Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English[på svenska]


Katso englanninkieliset ohjeet, muut suomenkieliset ohjeet julkaistaan myöhemmin. 

Lisensiaatin tutkinnon opintojen sisällyttäminen tohtorin tutkintoon 

Sisussa jo suoritettu lisensiaatin tutkinto sisällytetään osaksi tohtorin tutkintoa hyväksiluvun kautta (edellyttää päätöstä tohtoriohjelmalta).

Vaiheet tiivistetysti: 

 • Hae ensin tutkintorakenteen muutosta: tohtorin tutkinto koostuu lisensiaatin tutkinnon suorittaneilla tutkimusalan opinnoista ja väitöskirjasta.
 • Tutkimusalan opinnot otsikon alle sijoitetaan opintoluonnos, joka kattaa lisensiaatin opinnot. 
  • Tutkimusalan opinnot kokonaisuudelle haetaan ehdollinen hyväksyntä. 

Hyväksynnän jälkeen:

 • Hae opintoluonnoksen kautta suoritusta, joka kattaa lisensiaatin tutkinnon opinnot.
 • Hyväksynnän jälkeen suoritus näkyy HOPSissa opintoluonnoksen tilalla, omissa suorituksissa sekä myöhemmin todistuksen liitteellä. 

Opintosuunnitelman muokkausohje: 

Vaihe 1. Tutkinnon rakenteen muokkaus

Siirry tohtorin tutkinnon opintosuunnitelmalle tai luo sellainen, jos sinulla ei ole vielä suunnitelmaa.

Valitse kohta Tutkintoon kuuluvat opinnot (kuvassa vasemmalla) ja valitse vapaan muokkauksen tila. 

Valitse valinta-avustimessa kolme pistettä ja vapaan muokkauksen tilaOpintosuunnitelma-näkymä. 'Tutkintoon kuuluvat opinnot'-otsikkoa painamalla oikealle avautuu valinta-avustinValinta-avustimessa kolmea pistettä klikkaamalla voi avata vapaan muokkauksen tilan


Valitse sitten tutkintoon kokonaisuudet Tutkimusalan opinnot ja Väitöskirja. Tohtoriohjelman kokonaisuudet tunnistaa koodista 

 • ARTS = DP-ARTS
 • BIZ = DP-BIZ
 • CHEM = DP-CHEM
 • ELEC = DP-ELEC
 • ENG = DP-ENG
 • SCI = DP-SCI

Valinta-avustin. 'Lisää suunnitelmaan'-tekstin alla hakukenttä

Vaihe 2. Hyväksynnän hakeminen poikkeavalle tutkintorakenteelle

Tässä vaiheessa HOPSissa näkyvät merkinnät "Ei kuulu tutkintosi rakenteeseen"/"Sääntöjen vastainen"

Opintosuunnitelma-näkymän varoitukset. 'Sääntöjen vastainen', 'Ei kuulu tutkinnon rakenteeseen'


Muokatulle rakenteelle pitää hakea erillistä hyväksyntää Hae poikkeuksille hyväksyntää painikkeesta. Kirjoita perusteluksi lisensiaatin tutkinnon suorittaminen. 

Valinta-avustin vapaan muokkauksen tilassa. 'Hae poikkeuksille hyväksyntää'-painike.Kuvassa hakemuslomake, jossa ehdotetut kurssit sekä laatikko, jossa on tilaa perustella poikkeava rakenne.

Perusteluksi voi kirjoittaa "aiemmin suoritettu lisensiaatin tutkinto". Tutkintoon sisältyvät siis Tutkimusalan opinnot ja Väitöskirja-kokonaisuus.  Kun hyväksyntää on haettu, merkintä "Ei kuulu tutkintosi rakenteeseen"/"Sääntöjen vastainen" häviää HOPSista. 

Opintokokonaisuus tilassa 'Hyväksyntää haettu'.

Vaihe 3. Tutkimusalan sisällön muokkaaminen: lisensiaatin opintojen lisääminen opintoluonnoksena ja kokonaisuuden sisällön hyväksyttäminen


Valitse Tutkimusalan opinnot alla nimetty tutkimusalasi (esimerkissä akustiikka).  Tutkimusalasi kohdalla siirry vapaan muokkauksen tilaan (kolmen pisteen kautta) ja lisää kokonaisuuteen opintoluonnos, johon kirjataan lisensiaatin tutkinnon tiedot. Voit nimetä opintoluonnoksen esimerkiksi "Lisensiaatin tutkinnosta hyväksiluetut opinnot"/ "Studies accredited from Licenciate Degree". Virkailija kirjaa myöhemmin suoritukselle tarvittavan nimen ja tiedot täsmällisesti. 

 Kuvassa vapaan muokkauksen tilassa liitetty opintokokonaisuus. Valinta-avustimen alareunassa ympyröity Lisää opintoluonnos -painike

Hae sitten kokonaisuudelle erillistä hyväksyntää. Opintoluonnoksen sisältävä kokonaisuus hyväksytään aina ehdollisena. 

Kun hyväksyntää on haettu, punaisella näkyvät varoitukset poistuvat. 

Yksi opintokokonaisuus vaatii erillistä hyväksyntää. Kaikki opintokokonaisuudet, jotka sisältävät hyväksyttävän kokonaisuuden ovat 'Sääntöjen vastainen' -tilassa

Vaihe 4. Varsinaisen hyväksiluvun hakeminen opintoluonnoksen kautta 

Kun saat ehdollisen hyväksynnän tutkimusalalle, voit hakea varsinaista lisensiaatin tutkinnon hyväksilukua.  

Avaa opintoluonnoksen tiedot ja paina Ehdota suoritusta.

Kuvassa opintoluonnos kaavake, jossa Kurssin nimi, Opintosurituksen suunniteltu laajuus, Suunniteltu suorituspaikka sekä tavoiteltavan osaamisen kuvaus. Alareunassa painikkeet Sulje ja Ehdota suoritusta

Hae henkilökohtaista suoritusta, jos lisensiaatin tutkinto on suoritettu Aallossa tai sen edeltäjä yliopistossa.

 • liitä tarvittaessa liitteeksi aikaisempi todistus ja suoritusote

Hae osaamisen sisällyttämistä, jos lisensiaatin tutkinto on suoritettu muualla kuin Aallossa.

 • liitä tarvittaessa liitteeksi aikaisempi todistus ja suoritusote


Saat tiedon päätöksestä Sisussa ja suoritus näkyy suoraan opintosuunnitelmassasi sekä omissa suorituksissa. Katso lisää 

 • No labels