Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[på svenska] [in English]


Tämän sivun sisällysluettelo:


Miksi Sisun etusivulla näkyvä graafi ei lataudu tai näyttää vajaalta?

Sisun etusivulla näkyvä graafi perustuu viimeisimpään muokkaamaasi opintosuunnitelmaan. Jos olet aloittanut uuden opintosuunnitelman tekemisen ja se onkin jäänyt tyhjäksi, ei etusivun graafit löydä näytettävää tietoa. Samoin, jos sinulla on useita opiskeluoikeuksia, graafi näyttää viimeisimmän muokatun opintosuunnitelman tietoja, ei kaikkien opiskeluoikeuksien tietoja. Toistaiseksi Oodi on varsinainen tiedon tallennuspaikka, ja jotkin tiedot eivät välttämättä siirry Sisuun ja siksikn graafi voi näyttää vajaalta.

Miten Sisun käyttö mahdollistetaan kaikille opiskelijoille?

Valitettavasti Sisun saavutettavuudessa on haasteita eikä järjestelmä täytä Verkkosisällön saavutettavuus­ohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimuksia. Sisun saavutettavuusseloste löytyy Sisun etusivulta (sisu.aalto.fi).

Saavutettavuuden ongelmat tekevät esimerkiksi ruudunlukuohjelmien käyttäjien asioinnin Sisussa vaikeaksi. Sisu-yliopistot yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa pyrkivät parantamaan Sisun saavutettavuutta jatkuvasti. Osa korjauksista on kuitenkin tulossa vasta vuonna 2023.

Aallossa valmistellaan saavutettavuustukea opiskelijoille. Käytännössä kyseessä on oppimispalveluiden tukihenkilö, joka auttaa opiskelijaa Sisun käytössä tai tekee toimintoja opiskelijan puolesta Sisussa. Lisäksi Sisu-järjestelmän sekä Sisu-ohjeiden saavutettavuusselosteita päivitetään aktiivisesti. Saavutettavuustuki on opiskelijoiden käytössä Sisun käyttöönottoon mennessä.

Miksi Sisu kehottaa hakemaan lisäaikaa, vaikka minulla on yhä opiskeluoikeutta jäljellä WebOodin mukaan? (kevät 2021)

Tiedonsiirto Oodin ja Sisun välillä ei vielä keväällä 2021 kata kaikkia tietoja. Oodin tiedot ovat ensisijaiset, joten opiskeluoikeutesi voimassaolon voit tarkistaa vielä WebOodista. Sinun ei välttämättä tarvitse hakea lisäaikaa keväällä 2021, jos Oodin mukaan opinto-oikeutesi ei ole päättymässä 31.7.2021, vaikka Sisu kehottaisikin hakemaan lisäaikaa. Oodissa on ollut toiminnallisuuksia, joiden vuoksi opiskeluoikeuden kesto Oodissa ei voi perustua rekisterivirheeseen ja Sisussa opintoaika on oikein. Lisäaikaa haetaan edelleen eAgen kautta siinä tapauksessa, jos opinto-oikeus on päättymässä Oodin mukaan. Ole tarvittaessa yhteydessä opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut [at] aalto.fi).


Opintosuunnitelma eli HOPS

Siirtyykö HOPS automaattisesti WebOodista Sisuun?

Ei siirry. HOPS täytyy valitettavasti tehdä erikseen Sisussa.

Mistä lähteä liikkeelle Sisun opintosuunnitelman tekemisessä? En tiedä Sisusta mitään!

Kun ryhdyt tekemään opintosuunnitelmaa Sisussa, osat rakenteesta on valmiina ja osaan sinun pitää tehdä valintoja. Joissain kohdissa voi olla omituiselta vaikuttava erillisen hyväksynnän vaatimus. Hyvä lähestymistapa on hakea oman ohjelman ja pääaineen mukaiset sisällöt opintosuunnitelman pohjaksi ja siinä yhteydessä katsoa läpi ohjeet opintosuunnitelman tekemiseen. Tukea Sisun opintosuunnitelman tekemiseen ja valintoihin Sisussa saat myös oman ohjelmasi tai pääaineesi oppimispalveluilta.


