Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koulutuksia varten luodaan mallitutkintorakenteet Sisun testikantaan. Tutustu mallitutkintorakenteisiin:

 • Malli_2019_maisteri Aalto-yliopiston malli maisteriohjelma
 • Malli_2019_kandi_kaupallinen BIZ malli kanditutkinto-ohjelma
 • Malli_2019_kandi_taide Malli 2019 ARTS kandidaattiohjelma
 • Malli_2019_kandi_tekniikka Aalto-yliopiston tekniikan alan kandidaattiohjelma (huom! 2018-2019 versiossa pääaineilla yhteinen perusopintokokonaisuus ja 2019-2020 versiossa pääainelle omat perusopintokokonaisuudet.)

Päivitetty 8.5.2019 asennettuun versioon. 


Sisussa HOPS on lähtökohtaisesti aina hyväksytty, jos se noudattaa tutkintorakennetta ja siihen luotuja sääntöjä. Tutkinto-ohjelman tai sen alaiset opintokokonaisuudet voi laittaa erillisen hyväksyttämisen alle, jolloin hyväksyntää on aina haettava.

HOPSin lähettäminen hyväksyttäväksi ei onnistu? Tarkista nämä asiat.

Oodista Sisuun vietyjä tietoja ei saa muokata. Sisu korvaa Oodin tulevaisuudessa, joten tietojen on oltava oikein. Jos tiedoissa on korjattavaa, korjaa tiedot Oodiin tai ota tarvittaessa yhteyttä Sisu pääkäyttäjiin Opiskelijapalvelut tiimissä sisu@aalto.fi korjausten tekemiseksi. Korjaukset siirtyvät Oodista Sisuun.


1 Opintojen hakeminen

 1. Valitse ylävalikosta Opinnot. Löydät sieltä omilta välilehdiltään opintojaksot, opintokokonaisuudet ja tutkinto-ohjelmat.

Tutkinto-ohjelmat

  1. Näet Omissa opintojaksoissa, Omissa opintokokonaisuuksissa ja Omissa tutkinto-ohjelmissa sellaiset opintojaksot, opintokokonaisuudet ja tutkinto-ohjelmat, joihin sinut on merkitty jollakin roolilla vastuuhenkilöksi. 
  2. Voit hakea opintojaksoja, opintokokonaisuuksia ja tutkinto-ohjelmia hakukentän avulla. Hakutuloksia voi rajata rajaa-painikkeen takaa löytyvillä rajaustekijöillä. Voit rajata hakua esim. tutkintorakennepohjan tilan mukaan valitsemalla tilaksi luonnos, hyväksytty tai poistettu

2 Tutkinto-ohjelman suunnittelun eteneminen 

Ota yhteyttä Sisu pääkäyttäjiin Opiskelijapalvelut tiimissä (sisu [ at ] aalto.fi), jos sinun täytyy tehdä muutoksia jo julkaistun opintokokonaisuuden tai tutkinto-ohjelman rakenteeseen. Kaikki muutokset eivät näyttäydy opiskelijoiden HOPS:eissa ongelmitta, joten selvitetään etukäteen, millaisia vaikutuksia muutoksella voi olla. Jos kyseessä on ohjetekstien päivitys, voit tehdä korjauksen itsenäisesti.


 1. Etene seuraavassa järjestyksessä, kun suunnittelet tutkinto-ohjelmaa tulevalle opetussuunnitelmakaudelle:


1
Luo tutkinto-ohjelmaan kuuluville opintokokonaisuuksille uudet versiot. Päivitä opintokokonaisuuksien sisällöt ja ohjetekstit.

Tarkista, että teet muutokset oikeaan versioon. Jätä kokonaisuuden uusi versio tässä vaiheessa luonnostilaan.

2
Luo tutkinto-ohjelmalle uusi versio. Päivitä tutkinto-ohjelman tiedot sekä rakenne.
Tarkista, että teet muutokset oikeaan versioon. Jos opintojaksoa, kokonaisuutta tai tutkinto-ohjelmaa ei löydy Sisusta, ota yhteys Sisu pääkäyttäjiin Opiskelijapalvelut tiimissä (sisu [ at ] aalto.fi). Älä luo uusia jaksoja, kokonaisuuksia tai ohjelmia Sisussa.
3
Tarkista rakennesääntöjen toimivuus esikatselussa

Tarkista, miltä tutkinto-ohjelma ja siihen sisältyvät opintokokonaisuudet näyttävät opiskelijalle. Kokeile esikatselussa erilaisia yhdistelmiä opinnoista, jotta näet, toimivatko rakenteessa käytetyt säännöt kaikissa tilanteissa. Kokeile ainakin jokaisella eri kokonaisuudella (esim. eri pääaineet) ja tee erilaisia valintoja vaihtoehtoisista ja valinnaisista opinnoista.

