Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Sisussa HOPS on lähtökohtaisesti aina hyväksytty, jos se noudattaa tutkintorakennetta ja siihen luotuja sääntöjä. Tutkinto-ohjelman tai sen alaiset opintokokonaisuudet voi laittaa erillisen hyväksyttämisen alle, jolloin hyväksyntää on aina haettava.

Oodista Sisuun vietyjä tietoja ei saa muokata. Sisu korvaa Oodin tulevaisuudessa, joten tietojen on oltava oikein.


1 Opintojen hakeminen

 1. Valitse ylävalikosta Opinnot. Löydät sieltä omilta välilehdiltään opintojaksot, opintokokonaisuudet ja tutkinto-ohjelmat.

Tutkinto-ohjelmat

  1. Näet Omissa opintojaksoissa, Omissa opintokokonaisuuksissa ja Omissa tutkinto-ohjelmissa sellaiset opintojaksot, opintokokonaisuudet ja tutkinto-ohjelmat, joihin sinut on merkitty jollakin roolilla vastuuhenkilöksi. 
  2. Voit hakea opintojaksoja, opintokokonaisuuksia ja tutkinto-ohjelmia hakukentän avulla. Hakutuloksia voi rajata rajaa-painikkeen takaa löytyvillä rajaustekijöillä. Voit rajata hakua esim. tutkintorakennepohjan tilan mukaan valitsemalla tilaksi luonnos, hyväksytty tai poistettu

2 Tutkinto-ohjelman suunnittelun eteneminen 

 1. Tutkinto-ohjelmista ja opintokokonaisuuksista luodaan Sisuun uudet versiot jokaiselle opetussuunnitelmakaudelle.
 2. Etene seuraavassa järjestyksessä, kun suunnittelet tutkinto-ohjelmaa tulevalle opetussuunnitelmakaudelle:
  1. Päivitä opintokokonaisuuksien sisällöt ja ohjetekstit mutta jätä kokonaisuudet luonnostilaan.
  2. Hae Oodista siirretty / jo Sisussa oleva tutkinto-ohjelma. Huom! Jos opintojaksoa, kokonaisuutta tai tutkinto-ohjelmaa ei löydy Sisusta, ota yhteys OPIT-tiimiin (sisu [ at ] aalto.fi). Älä luo uusia jaksoja, kokonaisuuksia tai ohjelmia Sisussa.
  3. Päivitä tutkinto-ohjelman tiedot sekä rakenne.
  4. Liitä opintokokonaisuudet tutkinto-ohjelmaan.
  5. Tarkista, miltä tutkinto-ohjelma ja siihen sisältyvät opintokokonaisuudet näyttävät opiskelijalle (esikatselu).
  6. Tee tarvittaessa muutoksia opintokokonaisuuksiin ja/tai tutkinto-ohjelmaan: Poista hyväksyntä opintokokonaisuudelta/tutkinto-ohjelmalta ja tee sen jälkeen muutokset. Voit vaihtoehtoisesti pyytää ohjelmasi vastuuhenkilöä poistamaan hyväksynnän, jos sinulla ei ole OPS-hyväksyjä -oikeuksia.
  7. Tee tutkinto-ohjelmalle malliajoitus tai -ajoituksia (esim. pääaineittain), jos ohjelmalle on olemassa suositeltu malliajoitus. Malliajoituksen ohje löytyy omalta ohjesivultaan.
  8. Lähetä tutkinto-ohjelmaan kuuluvat opintokokonaisuudet ja tutkinto-ohjelma hyväksyttäviksi kunkin ohjelman vastuuhenkilölle tai hyväksy ne itse, jos sinulla on OPS-hyväksyjä-oikeudet.
  9. OPIT-tiimi liittää tutkinto-ohjelman koulutukseen

Kun opintokokonaisuus tai tutkinto-ohjelma on hyväksytty-tilassa, siihen ei voi tehdä muutoksia. Muutosten tekemistä varten opintokokonaisuus tai tutkinto-ohjelma on palautettava luonnos-tilaan ja hyväksyttävä uudelleen muutosten tekemisen jälkeen.