Miksi opintosuunnitelmassani on kohtia, joissa on poistettu-merkittynä

Kaikkia tutkintorakenteita ja opintokokonaisuuksia muokattiin lukuvuoden 2020-21 aikana, joten jos opintosuunnitelmassa on poistettu-merkintöjä, sinun tulisi tehdä uusi opintosuunnitelma. Jos poistettu-merkintä on vain yhdessä opintokokonaisuudessa (esim. sivuaineessa), pitäisi riittää, että poistat ja haet opintokokonaisuuden uudelleen kyseiseen kohtaan.

Miksi opintosuunnitelmassani on merkintä ei opiskeluoikeutta, vaikka opinto-oikeus näyttäisi WebOodissa olevan oikein?

Opiskeluoikeustieto tulee toistaiseksi Oodista, jossa opinto-oikeustietojen tulee olla oikein, jotta opiskeluoikeus Sisussa ja opintosuunnitelmassa näkyy oikein. Joissain tilanteissa pääainetta tai kandidaatintutkinnon jälkeistä maisteriohjelmaa ei ole merkitty Oodiin tai tiedossa on puuttteita. Tällaisissa tilanteissa voit tarkistaa opiskeluoikeuden opiskelijapalveluista (opiskelijapalvelut [at] aalto.fi) ja kun pääaine -merkinnät on tarkisstettu, muutettu tai korjattu, tieto siirtyy Sisuun seuraavan yön aikana. Merkintöjä tehdään eri ohjelmissa eri vaiheissa opintoja, joten ole ensisijaisesti yhteydessä opiskelijapalveluihin.

Joissain tilanteissa Oodin ja Sisun välisessä tiedonsiirrossa on ristiriitaa, esimerkiksi jos olet vahvistanut Sisussa opiskeluoikeuteesi sivuaineen, on opiskeluoikeuteen muodostunut ristiriitainen muutoshistoria ja vahvistettu opiskeluoikeus on poistunut näkyvistä. Jos opiskeluoikeustiedot ovat Oodissa oikein, mutta Sisussa väärin voit olla suoraan yhteydessä Sisu-tukeen: sisu [at] aalto.fi

Miksei opinto muutu suoritetuksi Sisu HOPSissa enkä pysty lisäämään suoritettuja opintoja HOPSiin?

Teknisistä syistä osa suorituksista on siirretty Sisuun henkilökohtaisina suorituksina. Sen vuoksi ne eivät näy HOPSissa suoritettuina eivätkä välttämättä löydy vasemman puolen "Lisää suunnitelmaan".

Opinnot voi lisätä opintosuunnitelmaan seuraavasti: siirry haluttuun kohtaan HOPSia ja valitse vapaan muokkauksen tila. Valinta-avustimessa oikealla löydät tällöin otsikon "Lisää jo suoritettu opintojakso". Tarkemmat ohjeet Opintosuunnitelman osien hyväksyttäminen#vapsu

Mitä minun täytyy tehdä, jos opintosuunnitelmassani lukee kokonaisuuden kohdalla "vaatii erillistä hyväksyntää"

Jotkin opintosuunnitelmasi kokonaisuudet voivat olla sellaisia, että niihin täytyy aina hakea erillinen hyväksyntä. Katso tarkemmat ohjeet Opintosuunnitelman osion hyväksyttäminen


Kurssi-ilmoittautuminen

En pysty ilmoittautumaan haluamalleni kurssille, vaikka se kuuluu suunnitelmaani

Jos olet jo aiemman lukuvuoden aikana tehnyt HOPSin ja ilmoittaudut opintoihin sen kautta, Sisu tarjoaa sinulle lähtökohtaisesti vanhoja versioita opintojaksoista.