4
Tee tutkinto-ohjelmalle malliajoitus tai -ajoituksia, jos ohjelmalle on olemassa suositeltu malliajoitus 
Malliajoituksen ohje löytyy omalta ohjesivultaan
5
Hyväksy opintokokonaisuudet ja tutkinto-ohjelma

Lähetä tutkinto-ohjelmaan kuuluvat opintokokonaisuudet ja tutkinto-ohjelma hyväksyttäviksi kunkin ohjelman vastuuhenkilölle tai hyväksy ne itse, jos sinulla on OPS-hyväksyjä-oikeudet

6
Kokonaisuuksien ja ohjelman uudet rakenteet ovat nyt opiskelijoiden käytettävissä opintosuunnitelmissa
Jos huomaat hyväksytyissä kokonaisuuksissa/ohjelmissa virheitä, ota yhteyttä Sisu pääkäyttäjiin Opiskelijapalvelut tiimissä ennen muutosten tekemistä. Hyväksyttyihin rakenteisiin tehdyt muutokset voivat sekoittaa jo tehdyt opintosuunnitelmat, joten arvioidaan yhdessä etukäteen muutosten mahdolliset vaikutukset


2. Uusi tutkinto-ohjelma täytyy liittää koulutukseen ja koulutus täytyy hyväksyä ennen kuin tutkinto-ohjelmaa voi tarkastella opiskelijana. Koulutusten julkaisemisesta ja tutkinto-ohjelmien liittämisestä koulutuksiin huolehtii Sisu pääkäyttäjät Opiskelijapalvelut tiimissä. 

a. Tutkinto-ohjelmille ei tehdä uusia versioita jokaiselle opetussuunnitelmakaudelle vaan vain silloin, kun ohjelmaan tulee suuria muutoksia, esim. kun ohjelmasta poistuu opintokokonaisuuksia (esim. yksi pääainevaihtoehto) tai niitä tulee lisää. Ota yhteyttä Sisu pääkäyttäjiin Opiskelijapalvelut tiimissä, jos ohjelmaan tulee tällaisia muutoksia. Sisu pääkäyttäjät Opiskelijapalvelut tiimissä tekee tarvittaessa uuden koulutusversion ja huolehtii, että esim. uusi pääaine on valittavissa uudessa versiossa. 

3 Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman versioiden luominen uudelle opetussuunnitelmakaudelle

 1. Tutkinto-ohjelmasta luodaan Sisussa uusia versioita voimassaolon mukaisesti opetussuunnitelmakausittain. Yhdelle opetussuunnitelmakaudelle voi olla voimassa vain yksi versio.

 2. Luo uusi versio käyttämällä opetussuunnitelmakausivalitsimen (aikajanan) Suunnittele seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle -valintaa. Tarjolla on seuraava lukuvuosi.
  1. Jos luot uutta versiota jo kuluvalle lukuvuodelle, opetussuunnitelmakausivalitsimessa ei ole tarjolla samaa lukuvuotta (kuva alla), vaan seuraava. Valitse tällöin seuraava lukuvuosi (tässä S2018 ja K2019), siirry muokkaamaan version perustietoja ja muuta siellä opetussuunnitelmakausi ja voimassaoloaika oikeiksi.


4 Opintokokonaisuuksien tietojen päivittäminen

 1. Uudet opintokokonaisuudet ja tutkinto-ohjelmat on viety Oodista Sisuun 22.5. Uusien opintokokonaisuuksien tietoja ei päivitetä Oodista Sisuun tämän jälkeen.
  1. Mikäli huomaat Sisun tiedoissa korjattavaa lukuvuoden 2019-2020 aikana, ota yhteyttä Sisu pääkäyttäjiin Opiskelijapalvelut tiimissä (sisu [at] aalto.fi).

 2. Hae opintokokonaisuus ja kopioi tarvittaessa kokonaisuus vuodelle 2019-2020.
  1. Kopioi opintokokonaisuus uudelle aikavälille aikajanalta, kohdasta Suunnittele seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle.

   Paina kohtaa Suunnittele seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle,  jolloin opintokokonaisuus kopioidaan seuraavalle lukuvuodelle. Tämän jälkeen voit tehdä tarvittavat muutokset opintokokonaisuuden perustietoihin, kuvauksiin, luokitteluun ja rakenteeseen. Muutokset päivittyvät vain kyseiselle aikavälille, ei aiemmille tai myöhemmille lukuvuosille. 

 3. Tarkista, miltä opintokokonaisuuden perus- ja kuvaustiedot näyttävät Sisussa:
  1. ovatko opintokokonaisuuden tiedot oikeat Perustiedot-, Kuvaukset ja Luokittelu-välilehdillä (esim. opintokokonaisuuden laajuus). 