Ota yhteyttä Oppimisen IT -tiimiin (sisu [ at ] aalto.fi), jos sinun täytyy tehdä muutoksia jo julkaistuun opintokokonaisuuteen tai tutkinto-ohjelmaan ja jos kyseessä ei ole ohjetekstien päivitys, mitä voi tehdä ongelmitta. Kaikki muutokset eivät kuitenkaan näyttäydy opiskelijoiden HOPS:eissa ongelmitta.


Tutkinto-ohjelma täytyy liittää koulutukseen ja koulutus täytyy hyväksyä ennen kuin tutkinto-ohjelmaa voi tarkastella opiskelijana. Koulutusten julkaisemisesta ja tutkinto-ohjelmien liittämisestä koulutuksiin huolehtii Oppimisen IT -tiimi.

3 Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman versioiden luominen uudelle opetussuunnitelmakaudelle

 1. Tutkinto-ohjelmasta luodaan Sisussa uusia versioita voimassaolon mukaisesti opetussuunnitelmakausittain. Yhdelle opetussuunnitelmakaudelle voi olla voimassa vain yksi versio.
 2. Luo uusi versiot käyttämällä opetussuunnitelmakausivalitsimen (aikajanan)Suunnittele seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle -valintaa. Tarjolla on seuraava lukuvuosi.
  1. Jos luot uutta versiota jo kuluvalle lukuvuodelle, opetussuunnitelmakausivalitsimessa ei ole tarjolla samaa lukuvuotta (kuva alla), vaan seuraava. Valitse tällöin seuraava lukuvuosi (tässä S2018 ja K2019), siirry muokkaamaan version perustietoja ja muuta siellä opetussuunnitelmakausi ja voimassaoloaika oikeiksi.


4 Opintokokonaisuuksien tietojen päivittäminen

 1. Toukokuun 2017 jälkeen luodut uudet opintokokonaisuudet siirretään Oodista Sisuun 29.5.2018. Voimassa olevien tutkintosääntöjen mukaiset opintokokonaisuudet on viety Sisuun 30.5.2017.
  1. Uusien opintokokonaisuuksien tietoja ei päivitetä Oodista Sisuun 29.5. jälkeen.
  2. Mikäli Sisuun osallistuvien ohjelmien opintokokonaisuuksien perustietoihin tulee muutoksia lukuvuoden 2018-2019 aikana, ota yhteyttä Oppimisen IT -tiimiin (sisu [at] aalto.fi).
 2. Hae opintokokonaisuus ja kopioi tarvittaessa kokonaisuus vuodelle 2018-2019.
  1. Kopioi opintokokonaisuus uudelle aikavälille aikajanalta, kohdasta Suunnittele seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle.

