studiehandledare lägger till kommentarer i din studieplan.

Notifikationer skickar Sisu automatiskt, till exempel när din ansökan om godkännande har behandlats.

Genom att klicka på meddelandet eller notifikationen på första sidan öppnar du själva meddelandet, och via meddelandet kan du klicka dig vidare till ämnet som meddelandet gäller (studieplanen, studiekalendern, beslutet osv.)

Du kan använda de nyaste meddelandena och notifikationerna på förstasidan för att förflytta dig till vyn inkorg, eller så kan du klicka på pratbubblan uppe till höger. I vyn meddelanden och vyn notifikationer kan du granska och hantera dessa kategorier. I vyn avgränsningar kan du avgränsa meddelandena till bara olästa meddelanden. Arkiverade meddelanden visas separat.

Du kan arkivera meddelanden, ångra arkiveringen och markera meddelanden som lästa eller olästa.  Du hittar dessa funktioner när du öppnar ett meddelande, eller i menyn med tre punkter om det är fråga om en kedja. Funktionerna gäller alltid en hel kedja, och du kan inte använda dem för ett enskild meddelande inuti en kedja.

Du kan också använda funktionerna för flera meddelanden samtidigt. Du hittar massfunktionerna i vyn Meddelanden och notifikationer, i menyn med tre punkter. Funktionen gäller då alla valda meddelanden och kedjor.


  • No labels