   Huom! Ethän muokkaa Sisussa opintokokonaisuuden nimeä, laajuutta tai mitään sellaista, mitä ei ole virallisesti vahvistettu

 4. Tarkista opintokokonaisuuden rakenne. (Rakenteeseen tehdyt muutokset eivät siirry WebOodiin.)
  1. ovatko opintokokonaisuuksien sisällöt oikeat Rakenne-välilehdelläovatko opintojaksojen valintaan liittyvät säännöt oikeat Rakenne-välilehdellä (suorita kaikki, valitse tietty määrä opintojaksoja, valitse tietty määrä opintopisteitä)
  2. ovatko rakenteen ohjetekstit oikein Sisussa. 

 5. Vastuuhenkilöt: Valittavissa ovat roolit vastuuopettaja, hallintohenkilö ja yhteystiedot. Jos vastuuhenkilöä ei vielä löydy järjestelmästä Hae henkilökuntaa -haulla, hänen nimensä voi kirjoittaa nimikentän oikealla puolella olevaan vapaatekstikenttään. Lisää aina itsesi hallintohenkilö-statuksella kaikkiin niihin tutkinto-ohjelmiin ja opintokokonaisuuksiin, joiden tietoja päivität Sisussa. Näin muut Sisun käyttäjät näkevät, kuka/ketkä ovat päivittäneet kyseisen ohjelman tai kokonaisuuden tietoja. 
  1. Kun lisäät kokonaisuuden tai ohjelman tietoihin itsesi hallintohenkilöksi, löydät myös jatkossa kyseisen kokonaisuuden tai ohjelman hakunäytön vasemmasta reunasta kohdasta Omat tutkinto-ohjelmat tai Omat opintokokonaisuudet.

   Lisää toistaiseksi ainoastaan Oppimispalveluiden työntekijöitä Vastuuhenkilöt-kenttään. Akateeminen henkilöstö otetaan mukaan Sisun käyttöön myöhemmin.  Hyväksynnän kannalta vastuuopettaja-tieto on pakollinen mutta lisää vastuuopettaja-tieto kuitenkin ainoastaan Lisätiedot-kenttään, sillä siten akateemiselle henkilöstölle ei ohjaudu kentän kautta erikseen hyväksytettävien kokonaisuuksien hakemuksia ja Vapaan muokkauksen tilan kautta jätettyjä hakemuksia!

 6. Jos kyseessä on kokonaisuus, jonka ei ole tarkoitus tulostua tutkintotodistukselle (esim. vieraan kielen opinnot, täydentävät opinnot), merkitse kokonaisuus Perustiedot-välilehdellä ei-arvosteltavaksi kokonaisuudeksi näin:
  1. Mene muokkaamaan kohtaa Arvosteltava kokonaisuus.
  2. Valitse vivusta Ei.

 7. Opintokokonaisuuden kuvaustietoja voi päivittää, jos niin haluaa.

 8. Opintokokonaisuudelle voidaan asettaa erillinen hyväksyntä valitsemalla kyllä kohdassa Vaatii erillisen hyväksynnän. Tällöin opiskelijan on aina hyväksytettävä kyseinen opintokokonaisuus, vaikka hänen tekemänsä valinnat noudattaisivatkin opintokokonaisuuden rakennetta. Hyväksynnän hakeminen toimii samoin kuin vapaan muokkauksen tilassa.

 9. Voit halutessasi päivittää opintokokonaisuuden tason Luokittelu-välilehdelle. Jos kokonaisuudelle on olemassa kuvaavampi taso kuin muut opinnot, käytä sitä (perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot, jatko-opinnot)

 10. Jos opiskelija saa sisällyttää opintokokonaisuuteen mitä tahansa opintoja, lisää opintokokonaisuuteen Sisussa Vapaasti valittava opintojakso. Se lisätään sisältöavustimesta (vasemmalta) kohdasta Opintojaksot - Lisää olemassa oleva, vapaasti valittavat tai luo kokonaan uusi. Valitse tässä vapaasti valittava.


5 Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman tietojen kopioiminen edeltävälle lukuvuodelle

Jos haluat kopioida opintokokonaisuuden kaikki tiedot (mukaan lukien rakenne) edeltävälle lukuvuodelle tai edeltäville lukuvuosille, toimi seuraavasti:

 1. Siirry opintokokonaisuuden kohdalla muokkaustilaan (peru tarvittaessa hyväksyntä tai ota yhteys ohjelmasi OPS-vastuuhenkilöön).
 2. Siirry Perustiedot-välilehdelle ja lisää kohtaan Opetussuunnitelmakaudet ne lukuvuodet, joille haluat tiedot kopioida. HUOM! Varmista, että olet muokkausta tehdessäsi aikajanalla siinä lukuvuodessa, jonka tiedot haluat kopioida.
 3. Tallenna, jolloin aikajanalle kopioituvat menneet lukuvuodet.
 4. Korjaa vielä Perustiedot-välilehdelle kohtaan Voimassaoloaika oikea päivämäärä (1.8. siltä vuodelta, jolloin voimassaolo alkaa) ja tallenna. Ilman tätä Sisu ei anna hyväksyä opintokokonaisuutta.