   Paina kohtaa Suunnittele seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle,  jolloin opintokokonaisuus kopioidaan seuraavalle lukuvuodelle. Tämän jälkeen voit tehdä tarvittavat muutokset opintokokonaisuuden perustietoihin, kuvauksiin, luokitteluun ja rakenteeseen. Muutokset päivittyvät vain kyseiselle aikavälille, ei aiemmille tai myöhemmille lukuvuosille. 
 3. Tarkista, miltä opintokokonaisuus näyttää Sisussa:
  1. ovatko opintokokonaisuuden tiedot oikeat Perustiedot-, Kuvaukset ja Luokittelu-välilehdillä (esim. opintokokonaisuuden laajuus). Huom! Ethän muokkaa Sisussa opintokokonaisuuden nimeä, laajuutta tai mitään sellaista, mitä ei ole virallisesti vahvistettu!
  2. ovatko opintokokonaisuuksien sisällöt oikeat Rakenne-välilehdellä
  3. ovatko opintojaksojen valintaan liittyvät säännöt oikeat Rakenne-välilehdellä (suorita kaikki, valitse tietty määrä opintojaksoja, valitse tietty määrä opintopisteitä)
 4. Tarkista opintokokonaisuuden rakenteen ohjetekstit Sisussa. Tarvittaessa voit päivittää opintokokonaisuuden rakenteeseen liittyviä ohjetekstejä Sisussa. Sisuun tehdyt päivitykset eivät siirry WebOodiin.
 5. Vastuuhenkilöt: Valittavissa ovat roolit vastuuopettaja, hallintohenkilö ja yhteystiedot. Jos vastuuhenkilöä ei vielä löydy järjestelmästä Hae henkilökuntaa -haulla, hänen nimensä voi kirjoittaa nimikentän oikealla puolella olevaan vapaatekstikenttään. Lisää kuitenkin toistaiseksi ainoastaan Oppimispalveluiden työntekijöitä Vastuuhenkilöt-kenttään. Akateeminen henkilöstö otetaan mukaan Sisun käyttöön myöhemmin. Lisää aina itsesi hallintohenkilö-statuksella kaikkiin niihin tutkinto-ohjelmiin ja opintokokonaisuuksiin, joiden tietoja päivität Sisussa. Näin muut Sisun käyttäjät näkevät, kuka/ketkä ovat päivittäneet kyseisen ohjelman tai kokonaisuuden tietoja. 
  1. Kun lisäät kokonaisuuden tai ohjelman tietoihin itsesi hallintohenkilöksi, löydät jatkossa kyseisen kokonaisuuden tai ohjelman hakunäytön vasemmasta reunasta kohdasta Omat tutkinto-ohjelmat tai Omat opintokokonaisuudet.
  2. Hyväksynnän kannalta vastuuopettaja-tieto on pakollinen mutta lisää vastuuopettaja-tieto kuitenkin ainoastaan vapaatekstikenttään (kolmas kenttä), sillä siten akateeminen henkilöstö ei saa vielä Sisuun muokkausoikeuksia!
 6. Jos kyseessä on kokonaisuus, jonka ei ole tarkoitus tulostua tutkintotodistukselle (esim. vieraan kielen opinnot, täydentävät opinnot), merkitse kokonaisuus Perustiedot-välilehdellä ei-arvosteltavaksi kokonaisuudeksi näin:
  1. Mene muokkaamaan kohtaa Arvosteltava kokonaisuus.
  2. Valitse vivusta Ei.
 7. Opintokokonaisuuden kuvaustietoja voi päivittää, jos niin haluaa.
 8. Opintokokonaisuudelle voidaan asettaa erillinen hyväksyntä valitsemalla kyllä kohdassa Vaatii erillisen hyväksynnän. Tällöin opiskelijan on aina hyväksytettävä kyseinen opintokokonaisuus, vaikka hänen tekemänsä valinnat noudattaisivatkin opintokokonaisuuden rakennetta. Hyväksynnän hakeminen toimii samoin kuin vapaan muokkauksen tilassa.
 9. Voit halutessasi päivittää opintokokonaisuuden tason Luokittelu-välilehdelle. Jos kokonaisuudelle on olemassa kuvaavampi taso kuin muut opinnot, käytä sitä (perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot, jatko-opinnot)
 10. Jos opiskelija saa sisällyttää opintokokonaisuuuteen mitä tahansa opintoja, lisää opintokokonaisuuteen Sisussa Vapaasti valittava opintojakso. Se lisätään sisältöavustimesta (vasemmalta) kohdasta Opintojaksot - Lisää olemassa oleva, vapaasti valittavat tai luo kokonaan uusi. Valitse tässä vapaasti valittava.