Voit vaihtaa opintojakson (kurssin) version seuraavasti:

1. Opintosuunnitelmassa, klikkaa kurssin kurssikoodia, jonka version haluat muuttaa.

2. Klikkaa avautuvasta kurssiestiteestä otsikon alta  "versio: zzzz-yyyy"

3. Valitse avautuvasta listasta versio:2021-2022

4. Valitse ylös aukeavasta bannerista "Ota tämä versio käyttöön"

Banneri saattaa joskus piiloutua muiden sinisten bannerien taakse, eli jos siinä näkyy ilmoitus esimerkiksi sivuaineen vahvistamisesta, niin se pitää klikata pois.


Jos olet jo aiemman lukuvuoden aikana tehnyt HOPSisi ja ilmoittaudut siinä olevalle kurssille haun kautta, pääset ilmoittautumaan kuluvan lukuvuoden opetukseen, mutta Sisu ei osaa automaattisesti päivittää oikeaa versiota kurssista HOPSiin. HOPSissa on sen lukuvuoden versiot kursseista, jonka mukaan olet tehnyt HOPSin. Tässä tapauksessa kun ilmoittaudut haun kautta Sisu antaa viestin: ilmoittautumisen perusvaatimukset ei täyty, vaatimus joka ei täyty: opintojakson kuuluminen ensisijaiseen suunnitelmaan.

Asia korjaantuu näin:
1. Päivitä opintojakson versio opintojaksoesitteeltä kuluvalle lukuvuodelle ylläolevien ohjeiden mukaan.

2. Peruuta ensin tekemäsi ilmoittautuminen Opintokalenteri -välilehdeltä

3. Ilmoittaudu uudestaan Hopsin kautta päivitetylle versiolle.

Näkyykö Sisussa, kuinka monentena olen jonossa osallistujamäärärajoitteiselle kurssille?

Ei valitettavasti, näet Sisussa ainoastaan arvion mukaan pääsystäsi: "jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan" tai "jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi mukaan".Miten voin suorittaa ylimääräisiä opintoja, jos kurssi-ilmoittautumista varten kurssien tulee olla HOPSissa?

Voit lisätä ylimääräisiä opintoja vapaasti valittaviin opintoihin HOPSissa tai muuttaa vapaasti valittavien opintojen sisältöä sen mukaan, mitä ylimääräisiä kursseja olet suorittamassa. Jos lisäät vapaasti valittaviin enemmän opintoja kuin on tarkoitus tutkintosi laajuuden puitteissa, saattaa HOPS mennä sääntöjen vastaiseen tilaan. Tämäkään ei kuitenkaan estä kurssi-ilmoittautumista. Valmistumista varten HOPS on tehtävä valmiiksi siten, että HOPSissa on vain tutkintoon sisällytettävät opinnot.

Mistä näen kurssin aikataulun ja opetustapahtumat?

Opetustapahtumat (kuten luennot, harjoitukset tai tentit) löydät kurssien opintojaksoesitteestä.

  1. Avaa kurssin opintojaksoesite (esimerkiksi klikkaamalla kurssikoodia opintosuunnitelmasta tai Haku-sivulta).
  2. Avaa Suoritustavat-välilehti.
  3. Valitse tarkasteltava versio pudotusvalikosta kurssin nimen alta. (Esimerkiksi 2021-2022.)
  4. Avaa tarkasteltavan opetuksen pudotusvalikko Opetus-otsikon alta. (Esimerkiksi ”Luento-opetus 15.92021-15.12.2021”)
  5. Valitse Opetusryhmät -ja tilaisuudet -välilehti, josta sinun tulisi nähdä kurssin opetustapahtumat listattuna.

Voit myös nähdä kurssin opetustapahtumat kalenterinäkymässä kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.Olen tohtoriopiskelija. Mihin voin sijoittaa ylimääräisiä opintoja?