6 Tutkinto-ohjelman päivityksen eteneminen

 1. Hae tutkinto-ohjelma Opinnot-kohdasta Tutkinto-ohjelmat-välilehdellä.
 2. Kopioi tutkinto-ohjelma uudelle aikavälille kohdasta Suunnittele seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle. Huom! Tarkista, että olet oikean opetussuunnitelma (OPS)-kauden kohdalla, koska Sisu kopioi sen OPS-kauden version, joka on valittuna silloin, kun kopiointi tehdään.
 3. Tarkista ohjelman Perustiedot-välilehdellä olevat tiedot ja päivitä niitä tarvittaessa (ks. kohta 7 Tutkinto-ohjelman perustietojen päivittäminen).
 4. Tarkista ohjelman Rakenne-välilehdellä olevat tiedot ja päivitä niitä tarvittaessa (ks. kohta 8 Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman rakenteen määrittely).

7 Tutkinto-ohjelman perustietojen päivittäminen

 1. Siirry tutkinto-ohjelman muokkausnäytölle.
  1. Jos tutkinto-ohjelma löytyy jo järjestelmästä, hae se Hae tutkinto-ohjelmia -haulla. Jos ei löydy, olethan yhteydessä Sisu pääkäyttäjiin Opiskelijapalvelut tiimissä (sisu [ at ] aalto.fi).

 2. Paina Muokkaa-painiketta, jotta pääset päivittämään tietoja.


3. Tarkista tutkinto-ohjelman tiedot Perustiedot-välilehdellä. Jos löydät tiedoissa huomautettavaa, olethan yhteydessä os. sisu(at)aalto.fiOodista siirtyviä tietoja ei saa muuttaa! 

  1. Osa tiedoista on pakollisia. Nämä tiedot voivat puuttua luonnosvaiheessa, mutta hyväksyminen ei onnistu ennen kuin pakolliset tiedot on lisätty. Pakolliset tiedot on merkitty vihreällä.

  • Koodi
  • Nimi
  • Tutkinto-ohjelman laji: tutkinnon taso
  • Tutkintonimikkeet: ohjelman tutkintonimikkeet.
  • Mahdolliset suorituskielet: Tutkinnon kieli
  • Koulutusala: valitaan OKM:n ohjauksen alat
   1. OKM:n ohjauksen ala, Tekniikan alat
   2. OKM:n ohjauksen ala, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
   3. OKM:n ohjauksen ala, Taiteet ja kulttuurialat
  • Koulutusluokitus: tutkintonimike, ala (Tilastokeskuksen koodi)
  • Opetussuunnitelmakausi: Opetussuunnitelmakaudeksi on suositeltavaa merkitä vain yksi lukuvuosi. (Jos opetussuunnitelmakausiin on lisätty pohjaan useampi kuin yksi kausi, pohjaan tehdyt muutokset päivittyvät kyseisille kausille identtisinä.)
  • Vastuuhenkilöt: Valittavissa ovat roolit vastuuhenkilö ja hallintohenkilö. Jos vastuuhenkilöä ei vielä löydy järjestelmästä Hae henkilökuntaa -haulla, hänen nimensä voi kirjoittaa nimikentän oikealla puolella olevaan vapaatekstikenttään. Lisää aina itsesi hallintohenkilö-statuksella kaikkiin niihin tutkinto-ohjelmiin ja opintokokonaisuuksiin, joiden tietoja päivität Sisussa. Näin muut Sisun käyttäjät näkevät, kuka/ketkä ovat päivittäneet kyseisen ohjelman tai kokonaisuuden tietoja. Kun lisäät ohjelman tietoihin itsesi hallintohenkilöksi, löydät jatkossa kyseisen ohjelman hakunäytön vasemmasta reunasta kohdasta Omat tutkinto-ohjelmat.

   Lisää toistaiseksi ainoastaan Oppimispalveluiden työntekijöitä Vastuuhenkilöt-kenttään. Akateeminen henkilöstö otetaan mukaan Sisun käyttöön myöhemmin. Tutkinto-ohjelman hyväksyntä edellyttää vastuuopettaja-tietoa, mutta lisää vastuuopettaja-tieto kuitenkin ainoastaan vapaatekstikenttään (kolmas kenttä). Siten akateeminen henkilöstö ei saa vielä Sisuun muokkausoikeuksia!