5 Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman tietojen kopioiminen edeltävälle lukuvuodelle

Jos haluat kopioida opintokokonaisuuden kaikki tiedot (mukaan lukien rakenne) edeltävälle lukuvuodelle tai edeltäville lukuvuosille, toimi seuraavasti:

 1. Siirry opintokokonaisuuden kohdalla muokkaustilaan (peru tarvittaessa hyväksyntä tai ota yhteys ohjelmasi OPS-vastuuhenkilöön).
 2. Siirry Perustiedot-välilehdelle ja lisää kohtaan Opetussuunnitelmakaudet ne lukuvuodet, joille haluat tiedot kopioida. HUOM! Varmista, että olet muokkausta tehdessäsi aikajanalla siinä lukuvuodessa, jonka tiedot haluat kopioida.
 3. Tallenna jolloin aikajanalle kopioituvat menneet lukuvuodet.
 4. Korjaa vielä Perustiedot-välilehdelle kohtaan Voimassaoloaika oikea päivämäärä (1.8. siltä vuodelta, jolloin voimassaolo alkaa) ja tallenna. Ilman tätä Sisu ei anna hyväksyä opintokokonaisuutta.

6 Tutkinto-ohjelman päivityksen eteneminen

 1. Hae tutkinto-ohjelma Opinnot-kohdasta Tutkinto-ohjelmat-välilehdellä.
 2. Kopioi tutkinto-ohjelma uudelle aikavälille kohdasta Suunnittele seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle. Huom! Tarkista, että olet oikean opetussuunnitelma (OPS)-kauden kohdalla, koska Sisu kopioi sen OPS-kauden version, jossa olet sinä hetkenä!
 3. Tarkista ohjelman Perustiedot-välilehdellä olevat tiedot ja päivitä niitä tarvittaessa (ks. kohta 7 Tutkinto-ohjelman perustietojen päivittäminen).
 4. Tarkista ohjelman Rakenne-välilehdellä olevat tiedot ja päivitä niitä tarvittaessa (ks. kohta 8 Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman rakenteen määrittely).

7 Tutkinto-ohjelman perustietojen päivittäminen

 1. Siirry tutkinto-ohjelman muokkausnäytölle.
  1. Jos tutkinto-ohjelma löytyy jo järjestelmästä, hae se Hae tutkinto-ohjelmia -haulla. Jos ei löydy, olethan yhteydessä Oppimisen IT -tiimiin (sisu [ at ] aalto.fi).
 2. Paina Muokkaa-painiketta, jotta pääset päivittämään tietoja.


3. Päivitä / tarkista tutkinto-ohjelman tiedot Perustiedot-välilehdellä. Oodista siirtyviä tietoja ei saa muuttaa!
Jos löydät tiedoissa huomautettavaa, olethan yhteydessä os. sisu(at)aalto.fi.