Tohtoriopiskelijoilla on tutkinnossa erillinen kokonaisuus "Tutkintoon kuulumattomat opinnot", joihin voi sisällyttää ylimääräiset opinnot ilmoittautumista varten. Kun opinnot on suoritettu, ne tulee poistaa HOPSilta, koska niitä ei sisällytetä tutkintoon. 

Tutkintoon kuulumattomat, jo suoritetut opinnot eivät tule osaksi HOPSia. Nämä opinnot löytyvät omista Suorituksista. 

Saako Sisun kurssi-ilmoittautumisia arkistoitua, kuten WebOodissa?

Ei valitettavasti. Tämä vaikuttaa kurssien näkymiseen MyCoursesissa, mutta MyCoursesissa voi filtteröidä näkymää esim. käynnissä oleviin kursseihin, tuleviin kursseihin ja menneisiin kursseihin. Kurssi-ilmoittautumisen arkistointimahdollisuuden poistumiseen liittyviä kysymyksiä selvitetään vielä yhdessä MyCoursesia hoitavien henkilöiden kanssa.

Miten kurssiaikatauluja voi suunnitella Sisussa?

Opintokalenterissa voi ennen ilmoittautumista lisätä esimerkiksi harjoitusryhmien tai luentojen opetusaikoja omaan kalenteriin ja katsoa, miten ne sopisivat yhteen muiden kurssien kanssa. Näin voi tarkastella sitä, mitkä harjoitusryhmät/luennot sopisivat omaan aikatauluun.

Saako tiedon kurssille pääsystä ennen kurssin alkua?

Jos kurssilla ei ole rajattua osallistujamäärää, hyväksytään kurssille ilmoittautuminen Sisussa heti, jos opiskelija täyttää ilmoittautumisen perusvaatimukset. Jos kurssilla on rajattu osallistujamäärä, päättyy kurssi-ilmoittautuminen 7 päivää ennen kurssin alkua, koska osallistujien vahvistamiseen pitää jättää jonkin verran aikaa kurssin opettajalle/hallintohenkilölle. Näin on toimittu myös Oodi-aikana. Osallistujat vahvistetaan myös osallistujamäärärajoitteisilla kursseilla ennen kurssin alkua ja opiskelija näkee Sisusta, onko saanut paikan kurssilla.

Onko kurssi-ilmoittautumisen peruminen mahdollista Sisussa?

Kyllä, ilmoittautumisen voi perua niin kauan kuin ilmoittautumisaika on käynnissä ja opetus ei ole vielä alkanut. Joillakin kursseilla saattaa olla myös erillinen ilmoittautumisen perumisen lisäaika, jonka aikana ilmoittautumisen voi perua, mutta tämä on kurssikohtaista. Jos ilmoittautumista ei ole mahdollista enää perua, on kurssin suoritus mahdollista keskeyttää.

Voiko kursseille jälki-ilmoittautua?

Osallistujamäärärajoitteisille kursseille voi olla mahdollista jälki-ilmoittautua, jos kurssille on jäänyt paikkoja täyttämättä. Tämä on kuitenkin kurssikohtaista.

Miten harjoitusryhmien valinta tapahtuu Sisun kurssi-ilmoittautumisessa?

Jos kurssilla on useampia harjoitusryhmiä, voit Sisussa ilmoittautuessasi laittaa niihin jokaiseen jonkun seuraavista valinnoista: "ensisijainen toiveeni", "sopii minulle" tai "ei sovi". Sisu ottaa toiveet huomioon ja pyrkii sijoittamaan sinut ensisijaiseksi valitsemaasi harjoitusryhmään. Sinua ei sijoiteta ryhmään, johon olet valinnut valinnan "ei sovi". Jos et mahdu ensisijaiseksi valitsemaasi ryhmään, sijoittaa Sisu sinut johonkin ryhmään, johon olet valinnut "sopii minulle". Ilmoittautuneiden laskennassa ensisijaiset toiveet ja sopii minulle-valinnat ovat samanarvoisessa asemassa, eli jos yhdellä opiskelijalla kaikki hänelle mahdolliset opetusryhmät ovat ensisijaisia toiveita ja toisella "sopii minulle"-valintoja, ei kumpikaan heistä ole laskennassa etusijalla toiseen nähden. Ilmoittautumisen mahdolliset priorisointikriteerit määrittelevät sen, ketkä opetukseen pääsevät, jos kaikki eivät mahdu mukaan.