  • Yliopistot: Aalto-yliopisto
  • Vastuuorganisaatio: Aallon koulu tai koulut. Jos kyseessä on Aallon koulujen yhteinen ohjelma, tähän merkitään prosenttiosuudet.
  • Arvosteluasteikko: Tutkinto-ohjelman arvosteluasteikoksi merkitään Yleinen asteikko, 0-5.
  • Laajuus: Minimi- ja maksimiopintopistemäärät syötetään ohjelman perustietoihin koulun tutkintosäännössä tehdyn päätöksen mukaisesti (esim. 120 op). Tässä annettu laajuus ohjelman tavoitelaajuus.  
  • Jos haluat asettaa tutkinto-ohjelmalle erillisen hyväksynnän (ts. opiskelijan tulee aina hakea hyväksyntää koko ohjelmalle HOPS:a tehdessään), aseta se kohdasta Vaatii erillisen hyväksynnän. Tutustuthan ohjeeseen erillisen hyväksynnän käyttäytymisestä.
  • Voimassaolo: Jätä tutkinnon päättymispäivä tyhjäksi. Alkamispäiväksi laitetaan 1.8. sinä vuonna, jolloin versio on tullut voimaan. 
  • Suorituskieli
  • Perustiedot-välilehdelle voi kirjata lisätietoja vapaatekstikenttään. Vapaatekstikentillä (kuten Sisällön kuvaus ja Lisätiedot) on tekstieditori, jolla voi tehdä perusmuotoiluja ja linkkejä. Editori tulee näkyviin, kun maalaa tekstiä vapaatekstikentässä. 

4. Tallenna perustietoihin tehdyt muutokset.

6. Tarkista vielä, mille lukuvuodelle olet luonut tutkinto-ohjelman tai tutkinto-ohjelman uuden version.

  1. Ohjelma tai sen versio tallentuu oletuksena aina seuraavalle lukuvuodelle, ei samalle lukuvuodelle. Jos haluat luoda tutkinto-ohjelman tai version samalle lukuvuodelle, muuta perustiedoista ohjelman voimassaoloaika ja opetussuunnitelmakausi oikeiksi.

8 Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman rakenteen määrittely 

 1. Siirry Rakenne-välilehdelle. 
  1. Jos olet luomassa rakennetta uudelle tutkinto-ohjelmalle, Rakenne-välilehdellä näkyy vain tutkinto-ohjelman nimi.

 2. Pyri rakenteessa yksinkertaisuuteen. Jos rakenteeseen kuuluu hyvin runsaasti eri tasoja ja sisäkkäisiä valintoja, rakenteen säännöt ja opintopistelaskurit eivät aina toimi oikein. 
  1. Erityisesti runsas väliotsikoiden käyttö ja syvät hierarkiat ovat aiheuttaneet ongelmia.
  2. Suosi väliotsikoiden tilasta valintaryhmiä, jos se on mahdollista. Valintaryhmät ovat toimineet monimutkaisissa rakenteissa luotettavammin kuin väliotsikot, eivätkä ole hidastaneet Sisun toimintaa samoin kuin runsaat väliotsikot.

 3. Rakenteeseen voi lisätä valintaryhmiä ja väliotsikoita, joiden alle voi lisätä opintojaksoja tai toisia opintokokonaisuuksia. Valintaryhmille ja väliotsikoille voi antaa sääntöjä, jotka ohjaavat opiskelijan valintoja opintosuunnitelmassa. Valintaryhmää tai väliotsikkoa voi käyttää vain siinä ohjelmassa tai kokonaisuudessa, johon se on luotu, eli ne täytyy luoda erikseen jokaiselle eri kokonaisuudelle tai ohjelmalle.
  1. Sekä väliotsikolle että valintaryhmälle voi lisätä täydentävän ohjetekstin, joka voi olla pitkäkin ohje ja sisältää linkkejä Sisun ulkopuolelle. 
  2. Väliotsikkoon voi kirjoittaa opiskelijalle näkyvän otsikkotekstin (esim. Pääaine). Ethän laita väliotsikkoon esimerkiksi opintopistemäärää tai muuta sellaista tietoa, joka on nähtävissä myös säännöistä.
  3. Valintaryhmän otsikkoa ei voi muokata, mutta myös valintaryhmälle vo lisätä täydentävän ohjetekstin.
  4. Huom! Ainoastaan väliotsikot, joiden alla on suoritettu ja koostettu opintokokonaisuus suoritusmerkintöineen, tulostuvat tutkintotodistukselle. Väliotsikoita on mahdollista piilottaa tutkintotodistukselta. 
 4. Paina tutkinto-ohjelman nimeä, jonka jälkeen pääset muokkaamaan rakennetta. 

  1. Rakennetyökalu (vasemmalla) ja sisältöavustin (oikeassa reunassa) aktivoituvat. Rakennetyökalussa voidaan lisätä opintojaksoja, valintaryhmiä, väliotsikoita tai opintokokonaisuuksia rakenteeseen. Sisältöavustimessa voidaan luoda uusia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia koko järjestelmään ja samalla tähän tutkintorakenteeseen tai hakea jo olemassa olevia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia tähän tutkintorakenteeseen.