  1. Tutkinto-ohjelman laji: tutkinnon taso
  2. Mahdolliset suorituskielet: Tutkinnon kieli
  3. Koulutusala: valitaan OKM:n ohjauksen alat
   1. OKM:n ohjauksen ala, Tekniikan alat
   2. OKM:n ohjauksen ala, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
   3. OKM:n ohjauksen ala, Taiteet ja kulttuurialat
  4. Koulutusluokitus: tutkintonimike, ala (Tilastokeskuksen koodi)
  5. Opetussuunnitelmakausi: Opetussuunnitelmakaudeksi on suositeltavaa merkitä vain yksi lukuvuosi. Jos opetussuunnitelmakausiin on lisätty pohjaan useampi kuin yksi kausi, pohjaan tehdyt muutokset päivittyvät kyseisille kausille identtisinä.
  6. Vastuuhenkilöt: Valittavissa ovat roolit vastuuhenkilö ja hallintohenkilö. Jos vastuuhenkilöä ei vielä löydy järjestelmästä Hae henkilökuntaa -haulla, hänen nimensä voi kirjoittaa nimikentän oikealla puolella olevaan vapaatekstikenttään. Lisää kuitenkin toistaiseksi ainoastaan Oppimispalveluiden työntekijöitä Vastuuhenkilöt-kenttään. Akateeminen henkilöstö otetaan mukaan Sisun käyttöön myöhemmin. Lisää aina itsesi hallintohenkilö-statuksella kaikkiin niihin tutkinto-ohjelmiin ja opintokokonaisuuksiin, joiden tietoja päivität Sisussa. Näin muut Sisun käyttäjät näkevät, kuka/ketkä ovat päivittäneet kyseisen ohjelman tai kokonaisuuden tietoja. Kun lisäät ohjelman tietoihin itsesi hallintohenkilöksi, löydät jatkossa kyseisen ohjelman hakunäytön vasemmasta reunasta kohdasta Omat tutkinto-ohjelmat.
   • Hyväksynnän kannalta vastuuopettaja-tieto on pakollinen mutta lisää vastuuopettaja-tieto kuitenkin ainoastaan vapaatekstikenttään (kolmas kenttä), sillä siten akateeminen henkilöstö ei saa vielä Sisuun muokkausoikeuksia!
  7. Yliopistot: Aalto-yliopisto
  8. Valitse tutkinto-ohjelman vastuuorganisaatioksi Aallon koulu tai koulut. Jos kyseessä on Aallon koulujen yhteinen ohjelma, tähän merkitään prosenttiosuudet.
  9. Tutkinto-ohjelman arvosteluasteikoksi merkitään Yleinen asteikko, 0-5.
  10. Laajuus: Minimi- ja maksimiopintopistemäärät syötetään koulun tutkintosäännössä tehdyn päätöksen mukaisesti. Opiskelijan on kiinnitettävä tutkintoonsa opintojaksoja niin, että tutkinnon minimipistemäärä täyttyy.
  11. Jos haluat asettaa tutkinto-ohjelmalle erillisen hyväksynnän (ts. opiskelijan tulee aina hakea hyväksyntää koko ohjelmalle HOPS:a tehdessään), aseta se kohdasta Vaatii erillisen hyväksynnän. Tutustuthan ohjeeseen erillisen hyväksynnän käyttäytymisestä.
  12. Jätä tutkinnon voimassaolojan päättymispäivä tyhjäksi. Alkamispäiväksi laitetaan 1.8. sinä vuonna, jolloin versio on tullut voimaan. 
  13. Perustiedot-välilehdelle voi kirjata lisätietoja vapaatekstikenttään. Vapaatekstikentillä (kuten Sisällön kuvaus ja Lisätiedot) on tekstieditori, jolla voi tehdä perusmuotoiluja ja linkkejä. Editori tulee näkyviin, kun maalaa tekstiä vapaatekstikentässä. 

4. Tallenna perustietoihin tehdyt muutokset.
5. Tutkinto-ohjelman pakolliset tiedot:

  1. Vastuuhenkilöt
  2. Tutkintonimikkeet
  3. Koulutusluokitus
  4. Arvosana-asteikko
  5. Vastuuorganisaatiot
  6. Mahdolliset suorituskielet

Kun tutkinto-ohjelma tallennetaan luonnosvaiheessa, kaikkia pakollisia tietoja ei vielä tarvitse täyttää. Kun tutkinto-ohjelma hyväksytään, näiden kenttien täytyy olla täytettyjä, jotta hyväksyminen onnistuu.

6. Tarkista, mille lukuvuodelle olet luonut tutkinto-ohjelman. Uusi tutkinto-ohjelma tallentuu oletuksena aina seuraavalle lukuvuodelle, ei samalle lukuvuodelle. Jos haluat luoda tutkinto-ohjelman samalle lukuvuodelle, muuta perustiedoista ohjelman voimassaoloaika ja opetussuunnitelmakausi oikeiksi.