Jos kurssilla on esimerkiksi pakolliset luennot ja harjoitukset ja harjoitusryhmiä on valittava yksi kolmesta vaihtoehdosta, tulee sinun saada paikka sekä luennoilta että yhdestä harjoitusryhmästä, jotta pääset kurssille. Jos harjoitusryhmistä sinulle sopii vain yksi, joka on suosittu muidenkin keskuudessa ja jäät kurssin priorisointikriteereissä muiden taakse, ei sinua valita kurssille. Siksi on suositeltavaa merkitä useampiin harjoitusryhmiin "sopii minulle"-valinta, jos harjoitusryhmien aikataulu sopii sinulle.

Miksi Sisu arpoo opetukseen pääsevät opiskelijat, jos ilmoittautuneet opiskelijat ovat samalla sijalla priorisoinnissa?

Sisua kehitetään yhdessä muiden Sisu-yliopistojen ja -ammattikorkeakoulujen kanssa ja kehitystyössä on päädytty tähän ratkaisuun. Perusteena tälle on ollut esimerkiksi ilmoittautumisprosessin läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus. Tämä on suuri muutos Oodi-aikaan nähden, sillä Oodi-aikana ilmoittautuneita on voitu ottaa kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä, mikä ei Sisussa ole mahdollista.

Miten ilmoittaudun kurssille, jos olen suorittanut sen aiemman lukuvuoden aikana ja haluan korottaa arvosanaani?

Jos olet ilmoittautumassa korottamaan arvosanaasi, jonka olet alun perin suorittanut jonkun aiemman lukuvuoden aikana, kannattaa ilmoittautua kurssille opintojaksojen haun kautta. Tarkemmat ohjeet löydät sivulta Ilmoittautuminen opintoihin.

Miten ilmoittaudun maisterikursseille, kun olen pian valmistumassa kandiksi, mutta en vielä siirtynyt maisterivaiheeseen?

Valitse maisteriHOPSisi samaan kandi + maisteri-tutkintorakennepohjaan kuin mihin olet tehnyt kandiHOPSin. Pystyt sijoittamaan maisterikurssit maisteriHOPS-osioon ja ilmoittautumaan, kun kandi + maisteriHOPS on ensisijainen. Maisterikursseille saatetaan priorisoida opiskelijoita sen perusteella, ovatko opiskelijat siirtyneet jo suorittamaan maisteriopintoja. Näet priorisointikriteerit kurssin opintojaksoesitteeltä.Suoritukset

Miksi suorittamani opintokokonaisuudet eivät näy Sisussa?

Opintosuoritukset ovat täydellisinä Oodissa viimeistään 24.5.2021 valmistuneille. Sisun toiminnallisuuksia varten mahdollisesti suoritettu-tilaiset opintokokonaisuudet on vaihdettu koostettavana -tilaan ja suoritukset ovat sijoitettavissa Sisun opintosuunnitelmaan. Opintokokonaisuudet koostetaan Sisussa valmistumishakemuksen yhteydessä.

Miten saan opintosuoritusotteen Sisusta

Saat opintosuoritusotteen WebOodista 30.7.2021 saakka. Sisusta opintosuoritusotteen saat 9.8.2021 alkaen. Katso lisätietoa: Opintosuoritusote ja opiskelutodistus

Miksi joitain suoritettuja opintojaksoja ei saa lisättyä HOPSiin, mutta ne ovat Sisussa?