4. Hae valmis opintokokonaisuus (esim. pääaine) nimellä tai koodilla tutkinto-ohjelmaan sisältöavustimen Opintokokonaisuudet-hakukentän avulla.

  1. Rakenteeseen lisätään tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmakautta vastaava versio opintokokonaisuudesta. Jos sellaista ei ole, näytetään viimeisin versio. Esimerkiksi vuoden 2018-2019 tutkintorakennepohjaan lisätään saman lukuvuoden versio opintokokonaisuudesta, jos vuoden 2018-2019 versio löytyy järjestelmästä.
  2. Jos opintokokonaisuudesta ei ole versiota nyt suunniteltavana olevalle opintosuunnitelmakaudelle, järjestelmä huomauttaa puuttuvasta versiosta kokonaisuuden otsikkorivillä kolmion muotoisella varoitusikonilla (kuva alla). (ks. kohta 4 Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman rakenteen päivittäminen)
  3. Toisen Sisu-yliopiston opintojakson lisääminen Rakenteeseen

   Myös toisen Sisu yliopiston opintojaksoja voi lisätä opiskelijan suunnitelmaan.

   Alla olevassa esimerkissä rakenteeseen kuuluu Helsingin yliopiston tarjoama opintojakso.


   Valitaan toiminto Lisää opintojakso. Avautuvasta valintaikkunasta vaihdetaan käyttöön haluttu yliopisto. Koodi tai nimi syötetään sille varattuun kenttään.

   Jakso siirtyy osaksi opiskelijan rakennetta. Alla olevassa esimerkissä tuo jakso on vielä Luonnos -tilassa.


5. Rakenteeseen voi lisätä sääntöjä Rakenne-välilehden sisältöavustimessa. Sääntöjä on annettava vähintään yksi, jotta tutkinto-ohjelma on mahdollista hyväksyä.

  1. Sääntöjä on kolmenlaisia: Suorita kaikki, Suorita tietty kappalemäärä tai Suorita tietty määrä opintopisteitä. Huom. Säännöt Suorita kaikki ja Suorita tietty kappalemäärä mahdollistavat opiskelijalle poikkeavan rakenteen hyväksynnän hakemisen Vapaan muokkauksen tilassa. Sääntö Suorita tietty määrä opintopisteitä puolestaan ei mahdollista hyväksynnän hakemista, jos kokonaisuuteen on määritelty vapaasti valittava opintojakso tai -kokonaisuus.
  2. Sääntöön on mahdollista lisätä siihen liittyvä täydentävä ohjeteksti, joka voi olla pitkäkin ohje ja sisältää linkkejä Sisun ulkopuolelle. 
  3. Annettu sääntö koskee kaikkia samalla hierarkiatasolla olevia opintojaksoja ja/tai opintokokonaisuuksia. Kannattaa tarkistaa erityisen huolellisesti, toimiiko sääntö oikein, jos sama sääntö vaikuttaa sekä opintokokonaisuuksiin että opintojaksoihin.
  4. Jos opintokokonaisuuteen sisältyy sekä pakollisia opintoja että vaihtoehtoisia opintoja, lisää kaikki pakolliset opinnot suoraan rakenteen ylimmälle tasolle ja valintasäännöksi tälle tasolle Valitse kaikki. Tee sen jälkeen valintaryhmä (tai väliotsikko), jonka alle liität vaihtoehtoiset kurssit ja säännöksi tarpeen mukaan joko Suorita tietty kappalemäärä tai Suorita tietty määrä opintopisteitä.
  5. Testaa aina sääntöjen ja ohjetekstien toimivuutta Esikatselu-toiminnolla. Esikatselusta palataan yakaisin rakennesivulle Palaa hallintoon -painikkeella.
  6. Jos opiskelijan ei ole pakko valita opintokokonaisuudesta (tai väliotsikosta/valintaryhmästä) mitään, kannattaa käyttää kappalesääntöä (esim. suorita 0-5 kpl), ei opintopistesääntöä (esim. suorita 0-10 op). Tämä sääntö ei ole ristiriitainen, vaikka sen ylempi sääntö olisi Suorita kaikki. Siinä tapauksessa kokonaisuus tulee automaattisesti opiskelijan suunnitelmaan, mutta suunnitelma pysyy hyväksytty-tilaisena, vaikka kokonaisuuden alle ei valitsisi mitään. (Ks. kuva alla: alimman valintaryhmän sääntö on valitse 0-1 kpl ja valintaryhmän tila on valinnat tehty, vaikka yhtään kurssia ei ole valittu.