8 Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman rakenteen määrittely 

 1. Siirry Rakenne-välilehdelle. Rakenteeseen voi lisätä valintaryhmiä ja väliotsikoita, joiden alle voi lisätä opintojaksoja tai toisia opintokokonaisuuksia. Valintaryhmille ja väliotsikoille voi antaa sääntöjä, jotka ohjaavat opiskelijan valintoja opintosuunnitelmassa. Valintaryhmää tai väliotiskkoa voi käyttää vain siinä ohjelmassa tai kokonaisuudessa, johon se on luotu, eli ne täytyy luoda erikseen jokaiselle eri kokonaisuudelle tai ohjelmalle.
  1. Väliotsikkoon voi kirjoittaa opiskelijalle näkyvän otsikkotekstin (esim. Pääaine). Ethän laita väliotsikkoon esimerkiksi opintopistemäärää tai muuta sellaista tietoa, joka on nähtävissä myös säännöistä.
  2. Valintaryhmän otsikkoa ei voi muokata. Muilta osin valintaryhmät ja väliotsikot toimivat samalla tavalla.
  3. Huom! Ainoastaan väliotsikot, joiden alla on suoritettu ja koostettu opintokokonaisuus suoritusmerkintöineen, tulostuvat tutkintotodistukselle.
 2. Jos olet luomassa rakennetta uudelle tutkinto-ohjelmalle, Rakenne-välilehdellä näkyy vain tutkinto-ohjelman nimi.
 3. Paina tutkinto-ohjelman nimeä.

  1. Rakennetyökalu (vasemmalla) ja sisältöavustin (oikeassa reunassa) aktivoituvat. Rakennetyökalussa voidaan lisätä opintojaksoja, valintaryhmiä, väliotsikoita tai opintokokonaisuuksia rakenteeseen. Sisältöavustimessa voidaan luoda uusia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia koko järjestelmään ja samalla tähän tutkintorakenteeseen tai hakea jo olemassa olevia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia tähän tutkintorakenteeseen.

4. Hae valmis opintokokonaisuus (esim. pääaine) nimellä tai koodilla tutkinto-ohjelmaan sisältöavustimen Opintokokonaisuudet-hakukentän avulla.

  1. Rakenteeseen lisätään tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmakautta vastaava versio opintokokonaisuudesta. Jos sellaista ei ole, näytetään viimeisin versio. Esimerkiksi vuoden 2018-2019 tutkintorakennepohjaan lisätään saman lukuvuoden versio opintokokonaisuudesta, jos vuoden 2018-2019 versio löytyy järjestelmästä.
  2. Jos opintokokonaisuudesta ei ole versiota nyt suunniteltavana olevalle opintosuunnitelmakaudelle, järjestelmä huomauttaa puuttuvasta versiosta kokonaisuuden otsikkorivillä kolmion muotoisella varoitusikonilla (kuva alla). (ks. kohta 4 Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman rakenteen päivittäminen)

5. Rakenteeseen voi lisätä sääntöjä Rakenne-välilehden sisältöavustimessa. Sääntöjä on annettava vähintään yksi, jotta tutkinto-ohjelma on mahdollista hyväksyä.

  1. Sääntöjä on kolmenlaisia: Suorita kaikki, Suorita tietty kappalemäärä tai Suorita tietty määrä opintopisteitä. Huom. Säännöt Suorita kaikki ja Suorita tietty kappalemäärä mahdollistavat opiskelijalle poikkeavan rakenteen hyväksynnän hakemisen Vapaan muokkauksen tilassa. Sääntö Suorita tietty määrä opintopisteitä puolestaan ei mahdollista hyväksynnän hakemista, jos kokonaisuuteen on määritelty vapaasti valittava opintojakso tai -kokonaisuus.
  2. Sääntöön on mahdollista lisätä siihen liittyvä ohjeteksti.
  3. Annettu sääntö koskee kaikkia samalla hierarkiatasolla olevia opintojaksoja ja/tai opintokokonaisuuksia. Kannattaa tarkistaa erityisen huolellisesti, toimiiko sääntö oikein, jos sama sääntö vaikuttaa sekä opintokokonaisuuksiin että opintojaksoihin. Jos kokonaisuudessa on käytetty valintaryhmää tai väliotsikkoa, on yleensä tarpeen tehdä kaikille kursseille valintaryhmät tai väliotsikot, esim. kaikki pakolliset opintojaksot oman väliotsikon alle (sääntö: Suorita kaikki) ja valinnaiset oman ryhmäänsä (sääntö: Suorita tietty kappalemäärä tai Suorita tietty määrä opintopisteitä).
  4. Sääntöjen ja ohjetekstien toimivuutta voi testata Esikatselu-toiminnolla. Esikatselusta voi palata takaisin rakennesivulle Palaa hallintoon -painikkeella.