On mahdollista, että teknisen vian vuoksi suoritettu opintojakso on Sisussa mutta et itse pysty lisäämään sitä.

Tarkista näkyykö opintojakso Omien tietojen Suoritukset -kohdasta.

Seuraavaksi voit siirtyä Opintojen rakenne -sivulla haluttuun kohtaan HOPSia ja valita vapaan muokkauksen tila. Valinta-avustimessa oikealla löydät tällöin otsikon "Lisää jo suoritettu opintojakso". Tarkemmat ohjeet Opintosuunnitelman osien hyväksyttäminen#vapsu. Etsi kyseinen opintojakso ja lisää suunnitelmaan.

Mikäli et vieläkään saa lisättyä opintojaksoa HOPSiin ota yhteyttä sisu@aalto.fi.


Valmistuminen ja tutkintotodistukset

Voinko pyytää valmistumista Sisussa, vaikka minulta puuttuu vielä jokin viimeinen suoritus

Voit pyytää valmistumista Sisussa, vaikka sinulta puuttuisi vielä jokin viimeinen suoritus Sisusta. Esim. opinnäyte, diplomityö, kypsyysnäyte tai vastaava. Katso tarkemmat ohjeet Valmistumisen hakeminen ohje sivuilta. Huomioi myös ohjelmasi Into→ Valmistuminen sivut.

Mistä löydän lisätietoa todistusten jakopäivistä ja aikarajoista

Löydät lisää tietoa todistusten jakopäivistä ja aikarajoista ohjelmien omilta Valmistuminen sivuilta. Valitse oma ohjelmasi sivu ja sen alta Valmistuminen. https://into.aalto.fi/display/fi/Etusivu

Eroaako Sisun valmistumispyyntö eri tutkintotasojen välillä (perustutkinnot, jatkotutkinnot)

Sisun valmistumispyyntö on teknisestä näkökulmasta samanlainen ja toimii samalla tavalla riippumatta siitä, mistä ohjelmasta olet pyytänyt valmistumista tai mihin tutkintoon olet valmistumassa. Ainoat erot ovat esim. näkyykö valmistumista hakevalle kandipalaute kysely tai alumnitoiminta osio valmistumispyynnöllä. Valmistumisen hakeminen ohje.

Kesällä 2021 haettua valmistumista ei ole rekisteröity vielä Sisuun, mutta Kela tarvitsee tiedon. Miten menettelen?

Kesän 2021 valmistumispyyntöjen käsittelyssä on viivettä johtuen järjestelmämuutoksesta. Pyyntöjä käsitellään mahdollisimman pian. Mikäli olet saanut Kelalta pyynnön toimittaa valmistumistieto, voit pyytää asiasi käsittelyyn lisäaikaa ja kertoa sinusta riippumattomasta viivytyksestä, joka johtuu Aallon opintotietojärjestelmämuutoksesta.


Opintojen hyväksiluku eli korvaaminen, sisällyttäminen ja opinnollistaminen

Milloin haen hyväksilukua?

Jos sinulla on suoritus toisesta oppilaitoksesta, joka mielestäsi vastaa tutkinnossasi olevaa Aallon opintojaksoa, hae korvaavuutta. 

Jos sinulla on suoritus toisesta oppilaitoksesta, joka mielestäsi soveltuu osaksi tutkintoasi, mutta ei vastaa suoraan mitään Aallon opintojaksoa, hae sisällyttämistä. 

Milloin haen henkilökohtaista suoritusta?

Jos teet Aallossa jonkin yksilöllisen suorituksen, josta sovit opettajan kanssa etkä voi ilmoittautua siihen Sisun kautta, hae henkilökohtaista suoritusta. Opettaja antaa suoritusilmoituksen, jonka pohjalta hakemuksesi käsitellään. 


  • No labels