Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English] [på svenska]

Huomio! Sisun käyttöönoton aikataulun mukaisesti on suunniteltu, että opiskelijat ilmoittautuvat opetukseen Sisussa 9.8.2021 alkaen. Tätä ennen ilmoittautuminen opetukseen tapahtuu WebOodissa etkä siis saa viestejä ilmoittautumisesta tai opetuksen muutoksista Sisussa.


Voit saada kahdenlaisia viestejä ilmoittauduttuasi toteutukselle: automaattisesti lähetettyjä viestejä ja manuaalisesti lähetettyjä viestejä.

Automaattiset viestit opetuksen muutoksista

Automaattisia viestejä lähetetään, kun opetus perutaan tai opetusryhmä perutaan tai opetusryhmän aikaa tai paikkaa muutetaan. Viestin saavat ne ilmoittautuneet, jotka ovat hyväksyttyjä tai esivalittuja tai jotka on kyseisellä hetkellä alustavassa ilmoittautumislaskennassa sijoitettu muutoksen kohteena olevaan opetusryhmään.

Automaattisesti lähetettyjen viestien otsikko on Opetuksen muutokset. Viestistä sinut ohjataan opintokalenteriin, jossa voit tehdä tarvittavat muutokset ilmoittautumiseen, jos ilmoittautuminen on vielä käynnissä ja muutoksia tulisi tehdä.

 

Automaattiset muistutukset ilmoittautumisesta

Jos olet sijoittanut sellaisen opetuksen kalenteriisi, jossa on normaali ilmoittautumistapa, muistutetaan sinua puuttuvasta ilmoittautumisesta. Muistutus lähetetään viikkoa ennen ilmoittautumisen päättymistä. Muistutus lähetetään kerran per opiskelija per opetus. Muistutus lähetetään myös, kun lisäät opetuksen kalenteriisi ja ilmoittautumisen päättymiseen on alle viikko.

Viestit lähetetään kaksi kertaa päivässä: klo 06 ja 18. Viestit lähetetään niille opiskelijoille, jotka ovat edellisen muistutusviestin lähettämisen jälkeen lisänneet opetuksen kalenteriinsa.

Muistutusviestiä ei lähetetä opetuksesta, jonka ilmoittautumistapa on suora vahvistus tai jossa on käynnissä jälki-ilmoittautuminen.

 

Manuaalisesti lähetetyt viestit opetuksesta

Opettaja voi lähettää manuaalisesti viestejä toteutukselle ilmoittautuneille opiskelijoille.

  • No labels