6. Lisää sivuaine rakenteeseen väliotsikkona. Paina Väliotsikko-linkkiä rakennetyökalun kohdassa Lisää uusi Valintaryhmä / Väliotsikko / Opintokokonaisuus.

  1. Anna väliotsikko juuri sellaisena kuin se esiintyy tutkintosäännössä / hyväksytyssä opetussuunnitelmassa (esim. Sivuaineopinnot).
  2. Mene sisältöavustimen Säännöt-välilehdelle. Valitse säännön tyypiksi Suorita tietty määrä opintopisteitä. Määrittele opintopistemäärä tutkintosäännön mukaisesti.
  3. Opiskelija voi hakea Sivuaineopinnot-väliotsikon alle haluamansa sivuaineopintokokonaisuuden. Jotta tämä on mahdollista, lisää Sivuaineopinnot-väliotsikon alle Vapaasti valittava opintokokonaisuus. Lisää sisältöavustimessa (oikealla) Opintokokonaisuudet-kohdassa Lisää olemassa oleva, vapaasti valittava tai luo kokonaan uusi. Valitse tässä vapaasti valittava.
 1. d. Voit lisätä ohjeita (myös linkkejä) opiskelijalle kohtaan Täydentävä ohjeteksti opiskelijalle.


e. Tallenna säännöt.

7. Jos suunnittelemaasi tutkinto-ohjelmaan sisältyy vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus, hae kokonaisuus ja tee siihen nämä päivitykset:

a. Luokittelu: Muut opinnot
b. Lisää opintokokonaisuuteen Rakenne-välilehdellä vapaasti valittava opintojakso (ja vapaasti valittava opintokokonaisuus). Se lisätään sisältöavustimesta (oikealta) kohdasta Opintojaksot - Lisää olemassa oleva, vapaasti valittavat tai luo kokonaan uusi. Valitse tässä vapaasti valittava. Huomioithan, että laittaessasi vapaasti valittaviin sekä vapaasti valittavan opintojakson että -kokonaisuuden sääntönä ei voi olla "suorita kaikki", sillä opiskelijan täytyy valita vähintään yksi opintojakso ja yksi opintokokonaisuus, jotta tilaksi vaihtuu "valinnat tehty". Tämä siis sillä oletuksella, että opiskelijan ei ole pakko suorittaa kokonaisuuteen vähintään yhtä opintojaksoa ja yhtä -kokonaisuutta. Säännöksi vapaasti valittaviin suositellaan "Suorita tietty määrä opintopisteitä."
c. Voit lisätä koulun omaa ohjeistusta vapaasti valittavien opintojen valitsemisesta (esim. opinto-oppaan tekstiä) sisältöavustimen Säännöt-välilehdelle (täydentävä ohjeteksti opiskelijalle).

d. Oodista siirretyissä vapaasti valittujen opintojen kokonaisuuksissa on mukana yksi esimerkkikurssi, koska Oodissa on ollut pakko olla lisättynä jokaiseen kokonaisuuteen jokin kurssi. Sisu ei tätä vaadi ja tämän kurssin voi halutessaan poistaa rakenteesta Sisussa. Muutos ei päivity Sisusta Oodiin.