6. Lisää sivuaine rakenteeseen väliotsikkona. Paina Väliotsikko-linkkiä rakennetyökalun kohdassa Lisää uusi Valintaryhmä / Väliotsikko / Opintokokonaisuus.

  1. Anna väliotsikko juuri sellaisena kuin se esiintyy tutkintosäännössä / hyväksytyssä opetussuunnitelmassa (esim. Sivuaineopinnot).
  2. Mene sisältöavustimen Säännöt-välilehdelle. Valitse säännön tyypiksi Suorita tietty määrä opintopisteitä
  3. Opiskelija voi hakea Sivuaineopinnot-väliotsikon alle haluamansa sivuaineopintokokonaisuuden. Jotta tämä on mahdollista, lisää Sivuaineopinnot-väliotsikon alle Vapaasti valittava opintokokonaisuus. Lisää sisältöavustimessa (oikealla) Opintokokonaisuudet-kohdassa Lisää olemassa oleva, vapaasti valittava tai luo kokonaan uusi. Valitse tässä vapaasti valittava.

  1. d. Sivuainehaku on mahdollista rajata niin, että haku löytää vain sivuaineiksi merkittyjä kokonaisuuksia. On sovittu, että kaikki Aallon sivuaineet merkitään sivuaineksi 30.9.2019 mennessä, jolloin tätä valintaa voidaan käyttää. (Haun rajaaminen vain sivuaineisiin ei toimi oikein tällä hetkellä. Järjestelmätoimittaja korjaa virhettä.)
  2. e. Voit lisätä ohjeita (myös linkkejä) opiskelijalle kohtaan Täydentävä ohjeteksti opiskelijalle.


5. Tallenna säännöt.

7. Jos tutkinto-ohjelmaan sisältyy vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus, hae kokonaisuus ja tee siihen nämä päivitykset:

a. Luokittelu: Muut opinnot
b. Lisää opintokokonaisuuteen Rakenne-välilehdellä vapaasti valittava opintojakso (ja vapaasti valittava opintokokonaisuus). Se lisätään sisältöavustimesta (oikealta) kohdasta Opintojaksot - Lisää olemassa oleva, vapaasti valittavat tai luo kokonaan uusi. Valitse tässä vapaasti valittava. Säännöksi vapaasti valittaviin suositellaan suorita tietty määrä opintopisteitä. Jos vapaasti valittavia opintoja ei ole pakko olla tutkinnossa lainkaan, minimiopintopistemääräksi voidaan antaa 0 op.

c. Jos laitat vapaasti valittaviin sekä vapaasti valittavan opintojakson että vapaasti valittavan opintokokonaisuuden sääntönä ei voi olla suorita kaikki, sillä silloin opiskelijan täytyy valita vähintään yksi opintojakso sekä yksi opintokokonaisuus, jotta tilaksi vaihtuu valinnat tehty. Jos tämä ei ole tavoitteena, käytä sääntönä suorita tietty määrä opintopisteitä

c. Voit lisätä koulun omaa ohjeistusta vapaasti valittavien opintojen valitsemisesta (esim. opinto-oppaan tekstiä) sisältöavustimen Säännöt-välilehdelle (täydentävä ohjeteksti opiskelijalle).

d. Oodista siirretyissä vapaasti valittujen opintojen kokonaisuuksissa on mukana yksi esimerkkikurssi, koska Oodissa on ollut pakko olla lisättynä jokaiseen kokonaisuuteen jokin kurssi. Sisu ei tätä vaadi ja tämän kurssin voi halutessaan poistaa rakenteesta Sisussa. Muutos ei päivity Sisusta Oodiin.

8. Voit tarvittaessa siirtää tutkintorakenteen osia rakenteessa ylös tai alas nuoli-ikonien avulla. 

9. Voit poistaa rakenteesta opintokokonaisuuksia ja väliotsikoita painamalla roskasäiliökuvaketta.

10. Kun tutkintorakenne on valmis, lähetä tutkintorakenteeseen kuuluvat opintokokonaisuudet ja itse tutkintorakenne hyväksyttäviksi.

  1. Lähetä ensin hyväksyttäväksi opintokokonaisuudet. Mene ylävalikon kohtaan Opinnot. Siirry Opintokokonaisuudet-välilehdelle. Hae hyväksyttävä opintokokonaisuus ja valitse se. Jos opintokokonaisuuden toteutuksia on usealle aikavälille, valitse oikea aikaväli. Paina Lähetä hyväksyttäväksi -painiketta. Hyväksytä samoin kaikki tutkintorakenteeseen kuuluvat opintokokonaisuudet.
  2. Lähetä lopuksi tutkintorakenne hyväksyttäväksi kyseisen tutkintorakenteen Lähetä hyväksyttäväksi -painikkeella. Voit hyväksyä kokonaisuuden ja ohjelman rakenteen itse, jos sinulla on OPS-hyväksyjä-oikeudet. Hyväksyntä tehdään painamalla Hyväksy-painiketta.