8. Voit tarvittaessa siirtää tutkintorakenteen osia rakenteessa ylös tai alas nuoli-ikonien avulla.

9. Voit poistaa rakenteesta opintokokonaisuuksia ja väliotsikoita painamalla roskasäiliökuvaketta.

10. Kun tutkintorakenne on valmis, lähetä tutkintorakenteeseen kuuluvat opintokokonaisuudet ja itse tutkintorakenne hyväksyttäviksi.

  1. Lähetä ensin hyväksyttäväksi opintokokonaisuudet. Mene ylävalikon kohtaan Opinnot. Siirry Opintokokonaisuudet-välilehdelle. Hae hyväksyttävä opintokokonaisuus ja valitse se. Jos opintokokonaisuuden toteutuksia on usealle aikavälille, valitse oikea aikaväli. Paina Lähetä hyväksyttäväksi -painiketta. Hyväksytä samoin kaikki tutkintorakenteeseen kuuluvat opintokokonaisuudet.
  2. Lähetä lopuksi tutkintorakenne hyväksyttäväksi kyseisen tutkintorakenteen Lähetä hyväksyttäväksi -painikkeella. Voit hyväksyä kokonaisuuden ja ohjelman rakenteen itse, jos sinulla on OPS-hyväksyjä-oikeudet. Hyväksyntä tehdään painamalla Hyväksy-painiketta.

9 Tutkinto-ohjelman kiinnittäminen koulutukseen

Tutkinto-ohjelmien kiinnittämisestä koulutuksiin ja koulutusten ylläpidosta vastaa Oppimisen IT (sisu [ at ] aalto.fi).

10 Muutosten tekeminen tutkinto-ohjelmaan, kun tutkinto-ohjelman versio on jo hyväksytty


Olethan yhteydessä aina ennen muutosten tekoa Oppimisen IT -tiimiin (sisu (at) aalto.fi). Tämä ohje on tarkoitettu vain heille, jotka ovat saaneet luvan tehdä muokkauksia. Kaikki muokkaukset (kuten väliotsikoiden lisäykset tai poistot) eivät näyttäydy opiskelijoiden HOPS:eissa ongelmitta. Tätä ohjetta voi kuitenkin käyttää ohjetekstien muokkaukseen HOPS-rakenteessa.


 1. Jos sinun tarvitsee päivittää esimerkiksi ohjetekstien linkkejä tutkintorakenteessa, kun tutkinto-ohjelman versio (esim. 2018-2019) on jo hyväksytty-tilassa, hae ensin tutkinto-ohjelmasi kohdasta Opinnot välilehdeltä Tutkinto-ohjelmat.
 2. Voit joko peruuttaa tutkintorakenteen hyväksynnän ("Peruuta hyväksyntä", ks. kuva) tai pyytää ohjelmasi vastuuhenkilöä (OPS-hyväksyjää) peruuttamaan rakenteen hyväksynnän.

3. Peruuttamalla hyväksynnän rakenne siirtyy luonnos-tilaan (ks. kuva), jossa sitä voi muokata.


4. Opiskelijat, jotka ovat jo tehneet HOPSinsa järjestelmään, saavat HOPSiinsa luonnos-leiman niin kauan, kuin rakenne on luonnos-tilassa. Opiskelijat, jotka eivät ole vielä tehneet HOPSiaan, eivät löydä luonnostilaista tutkintorakennetta järjestelmästä. Voit muokata rakennetta ja/tai sen tietoja (Huom! Jos kyseessä ei ole ohjetekstien muokkaus, ole yhteydessä os. sisu (at) aalto.fi). Muista lopuksi joko lähettää hyväksyttäväksi ja hyväksyä tutkintorakenne (ks. kuva) tai pyytää ohjelmasi vastuuhenkilöä (OPS-hyväksyjää) hyväksymään rakenne.