9 Tutkinto-ohjelman kiinnittäminen koulutukseen

 1. Sisun koulutusrakenteilla määritellään se, mistä kandidaattiohjelmasta voi jatkaa mihinkin maisteriohjelmiin. Tutkinto-ohjelmien kiinnittämisestä koulutuksiin ja koulutusten ylläpidosta vastaa Sisu pääkäyttäjät Opiskelijapalvelut tiimissä (sisu [ at ] aalto.fi).
  1. Rakenteeseen voi sisältyä erilaisia kouluttautumisvaihtoehtoja, esim. tietystä kandidaattiohjelman pääaineesta voi siirtyä tiettyihin maisteriohjelmiin. 
  2. Jos tutkinto-ohjelmaa ei ole kiinnitetty koulutukseen (tai koulutus on luonnos-tilassa), ei opiskelija voi tehdä opintosuunnitelmaa kyseiseen ohjelmaan.
  3. Koulutusrakenteille ei tehdä vuosittaisia versioita (toisin kuin opintojaksoille, -kokonaisuuksille ja ohjelmille). Koulutusrakenteita muokataan ja niille tehdään tarvittaessa uusia versioita, kun ohjelmia poistuu tai tulee lisää. Ota tällöin yhteyttä Sisu pääkäyttäjät Opiskelijapalvelut tiimissä. 
  4. Koulutusten rakenteita ja eri kouluttautumisvaihtoehtoja voi katsoa Sisussa kohdasta Koulutukset. Ota yhteyttä Sisu pääkäyttäjät Opiskelijapalvelut tiimissä, jos huomaat tiedoissa korjattavaa. (Ikävä kyllä ylemmän tutkinto-ohjelman nimi ei näy tällä hetkellä tässä näkymässä kokonaisena, vaan ohjelmat täytyy tunnistaa koodin perusteella.)


   Voit katsoa myös sivun alalaidasta kohdan koko rakenne kaaviona. Jos ohjelman kohdalla on lukon kuva, opiskelija ei voi itse valita kyseistä ohjelmaa Sisussa tehdessään HOPSia (esim. alla informaatioteknologian pääaineen opiskelija ei voi itse valita Sisussa ylemmäksi ohjelmakseen Life Science Technologies -ohjelmaa). Lukkoa käytetään rakenteessa, jos tietyn pääaineen tai ohjelman valintaan liittyy rajoituksia. (Ikävä kyllä ohjelmien koodit eivät näy tällä hetkellä tässä näkymässä.) 

10 Muutosten tekeminen tutkinto-ohjelmaan, kun tutkinto-ohjelman versio on jo hyväksytty


Olethan yhteydessä aina ennen muutosten tekoa Sisu pääkäyttäjät Opiskelijapalvelut tiimissä (sisu (at) aalto.fi). Tämä ohje on tarkoitettu vain heille, jotka ovat saaneet luvan tehdä muokkauksia. Kaikki muokkaukset (kuten väliotsikoiden lisäykset tai poistot) eivät näyttäydy opiskelijoiden HOPS:eissa ongelmitta. Tätä ohjetta voi kuitenkin käyttää ohjetekstien muokkaukseen HOPS-rakenteessa.


 1. Jos sinun tarvitsee päivittää esimerkiksi ohjetekstien linkkejä tutkintorakenteessa, kun tutkinto-ohjelman versio (esim. 2018-2019) on jo hyväksytty-tilassa, hae ensin tutkinto-ohjelmasi kohdasta Opinnot välilehdeltä Tutkinto-ohjelmat.
 2. Voit joko peruuttaa tutkintorakenteen hyväksynnän ("Peruuta hyväksyntä", ks. kuva) tai pyytää ohjelmasi vastuuhenkilöä (OPS-hyväksyjää) peruuttamaan rakenteen hyväksynnän.

3. Peruuttamalla hyväksynnän rakenne siirtyy luonnostilaan (ks. kuva), jossa sitä voi muokata.


4. Opiskelijat, jotka ovat jo tehneet HOPSinsa järjestelmään, saavat HOPSiinsa luonnos-leiman niin kauan, kuin rakenne on luonnostilassa. Opiskelijat, jotka eivät ole vielä tehneet HOPSiaan, eivät löydä luonnostilaista tutkintorakennetta järjestelmästä. (Huom! Jos kyseessä ei ole ohjetekstien muokkaus, ole yhteydessä os. sisu (at) aalto.fi). Muutosten tekemisen jälkeen muista joko lähettää hyväksyttäväksi tai hyväksyä tutkintorakenne (ks. kuva). Jos et voi hyväksyä rakennetta itse, pyydä ohjelmasi vastuuhenkilöä (OPS-hyväksyjää) hyväksymään rakenne.